www.geus.dk > Job-nyt-møder-presse > Nyheder, side 23
14. september 2010
EuroGeoSurvey årsmøde på GEUS
GEUS er vært for et stort møde i EuroGeoSurvey, som en er paraplyorganisation for de nationale geologiske undersøgelser i EU-landene. I den forbindelse kommer de besøgende geologer rundt til fire danske specialiteter.
3. september 2010
Kontrakt om assistance til markedsføring af Etiopiens mineraler
Etiopien ønsker at markedsfører sine ressourcer overfor internationale mineselskaber. Derfor skal GEUS lave materiale for landet ud fra eksisterende kort, boringer og analyser til den internationale mineudstilling i Cape Town i februar 2011.
30. august 2010
OneGeology-Europe Awareness Seminar -
13. september 2010, 16.30-18.00


3.august 2010
Samfundets byggesten - Årsberetning 2009
GEUS’ årsberetning for 2009 fortæller om en stribe opfyldte krav og en god økonomi. Desuden er der projekter til et godt stykke ind i 2010, og takket være COP15 står GEUS’ forskning på klimaområdet nu centralt internationalt.
1. juli 2010
GEUS udvikler 24 kort til Miljøcentrene med grundvandsparametre
Alle har nu adgang til 24 kort med data om grundvandet. Disse data omfatter vandets indhold af en række naturlige og tilførte stoffer. Kortene bliver opdateret efter Jupiter databasen hver nat, og de har derfor altid de nyeste data med.
25. juni 2010
23 korte artikler om forskning inden for: Vand, olie, mineraler og miljø
I 23 korte artikler fortæller GEUS om institutionens forskning inden for grundvandskortlægning, geotermal energi i Danmark, kontinentalsokkelprojektet og overvågning af Indlandsisen. Alle artiklerne er på engelsk.
10. juni 2010
GEUS' digitale data og kort har fået ny side
Den nye opdaterede indgang til digitale data og kort består af nye brugervenlige, interaktive kort samt en udvidelse af GEUS' korttjenester til den professionelle bruger. Nu er det også muligt at vise pejlinger og profiler i Google Earth.
16. maj 2010
Handy atlas med geologisk kort over Grønland
Et nyt geologisk kort viser Grønlands overflade-geologi på land og en geofysisk fortolkning af geologien til havs. Kortet er primært til professionel brug, men kan udmærket bruges som kort over Grønland. Det har 280 stednavne.
11. maj 2010
Læs om Darwin og fossilerne
Charles Darwin arbejdede som geolog, og det var i den egenskab, han var med på sin store rejse med HMS Beagle. Han har da også haft stor betydning for palæontologien.
7. maj 2010
Platinum group element discoveries in the Fiskenaesset anorthosite complex, West Greenland

6. maj 2010
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2008
Opgørelsen over udviklingen i det danske grundvand siden 1989 viser, at dets nitratindhold er faldende som konsekvens af vandmiljøplanen fra 1987. Til gengæld er indholdet af pesticider stigende både i typer og mængder.
6. maj 2010
Brændende fjeld årsag til røgudvikling på Disko øen i Grønland
Saalamiit Møller Lorentzen fra Qeqertarsuaq har sendt video og billeder til GEUS af de brændende skifre på Disko Øen.
5. maj 2010
Forskning i Østersøen modtager miljøpris
Det dansk ledede forskningsprojekt BALANCE vil i juni modtage 2010 prisen National Energy Globe Award for Danmark. Projektet skal gøre det lettere for østersølandene at administrerer havområdet både effektivt og bæredygtigt.
20. april 2010
Undervisningsprogram om is, klima og havniveauændringer
Skolerne har nu adgang til et nyt webbaseret undervisningsprogram om gletsjere, indlandsis, klimaændringer og havniveauændringer. Her kan man få at vide, hvordan forskere overvåger den store ismasse.
309 - 322 af 691 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)