Nyheder

Tilbage

3. juli 2013
Bulletin No. 28: Review of Survey activities 2012
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 28 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the middle of July 2013.The bulletin describes the activities of the Survey in 2012 in 17 papers. The price for the printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.
21. juni 2013
Hjemmeside samler viden om isen i Arktis
På polarportal.dk kan man hente den seneste viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker Indlandsisen og havisen i Arktis.
14. juni 2013
Grønland under lup
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark
7. juni 2013
Ressourcer til samfundet - Årsberetning 2012
Mineraler, miljø- og klimaforandringer, vandressourcer og energiforsyning og -lagring er alle områder, der står højt på samfundets dagsorden; temaer GEUS' har som strategiske indsatsområder. Vi leverer viden og rådgiver om samfundets ressourcer, som grundlag for politiske beslutninger og til løsning af konkrete opgaver.
30. maj 2013
Nemmere at kortlægge grundvand i verdens fattige lande
GEUS skal deltage i et nyt projekt om grundvand, der forener geologisk viden med avanceret software. Højteknologifonden investerer 7 mio. kr. i projektet. DTU, GEUS og I•GIS A/S bidrager med hver deres ekspertise. Et af målene med projektet er at sætte geologer med mindre viden i stand til at bygge geologiske grundvandsmodeller af høj kvalitet.
30. maj 2013
Svampemiddel er fundet i grundvandet
Nye målinger viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet på to marker, hvor midlet er brugt mod skimmel i kartofler.
28. maj 2013
Forskerne er overraskede over hvor få store istider de finder spor efter
Indlandsisen i Sydvestgrønland nåede en stor udbredelse allerede for omkring 4,5 millioner år siden, men den nåede kun stor størrelse fem gange. Nye tolkninger af seismiske data fra havbunden ud for sydvest Grønland giver ny viden om Indlandsisens historie.
28. maj 2013
Bæredygtig indvinding af grundvand - rapport om vandplaner
Rapporten kigger nærmere på de danske vandplaner og giver en oversigt over praksis for bæredygtig vandindvinding i andre lande.
17. maj 2013
Film og foredrag om is i Gran Teatret
Oplev den arktiske klimaforsker Jason Box fortælle om Grønlandsisen, og se den prisbelønnede dokumentarfilm "Chasing Ice".
15. maj 2013
Banebrydende kandidatuddannelse inden for vand
En international og markedsrelevant uddannelse inden for vandressourcer er startet ved Geocenter Danmark. Læring gennem forskning er et af nøgleordene.
8. maj 2013
Ny viden om hvordan de grønlandske gletsjere påvirker havniveauet
Nye modelberegninger afslører hvilke processer der styrer de grønlandske gletsjeres bevægelse, og giver ny viden om, hvordan de påvirker havniveauet.
2. maj 2013
Mere ekstrem vandløbsafstrømning i Sydøstdanmark i et varmere klima
Sydøstdanmark får markante stigninger i vandløbenes maksimumsafstrømning, mens vandløb i Nord- og Østjylland kun kan forvente begrænsede stigninger frem mod 2050. Det viser helt nye beregninger med en landsdækkende hydrologisk model. Man skal indrette sig på mere end 50 % stigning mange steder.
1. maj 2013
Nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer åbner i dag
Presset på klodens ressourcer er stigende. I dag åbner Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der skal analysere, om virksomheder og andre dele af det danske samfund kan komme til at mangle mineralske råstoffer i fremtiden.
23. april 2013
Følg forskerne på ekspedition på Indlandsisen i Grønland
I april og maj 2013 arbejder et hold isforskere på Indlandsisen ved Kangerlussuaq i Vestgrønland. På deres blog kan du følge arbejdet med at kortlægge sporene i sneen af de seneste varme somre.
309 - 322 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)