Nyheder

Tilbage

30. maj 2013
Nemmere at kortlægge grundvand i verdens fattige lande
GEUS skal deltage i et nyt projekt om grundvand, der forener geologisk viden med avanceret software. Højteknologifonden investerer 7 mio. kr. i projektet. DTU, GEUS og I•GIS A/S bidrager med hver deres ekspertise. Et af målene med projektet er at sætte geologer med mindre viden i stand til at bygge geologiske grundvandsmodeller af høj kvalitet.
28. maj 2013
Bæredygtig indvinding af grundvand - rapport om vandplaner
Rapporten kigger nærmere på de danske vandplaner og giver en oversigt over praksis for bæredygtig vandindvinding i andre lande.
28. maj 2013
Forskerne er overraskede over hvor få store istider de finder spor efter
Indlandsisen i Sydvestgrønland nåede en stor udbredelse allerede for omkring 4,5 millioner år siden, men den nåede kun stor størrelse fem gange. Nye tolkninger af seismiske data fra havbunden ud for sydvest Grønland giver ny viden om Indlandsisens historie.
17. maj 2013
Film og foredrag om is i Gran Teatret
Oplev den arktiske klimaforsker Jason Box fortælle om Grønlandsisen, og se den prisbelønnede dokumentarfilm "Chasing Ice".
15. maj 2013
Banebrydende kandidatuddannelse inden for vand
En international og markedsrelevant uddannelse inden for vandressourcer er startet ved Geocenter Danmark. Læring gennem forskning er et af nøgleordene.
8. maj 2013
Ny viden om hvordan de grønlandske gletsjere påvirker havniveauet
Nye modelberegninger afslører hvilke processer der styrer de grønlandske gletsjeres bevægelse, og giver ny viden om, hvordan de påvirker havniveauet.
2. maj 2013
Mere ekstrem vandløbsafstrømning i Sydøstdanmark i et varmere klima
Sydøstdanmark får markante stigninger i vandløbenes maksimumsafstrømning, mens vandløb i Nord- og Østjylland kun kan forvente begrænsede stigninger frem mod 2050. Det viser helt nye beregninger med en landsdækkende hydrologisk model. Man skal indrette sig på mere end 50 % stigning mange steder.
1. maj 2013
Nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer åbner i dag
Presset på klodens ressourcer er stigende. I dag åbner Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der skal analysere, om virksomheder og andre dele af det danske samfund kan komme til at mangle mineralske råstoffer i fremtiden.
23. april 2013
Følg forskerne på ekspedition på Indlandsisen i Grønland
I april og maj 2013 arbejder et hold isforskere på Indlandsisen ved Kangerlussuaq i Vestgrønland. På deres blog kan du følge arbejdet med at kortlægge sporene i sneen af de seneste varme somre.
16. april 2013
Stort jordskælv i Iran
Iran blev kl 12:44 dansk tid ramt af et meget stort jordskælv.
15. april 2013
Ny bog med glimt af GEUS’ geologiske arbejde igennem 125 år
Bogen, "Vi, de jordbundne" fortæller historien om GEUS´ 125 år lange arbejde og den placerer institutionen i forhold til de samfundsmæssige opgaver.
11. april 2013
Geologisk kort over Grønland - 1: 500 000
14 geologiske kortblade over Grønland genopstår som nyt sømløst web-kort med integration af alle slags feltdata.
9. april 2013
Havet varsler ændringer i klimaet
Cirkulationen i verdenshavene spiller en meget større rolle i de globale klimaforandringer end hidtil antaget. Ny forskning fra Aarhus Universitet betyder, at vi nu bedre kan forudsige klimaforandringerne og forberede os på deres konsekvenser.
9. april 2013
Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler
For mange pesticider vil klimaændringerne ikke resultere i markant øget udvaskning. Men for minimidler (lav-dosis ukrudtsmidler) ser de forventede klimaændringer imidlertid ud til at kunne give markant øget udvaskning for plante/svinebedrifter på lerjord og øget udvaskning for kvægbedrifter på sandjord. Det viser resultater fra forskningsprojektet PRECIOUS udført af forskere fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aarhus Universitet og DMI for Miljøstyrelsen.
323 - 336 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)