Nyheder

Tilbage

17. december 2009
Læs om Darwin i dansk videnskab og kultur i Geoviden nr. 4, 2009
Darwins evolutionsteori fængede ikke omgående i det danske geologiske samfund. Men for samfunds- og religionskritiske forfattere som Georg Brandes og Jeppe Aakjær blev han hurtigt en krumtap.
4. december 2009
Energibesparelser i staten
Staten skal reducere sit energiforbrug med 10 % i 2011 i forhold til 2006. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner skal sikre, at målet nås.
30. november 2009
COP15: Udvalgte forskningstemaer inden for klima og vand
Nedtællingen til FN’s Klimakonference 2009 – COP15 er begyndt. I den forbindelse har GEUS udvalgt et antal forskningstemaer inden for klimaændringer og beskyttelse af vores miljø og ressourcer.
17. november 2009
Kursus for grundvandsforvaltere i kommuner, regioner og miljøcentre
GEUS tilbyder for femte gang grundkursus i grundvandsmodellering til grundvandsforvaltere i kommuner, regioner og miljøcentre. Kurset afvikles over fem dage og består af forelæsninger, computer-øvelser og diskussioner.
30. oktober 2009
New lode gold occurrence north of Sermilik, southern West Greenland

20. oktober 2009
Læs om ocean, is og klimaændringer i Geoviden nr. 3, 2009
Oceanerne er en joker, for deres cirkulation kan modvirke klimaforandringerne. Landjorden er også en joker, for opvarmes jorden i de polare egne, frigiver den kulstof og forstærker klimaeffekten.
16. oktober 2009
Nyt skred på Møns Klint
Natten til torsdag skete et mindre skred på Møns Klint. Skov- og Naturstyrelsen har spærret dele af klinten af og opfordrer besøgende til at færdes med forsigtighed og omtanke.
2. oktober 2009
Kulturnat 2009 - Klima, energi og fremtiden, jordskælv og mineraler
GEUS har to arrangementer til kulturnat 2009. Det ene handler om klimaet og den vedvarende energi, og det kommer tæt på COP15 forhandlingerne. Det andet handler om dinosaurer, sabelkatte og danske jordskælv og er for både børn og voksne.
11. september 2009
LOMROG II ekspeditionen tilbage i Longyearbyen
Alle mand på LOMROG II ekspeditionen er nu kommet sikkert i havn i Longyearbyen på Svalbard efter seks uger i Polhavets is. Skibet Oden nåede Nordpolen og mange vigtige data af god kvalitet blev indsamlet under togtet.
7. september 2009
Feltrapport nr 8 fra LOMROG II ekspeditionen

25. august 2009
Dansk grundvand og godkendte pesticider - 2009-rapporten fra Varslingssystemet er udkommet
I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det undersøgt, om de er til fare for vores drikke- og grundvand på lang sigt. Tendensen er, at kun få af de godkendte sprøjtemidler overskrider grænseværdien for grundvand, fortæller ny rapport fra Varslingssystemet.
23. august 2009
Dansk-svensk-canadisk ekspedition når Nordpolen
Den svenske isbryder Oden er basis for togtet LOMROG II, og den er nu nået til nordpolen. Togtet er en del af dataindsamlingen forud for de danske og grønlandske krav om at kunne udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
20. august 2009
Potentialekortlægning - Geo-vejledning
Der er kommet en ny Geo-Vejledning med titlen Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Den hører til Den Nationale Grundvandskortlægning, og dens formål er at sikre ensartede potentialekort for hele landet.
11. august 2009
Feltarbejde i Nordvestgrønland - Christian Knudsen beretter
Christian Knudsen fortæller om formålet med feltarbejdet i Nordvestgrønland, som koncentrerer sig om Baffin Bugtens geologi og råstoffer. Desuden skal ekspeditionen danne kærnen i et tv-program fra KNR.
421 - 434 af 762 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)