Nyheder

Tilbage

22. marts 2017
Ekstern analyse af grundvandsovervågningen
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område, der den seneste tid er blevet debatteret i især landbrugsmedierne.
21. marts 2017
Ny model for Danmarks udvikling i Miocæn - Forsvar af doktordisputats, 24/3-2017
Jordskorpebevægelser og klimændringer har haft stor betydning for udviklingen af det danske landområde og landskabet i Miocæntid for 5-23 millioner år siden. Det viser forskningen i en doktordisputats af Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS.
11. marts 2017
Geologipris for studie af nitrat, geologi og grundvand
Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2016 for sit mangeårige studie af omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand.
6. marts 2017
Nu skal gødningens rute fra mark til fjord kortlægges
Et nyt forskningsprojekt skal på en gang beskytte vores grundvand, søer og fjorde mod nitratforurening, og give vore landmænd mulighed for at gøde deres marker optimalt. Det skal nemlig blive muligt at forudsige hver enkelt marks evne til at holde på nitraten. Forskere fra mange forskellige fag samt landbruget selv bidrager til projektet, som modtager 13 mio. kr. fra Innovationsfonden. GEUS er partner i projektet.
3. marts 2017
Danmarks første jordskælvsmålestation fejrer 90 års fødselsdag
Fredag den 3. marts 2017 kan den danske Seismologiske Tjeneste fejre 90 års fødselsdag. På præcis denne dato i 1927 registrerede den første seismologiske målestation i Danmark det allerførste jordskælv. Siden er der kommet flere målestationer til og mange hundrede rystelser er blevet registreret.
2. marts 2017
Flemming Getreuer Christiansen fortsætter som vicedirektør ved GEUS
Den 1. marts 2017 er Flemming Getreuer Christiansen genudnævnt som vicedirektør ved GEUS.
6. februar 2017
Analyse af betonindustriens adgang til råstofferne sand og sten
En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) analyserer betonindustriens adgang til tilslagsmaterialerne sand og sten i Danmark med henblik på at vurdere om industrien både på kort og lang sigt kan få de råstoffer, den har brug for.
3. februar 2017
Biostratigraphic correlation of the margins of the Labrador-Baffin Seaway - Bulletin 37
Biostratigraphic correlation of the western and eastern margins of the Labrador-Baffin Seaway and implications for the regional geology by Henrik Nøhr-Hansen, Graham L. Williams & Robert A. Fensome.
1. februar 2017
Anne Merete Koefoed er ny administrationschef ved GEUS
Anne Merete Koefoed er pr 1. februar 2017 ansat som administrationschef ved GEUS, hvor hun indtræder i direktionen.
30. januar 2017
Ny geologisk service skal levere viden om energi, råstoffer og grundvand til Europa
De geologiske undersøgelsesinstitutioner i Europa skal i gang med at udvikle en ny geologisk service til Europa, som samler den europæiske viden om energi, råstoffer og grundvand og gør den tilgængelig på en fælles dataplatform.
24. januar 2017
Mange interesserede besøgte GEUS til Kulturnat i Grønland
Der var stor interesse for at høre om mineraler og undergrund ved Grønlands Kulturnat, hvor GEUS åbnede dørene til kontoret i Nuuk. De besøgende kunne bl.a. få en geologs blik på deres egne sten.
24. januar 2017
Velbesøgt aften om fedtsten i Nuuk
Der var næsten fuldt hus med 60 deltagere, da GEUS' kontor i Nuuk inviterede til en aften om fedtsten, hvor alle kunne høre om geologien i området, og hvordan de kan bruge fedtsten til f.eks. kunst og smykker.
18. januar 2017
Undervisningsmateriale om råstoffer
Et nyt digitalt undervisningsmateriale formidler viden om råstoffer til fagene kemi/fysik, naturgeografi og samfundsfag i gymnasieskolen. Sitet indeholder film, baggrundsmateriale, opgaver og undervisningsvejledning.
16. januar 2017
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2015
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2015, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Overvågningen af grundvandet (GRUMO) og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
29 - 42 af 852 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)