Nyheder

Tilbage

10. februar 2011
Ny forskning: Nordatlantens puls har påvirket klimaudviklingen siden istiden
Naturlige svingninger i havtemperaturen i Nordatlanten vil påvirke klimaet i området så det fremmer den globale opvarmning i nogle år og hæmmer den i andre. Disse lokale varme- og kuldeperioder varer 25-30 år
9. februar 2011
Inspiration til gymnasiernes AT-opgave
Årets AT-emner kan være overvågning ved hjælp af moderne teknologi. GEUS tilbyder derfor en introduktion til tre emner. GEUS overvåger nemlig Danmarks grundvand, Grønlands indlandsis og hele rigets jordskælv.
1. februar 2011
Markedsføring af Etiopiens mineralske råstoffer
Til den internationale minekonference i CapeTown i Sydafrika har GEUS assisteret Etiopien med at producere materiale til international markedsføring af landets råstoffer. Der forventes omkring 4.000 deltagere.
25. januar 2011
Kobber i sedimenter i Grønland
Udvinding af kobber fra nye forekomster er der temmelig sikkert basis for i Grønland. Det er konklussionen af resultaterne fra en workshop På GEUS.
24. januar 2011
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2009 viser blandt andet, at Nitrat er et faldende problem, medens tilstanden omkring pesticider og deres restprodukter udvikler sig.
17. januar 2011
Et skridt nærmere på at udpege det pesticidfølsomme Danmark
Med en ny metode kan geologerne udpege sandede områder, hvor der er stor sandsynlighed for, at pesticider trænger ned i grundvandet. Næste skridt er en tilsvarende metode for lerjord.
23. december 2010 - updated Jan. 21 2011
Helicopter services in Greenland related to GEUS fieldwork 2011-2014 - more documents added January 21, 2011

22. december 2010
Vand og Data nr 9, Databaser - viden til forvaltning af vandressourcer, miljø og råstoffer
GEUS har en række databaser med forskelligt indhold og formål, og strukturreformen har skabt behov for at sikre og samle yderligere data. Det nye nummer af Vand og Data beksriver emnerne.
20. dec. 2010
Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter - Geoviden nr. 4, 2010
Radon i de danske boliger kommer fra radioaktive isotoper i undergrunden. Gassen kommer ind med luft fra jorden, hvor byggeriet ikke er tæt. Hvor meget radon, der er i jorden, varierer fra sted til sted.
16. december 2010
Faldende indhold af nitrat i grundvandet
Mængden af nitrat i grundvandet falder generelt i takt med brugen af nitrat i landbruget. Det sker især i det yngre oxiderede grundvand, medens indholdet er stigende i det meste af det ældre tilsvarende grundvand.
6.december 2010
Dansk/færøske krav på kontinentalsokkel syd for Færøerne indgivet til FN
Færøernes krav på en del af kontinentsoklen i Atlanterhavet vest for Scotland er indgivet til FN. Område er omkring 14 gange større end Danmark. Det er det andet af fem områder, Kongeriget Danmark gør krav på.
1. december 2010
Minex 38

December 1, 2010
Rare Earth Minerals workshop Nov. 30 - Dec. 2 2010

30. november 2010
NW European winter climate - colder in the coming 2-3 decades?

435 - 448 af 832 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)