Nyheder

Tilbage

20. juni 2017
Første ekspedition med Camp Century Climate Monitoring Programme
Efter planen tager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på ekspedition til Camp Century d. 12. juli til 9. august denne sommer. Formålet er at igangsætte 'Camp Century Climate Monitoring Programme', der er etableret af den danske regering efter aftale med den grønlandske regering.
20. juni 2017
Feltaktiviteter i Grønland 2017
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Mineraler, energi, klima og miljø er på programmet.
15. juni 2017
Viden om vores ressourcer - Årsberetning 2016
Viden om vores ressourcer er titlen på GEUS' Årsberetning 2016, som netop er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
9. juni 2017
Lars Henrik Nielsen fortsætter som statsgeolog ved GEUS
Den 1. juli 2017 genudnævnes Lars Henrik Nielsen som statsgeolog ved GEUS, og fortsætter dermed som leder af Stratigrafisk Afdeling, hvor han bl.a. skal lede GEUS' bidrag til den grønne energiomstilling.
23. maj 2017
Bedre erhvervsvilkår for afrikansk minedrift i miniskala
Nyt træningsprogram skal forbedre levevilkårene og indtjeningen for de mange afrikanere, som lever af at grave mineraler op af jorden.
9. maj 2017
Velbesøgt indvielse i af maringeologernes nye lokaler i Aarhus
Maringeologisk Afdeling ved GEUS er flyttet ind på Aarhus Universitets campus
8. maj 2017
Nature-artikel forklarer salt grundvand mange kilometer fra kysten
Et nyt studie ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og publiceret i Nature Geoscience dokumenterer, hvorfor der flere steder i verden findes salt grundvand op til 100 km fra kysten i store befolkningsrige deltaområder.
25. april 2017
Klimaændringernes påvirkning af arktiske gletsjere og iskapper
En ny rapport fra det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP vurderer, hvilke ændringer vi kan forvente i den frosne arktiske natur som følge af klimaændringerne. Forskere fra GEUS har bidraget til den nye rapport om sne, vand, is og permafrost i Arktis.
20. april 2017
Årets første nummer af Geoviden er en pose blandede bolsjer
I det nye nummer af Geoviden kan du læse om hedebølger, der smelter Indlandsisen; om det seneste skred på Stevns Klint; om genetablering af et stenrev i Gilleleje og om geodiversitet-begrebet.
18. april 2017
Efterlysning: Idéer og ønsker til udvikling af en europæisk platform for geologisk viden
Energi-, råstof-, vand- og GIS-interessenter inviteres til at komme med idéer og ønsker til udviklingen af en ny europæisk geologisk service, som skal levere viden om energi, råstoffer og grundvand til Europa. Deadline for idéer er 7. juni 2017.
11. april 2017
EU-tender: Purchase of a Field Emission Gun Scanning Electron Microscope 2017-047231
EUTS 2017/S 071-134374
7. april 2017
Analyse af det europæiske marked for sjældne jordartsmetaller
En ny rapport fra EU-projektet EURARE udarbejdet af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer ved GEUS vurderer om, industriens efterspørgsel af sjældne jordartsmetaller, de såkaldte REE-råstoffer, kan dækkes af europæiske REE-ressourcer.
7. april 2017
Falske faktura-e-mails fra GEUS

6. april 2017
Grønlands potentiale for kritiske mineralressourcer
En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS præsenterer mulighederne for at finde nye forekomster af kritiske mineraler i Grønland.
29 - 42 af 868 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)