Nyheder

Tilbage

1. november 2013
Geoviden nr 3/2013
Bladet Geoviden nr. 3, 2013 bringer hele 5 forskellige historier. Læs om Superstormen i 1634; om grundvandskortlægning i Thailand; om Kattegat, der måske er Nordeuropas bedste klima- og miljødataarkiv?; om et eksperiment med olieindvinding; eller om isbjerge, der flår havbunden op.
11. januar 2013
Workshop om gletsjerændringer og ændringer i havniveauet
Forskere som arbejder med at forudsige ændringer af gletsjere både på den nordlige og sydlige halvkugle, er samlet til en workshop på GEUS, 14-16. januar 2013 for at diskutere gletsjerafmeltningens indflydelse på havniveauet.
3. januar 2013
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin no. 27
Neoglacial and historical glacier changes around Kangersuneq fjord in southern West Greenland by Anker Weidick, Ole Bennike, Michele Citterio and Niels Nørgaard-Pedersen
28. decembar 2012
International forskningsevaluering af programområdet Mineralske Råstoffer
En international evaluering af forskningen på programområdet Mineralske Råstoffer viser, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område.
20. december 2012
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2011
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2011 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 25 år med systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
19. december 2012
Afsked med mangeårig bestyrelsesformand
Dr. med. Per Buch Andreasen fratræder som bestyrelsesformand for GEUS den 31. december 2012. Hans fratræden blev markeret ved en reception på GEUS den 12. december.
18. december 2012
Ny bestyrelse for GEUS
GEUS har fået ny bestyrelse med Professor Minik Thorleif Rosing som formand. Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2013.
11. december 2012
Ny forskningsprofessor i glaciologi
GEUS har ansat Jason Box som forskningsprofessor i glaciologi med start 1. januar 2013. Jason skal være med til at styrke forskningen indenfor glaciologi med særligt fokus på Grønland og Arktis.
7. december 2012
Mineralske råstoffer - Geoviden nr 4, 2012
Udviklingen i et samfund har til alle tider været betinget af adgangen til mineralske råstoffer. Råstofforbruget afspejler den teknologiske udvikling, og tendensen er klar: jo mere højteknologisk samfundet bliver, des flere forskellige grundstoffer anvender vi – og de kommer alle fra mineraler.
29. november 2012
Kullag sladrer om tidligere masseuddøen
Analyser af 200 millioner år gamle kullag fastslår, at overgangen mellem de geologiske perioder Trias og Jura var præget af stigninger i temperatur og luftfugtighed, der fik store konsekvenser for livet.
26. november 2012
Bevægelser i fremtidens grundvandsspejl er lagt på portal
Et nyt screeningskort der viser forventede ændringer i fremtidens grundvandsspejl og grundvandsdannelse er lagt på klimatilpasningsportalen. Kortet kan anvendes af kommunerne til indledende vurdering af områder med behov for klimatilpasning. Områder der i dag er tørre kan i fremtiden blive fugtige og få væsentligt hævet grundvandsspejl, og viden om forventede ændringer i dybden til grundvandspejlet og fx forøget grundvandsdannelse kan på et tidligt tidspunkt tænkes ind i areal- og vandplanlægningen.
26. november 2012
Lancering af web-baseret, interaktivt kort over det nordlige Østgrønlands stednavne
Navnekataloget fra bogen 'Exploration history and place names of northern East Greenland' af A.K. Higgins, som GEUS udgav i 2010, med tilhørende kort er nu omsat til web-gis. Via fritekstsøgning, kortet eller indekset kan man finde stednavnene med deres forklaringer eller deres placering på kortet. Og man kan oven i købet se langt flere stednavne på web-kortet.
22. november 2012
Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS
Seniorrådgiver cand. scient. Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS. Her skal han lede afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning i Aarhus.
21. november 2012
Varmt havvand ved Sydøstgrønland er sammenfaldende med kolde vintre i Nordeuropa
Ny dansk forskning viser, hvordan havstrømme omkring Grønland har ændret sig de seneste 5.800 år. Fortidens ændringer i havstrømme omkring Grønland faldt sammen med klimaændringer i Nordeuropa.
351 - 364 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)