www.geus.dk > Job-nyt-møder-presse > Nyheder, side 33
31. juli 2007
Små-skala guldminedrift i udviklingslande - Nyt nummer af bladet Geoviden
Tre mand og en trillebør er grundlaget for mange miner i udviklingslande. Minerne er ofte til fare for både medarbejderne, miljøet og det samfund, som samtidig er afhængig af dem. Rådgivning er derfor bedre end forbud.
5. juli 2007
Klima og havmiljø de seneste 10.000 år - togt ved Grønlands vestkyst
Et internationalt forskerhold har indsamlet sedimentkerner langs vestkysten af Grønland. Disse data kan give en bedre forståelse af sammenhængen mellem afsmeltningen af Grønlands Indlandsis, ændringer i oceanet og den nordatlantiske klimaudvikling.
22. juni 2007
Sommertravlhed i Grønland
Forskerne fra Geocenter København skal undersøge klimaet og mulighederne for råstoffer i Grønland. Diamanter, guld, rigets grænser og overvågning af Indlandsisen står på programmet for geologerne fra GEUS.
8. juni 2007
Ny lov om GEUS er trådt i kraft
GEUS skifter navn efter den nye lov om institutionen er trådt i kraft. Det er dog kun det lange navn bag det mere mundrette ’GEUS’ som skifter. GEUS står for GEologisk UnderSøgelse.
1. juni 2007
Naturvidenskabelig doktorgrad
En ny doktorafhandling beskriver, hvordan hydrologiske modeller kan beskrive vandmiljøet og vurdere usikkerheder i forbindelse med udnyttelse af vandressourcen.
25. maj 2007
Ny lov om GEUS og nyt navn
Institutionen GEUS ændrer snart navn til "De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland". Det daglige navn ’GEUS’ bliver dog ikke rettet, da det blot står for GEologisk UnderSøgelse.
17. maj 2007
PhD-projekt vedr. Carbon Capture and Storage

12.maj 2006
Besøg af stor isbryder i København - før kæmpen i august drager op i Polhavet
Som en del af Danmarks og Grønlands krav på havbund i polarhavet sejler isbryderen Oden der op til august – efter et kort besøg i København. Togtet er primært rettet imod Lomonosov ryggen nord for Grønland.
7. maj 2007
Kineserne er glade for is - i hvert fald på frimærke
Det grønlandske frimærke med billede af Ilulissat Isfjord fik en fornem hædersbevisning ved en ceremoni i Kina. I 2005 kårede de grønlandske samlere det samme frimærke som landets smukkest.
2.maj 2007
Landskabets udvikling i Danmark - Geoviden nr. 1, 2007
Det danske landskab er afvekslende af natur og formet igennem mio. af år. Men siden landbrugets ankomst for 6.000 år siden er stadig mere af landet blevet et kulturlandskab.
2. maj 2007
Et stort velkommen til den nye direktør
GEUS har fået ny direktør. Johnny Fredericia overtager posten efter at have været vicedirektør i ni år. Det blev fejret 1. marts ved en reception på Danmarks Geocenter i København.
30. april 2007
Find frem til boringerne med Google Earth
Google Earth viser nu ikke blot den danske overflade, men også hvad der er af sand, ler og grus i Danmarks kvarte million boringer. Jupiter står bag det nye billede af Jorden.
30 marts 2007
Afsked med geologiens grand old man
Martin Ghisler har takket af med en reception efter 23 år som direktør for GEUS og GGU.
21. marts 2007
OneGeology - et nyt digitalt geologisk verdenskort
Mere end 50 nationer gået sammen om den enorme opgave at lave et globalt geologisk kort. Formålet er at få overblik over globale problemer, så det bliver lettere at finde løsninger på dem.
449 - 462 af 683 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)