Nyheder

Tilbage

14. december 2011
Gletsjer-tab i 00'erne var historisk stort
Da Grønlands Helheim-gletsjer skrumpede voldsomt ind i 00'erne, var det en historisk kraftig afsmeltning drevet af kortvarige klimaændringer. Det viser et nyt dansk studie publiceret i Nature Geoscience.
9. december 2011
Niels Springer fra GEUS får oliepris
Seniorgeolog Niels Springer fra GEUS har modtaget en pris for 25 års arbejde med at opbygge og drive GEUSs kernelaboratorium. Hans entusiasme og hans laboratoriums resultater er opgivet som begrundelse for at han får prisen.
7. december 2011
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2010
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2010 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted siden 1989, i alt godt 20 år.
18. november 2011
3D@GEUS.DK – International Workshop on 3D Geological Modeling
Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is proud to be hosting a 3Days International Workshop about 3D Geological Modeling-Database-Visualization where experience and knowledge will be shared with representatives from Geological Surveys, Universities and the Industry.
17. november 2011
GEUS deltager i China Mining Conference and Expo 2011 udstillingen i Tianjin, Kina
For at skabe interesse om Grønlands råstoffer blandt udenlandske virksomheder deltog GEUS og Råstofdirektoratet i China Mining Conference and Expo 2011.
4, november 2011
Indlandsisen smelter og så stiger havet
Danske glaciologer har målt en rekord stor afsmeltning fra Indlandsisen i 2010. Målingerne foregår under overvågningsprogrammet PROMICE
3. november 2011
Klimaændringer i fortid og nutid – Nyt nummer af Geoviden
Det seneste nummer af bladet Geoviden bringer os godt rundt om emnet Klimændringer i fortid og nutid
2. november 2011
Grundvandspris til forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard
Forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og professor Karsten Høgh Jensen fra Københavns Universitet modtog den 1. november G.O. Andrups Grundvandspris for deres udvikling af grundvandsmodellering som disciplin gennem mere end 30 år.
26. oktober 2011
UDBUD: Apparat til måling af kornstørrelsesfordeling vha. laser diffraktion - frist 3/11-2011

25 oktober 2011
Uafhængige input om energi til EU
Uafhængige vurderinger af olie, gas og geotermisk energi i Europa er afgørende for EU's institutioner. Peter Britze fra GEUS står i spidsen for en ekspertgruppe, som får input fra alle de europæiske landes nationale geologiske undersøgelser.
5. oktober 2011
Sikring af grundvandet mod godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det i 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' (VAP) undersøgt, om pesticider er til fare for vores grundvand ved godkendte anvendelser i Danmark. VAP består af fem almindelige landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. De 5 marker sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet.
20. sept. 2011
Bedre viden om vurdering af jordskælvsrisiko
Forsker Peter Voss fra GEUS har modtaget 800.000 kr. til et nordisk forskernetværk om jordskælvsrisiko.
30. august 2011
Kortlægning af kontinentalsoklen ud for Nordøstgrønland
Som et led i Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt arbejder danske forskere i disse dage med at kortlægge havbunden og geologien under havbunden. Dette arbejde er et led i projektets opgave at fremskaffe det nødvendige datagrundlag for at kunne fremsætte krav om en udvidelse af kontinentalsoklen og dermed rettighederne til ressourcerne under havbunden udover 200 sømil. Dette sker i henhold til FN’s havretskonvention.
24. august 2011
South-East Greenland 2011 Expedition; unraveling one of the lesser-known regions of Greenland
GEUS have made geological reconnaissance work in South-East Greenland and done significant and interesting preliminary findings. Several mineralizations have been localised in the highly metamorphosed rock.
435 - 448 af 868 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)