Nyheder

Tilbage

4. marts 2013
Når superstormen rammer Danmark
I slutningen af oktober måned 2012 bevægede Superstormen Sandy sig fra de Caribiske Øer op langs den amerikanske Østkyst, inden den gik i land syd for New York. Sandy medførte enorme menneskelige og materielle ødelæggelser samtidig med, at den mange steder totalt omformede kysten. Også Danmark har været ramt af superstorme. Nye danske forskningsresultater kortlægger de kystmæssige konsekvenser af en superstorm, som i 1634 hærgede det sydvestlige Danmark. Stormen er den mest ødelæggende og dødelige storm, som har ramt Danmark i historisk tid. Resultaterne er fornyeligt publiceret i det anerkendte magasin Natures online-tidskrift Scientific Reports.
27. februar 2013
GEUS deltager i PDAC 2013 udstillingen i Toronto
Råstofstyrelsen i Nuuk og GEUS driver en stand og afholder en særlig Greenland Day ved den store mine- og mineralmesse - PDAC i marts 2013 i Toronto
13. februar 2013
Tag med på isbryder-ekspedition til Polhavet
Det danske kontinentalsokkelprojekt indsamlede i august og september 2012 data i Polhavet nord for Grønland. Et TV-hold fulgte forskernes arbejde om bord på den svenske isbryder Oden.
12. februar 2013
Besøg ved historisk seismograf
I programmet Alt forladt på DR2 kan du besøge en historisk seismograf, som blev brugt af den verdenskendte danske seismolog Dr. Inge Lehmann, som opdagede, at jorden har en fast indre kerne.
1. feb. 2013 - UPDATE 7. marts 2013
Udstilling om Jagten på råstoffer
Den 9. februar 2013 åbner særudstillingen "Jagten på råstoffer" i Økolariet i Vejle. På udstillingen kan du få viden og oplevelser om jagten på de mange råstoffer, som vi mennesker er så afhængige af.
30. januar 2013
Historien om kryoliteventyret i Grønland
Hør historien om Grønlands "hvide" guld - kryolitten, som blev brudt i Ivittuut i DR radioprogrammet Alle Tiders Historie.
14. januar 2013
Støtte fra VILLUM FONDEN til Marek Stibal fra GEUS
Postdoc Marek Stibal fra GEUS har modtaget 4 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.
1. november 2013
Geoviden nr 3/2013
Bladet Geoviden nr. 3, 2013 bringer hele 5 forskellige historier. Læs om Superstormen i 1634; om grundvandskortlægning i Thailand; om Kattegat, der måske er Nordeuropas bedste klima- og miljødataarkiv?; om et eksperiment med olieindvinding; eller om isbjerge, der flår havbunden op.
11. januar 2013
Workshop om gletsjerændringer og ændringer i havniveauet
Forskere som arbejder med at forudsige ændringer af gletsjere både på den nordlige og sydlige halvkugle, er samlet til en workshop på GEUS, 14-16. januar 2013 for at diskutere gletsjerafmeltningens indflydelse på havniveauet.
3. januar 2013
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin no. 27
Neoglacial and historical glacier changes around Kangersuneq fjord in southern West Greenland by Anker Weidick, Ole Bennike, Michele Citterio and Niels Nørgaard-Pedersen
28. decembar 2012
International forskningsevaluering af programområdet Mineralske Råstoffer
En international evaluering af forskningen på programområdet Mineralske Råstoffer viser, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på dette område.
20. december 2012
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2011
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2011 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 25 år med systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
19. december 2012
Afsked med mangeårig bestyrelsesformand
Dr. med. Per Buch Andreasen fratræder som bestyrelsesformand for GEUS den 31. december 2012. Hans fratræden blev markeret ved en reception på GEUS den 12. december.
18. december 2012
Ny bestyrelse for GEUS
GEUS har fået ny bestyrelse med Professor Minik Thorleif Rosing som formand. Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2013.
323 - 336 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)