Nyheder

Tilbage

17. august 2017
Feltrapport fra den første Camp Century Climate Monitoring Programme ekspedition
I løbet af sommeren 2017 har GEUS ledet en succesfuld ekspedition til Camp Century i Nordgrønland som opstart på klimamonitoreringsprogrammet.
27. juli 2017
Nyt skanning electron mikroskop til forbedret mineralogisk analyse kommer snart til GEUS
GEUS har købt et ZEISS Sigma 300VP Field Emission Skanning Elektron mikroskop, så vi nu kan tilbyde at lave automatiserede mineralogiske analyser af tyndslib og polerede blokke, hvilket er relevant for minedrift og mineralefterforskning, så vel som undersøgelser af reservoir bjergarter (i olie og gas sektoren eller indenfor geotermisk energi).
13. juli 2017
42 Nationale Geologiske Interesseområder på Sjælland og øerne
Geologisk Set Sjælland og øerne, den sidste bog i 'Geologisk Set'-serien er nu trykt.
12. juli 2017
Bulletin 38: Review of Survey activities 2016 (RoSa)
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 38 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available in print by mid August. The price for the 76 pages long printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.
6. juli 2017
Nyt nummer af Geoviden, som handler om Læsø.
Læsø er noget helt for sig selv. Havet har skabt den og den har i mange år forsynet landet med det dyrebare salt.
4. juli 2017
Ny dansk olie- og gasstrategi
Den nye olie- og gasstrategi 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark - Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af vores ressourcer?' er nu offentliggjort. GEUS' baggrundsrapport kan hentes her.
20. juni 2017
Feltaktiviteter i Grønland 2017
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Mineraler, energi, klima og miljø er på programmet.
20. juni 2017
Første ekspedition med Camp Century Climate Monitoring Programme
Efter planen tager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på ekspedition til Camp Century d. 12. juli til 9. august denne sommer. Formålet er at igangsætte 'Camp Century Climate Monitoring Programme', der er etableret af den danske regering efter aftale med den grønlandske regering.
15. juni 2017
Viden om vores ressourcer - Årsberetning 2016
Viden om vores ressourcer er titlen på GEUS' Årsberetning 2016, som netop er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
9. juni 2017
Lars Henrik Nielsen fortsætter som statsgeolog ved GEUS
Den 1. juli 2017 genudnævnes Lars Henrik Nielsen som statsgeolog ved GEUS, og fortsætter dermed som leder af Stratigrafisk Afdeling, hvor han bl.a. skal lede GEUS' bidrag til den grønne energiomstilling.
23. maj 2017
Bedre erhvervsvilkår for afrikansk minedrift i miniskala
Nyt træningsprogram skal forbedre levevilkårene og indtjeningen for de mange afrikanere, som lever af at grave mineraler op af jorden.
9. maj 2017
Velbesøgt indvielse i af maringeologernes nye lokaler i Aarhus
Maringeologisk Afdeling ved GEUS er flyttet ind på Aarhus Universitets campus
8. maj 2017
Nature-artikel forklarer salt grundvand mange kilometer fra kysten
Et nyt studie ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og publiceret i Nature Geoscience dokumenterer, hvorfor der flere steder i verden findes salt grundvand op til 100 km fra kysten i store befolkningsrige deltaområder.
25. april 2017
Klimaændringernes påvirkning af arktiske gletsjere og iskapper
En ny rapport fra det arktiske overvågnings- og vurderingsprogram AMAP vurderer, hvilke ændringer vi kan forvente i den frosne arktiske natur som følge af klimaændringerne. Forskere fra GEUS har bidraget til den nye rapport om sne, vand, is og permafrost i Arktis.
29 - 42 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)