Nyheder

Tilbage

11. december 2012
Ny forskningsprofessor i glaciologi
GEUS har ansat Jason Box som forskningsprofessor i glaciologi med start 1. januar 2013. Jason skal være med til at styrke forskningen indenfor glaciologi med særligt fokus på Grønland og Arktis.
7. december 2012
Mineralske råstoffer - Geoviden nr 4, 2012
Udviklingen i et samfund har til alle tider været betinget af adgangen til mineralske råstoffer. Råstofforbruget afspejler den teknologiske udvikling, og tendensen er klar: jo mere højteknologisk samfundet bliver, des flere forskellige grundstoffer anvender vi – og de kommer alle fra mineraler.
29. november 2012
Kullag sladrer om tidligere masseuddøen
Analyser af 200 millioner år gamle kullag fastslår, at overgangen mellem de geologiske perioder Trias og Jura var præget af stigninger i temperatur og luftfugtighed, der fik store konsekvenser for livet.
26. november 2012
Bevægelser i fremtidens grundvandsspejl er lagt på portal
Et nyt screeningskort der viser forventede ændringer i fremtidens grundvandsspejl og grundvandsdannelse er lagt på klimatilpasningsportalen. Kortet kan anvendes af kommunerne til indledende vurdering af områder med behov for klimatilpasning. Områder der i dag er tørre kan i fremtiden blive fugtige og få væsentligt hævet grundvandsspejl, og viden om forventede ændringer i dybden til grundvandspejlet og fx forøget grundvandsdannelse kan på et tidligt tidspunkt tænkes ind i areal- og vandplanlægningen.
26. november 2012
Lancering af web-baseret, interaktivt kort over det nordlige Østgrønlands stednavne
Navnekataloget fra bogen 'Exploration history and place names of northern East Greenland' af A.K. Higgins, som GEUS udgav i 2010, med tilhørende kort er nu omsat til web-gis. Via fritekstsøgning, kortet eller indekset kan man finde stednavnene med deres forklaringer eller deres placering på kortet. Og man kan oven i købet se langt flere stednavne på web-kortet.
22. november 2012
Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS
Seniorrådgiver cand. scient. Thomas G. Vangkilde-Pedersen bliver ny statsgeolog i GEUS. Her skal han lede afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning i Aarhus.
21. november 2012
Varmt havvand ved Sydøstgrønland er sammenfaldende med kolde vintre i Nordeuropa
Ny dansk forskning viser, hvordan havstrømme omkring Grønland har ændret sig de seneste 5.800 år. Fortidens ændringer i havstrømme omkring Grønland faldt sammen med klimaændringer i Nordeuropa.
20. november 2012
En af Danmarks største miljøpriser gik til senior rådgiver Walter Brüsch fra GEUS
Seniorrådgiver Walter Brüsch modtog den 20. november 2012 G.O. Andrups Grundvandspris for sin årelange indsats for at skabe opmærksomhed om pesticider og deres konsekvenser for grundvandet.
13. november 2012
Geologiske seværdigheder på din smartphone - Nordisk geologisk app
Nu kan du finde beskrivelser af geologiske seværdigheder frem på din smartphone og få at vide, hvordan nogle af landets naturperler er blevet skabt. Den fælles nordiske app - GeoTreat giver adgang til geologien i både Finland, Norge, Sverige og Danmark.
5. november 2012
Minex nr. 42, oktober 2012
Download og læs de seneste nyheder om mineralefterforskningen på Grønland i 13 korte artikler
30 oktober 2012
2012 Ralph J. Gray Award for bedste petrologiske artikel
Seniorforsker Henrik Ingermann Petersen fra GEUS har modtaget Ralph J. Gray Award 2012 for den bedste videnskabelige artikel indenfor organisk petrologi. Artiklen beskriver dannelsen af kullag i Krabi bassinet i det sydlige Thailand.
25 oktober 2012
Temamøde om skifergas, 30. oktober 2012
Temamøde om skifergas på Geocenter Danmark den 30. oktober. Du vil høre om skifergas i USA og vurderinger af den globale skifer gas ressource, samt høre om dansk skifer geologi og igangværende undersøgelser i Nordjylland.
15. oktober 2012
Lang og intens smeltning på Indlandsisen
Målinger på Indlandsisen i Sydgrønland viser, at 2012 havde den næst højeste isafsmeltning på 8.3 meter, siden målingerne begyndte i 2001
15. oktober 2012
Ny teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand
GEUS har for Naturstyrelsen udarbejdet en ny teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand.
337 - 350 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)