www.geus.dk > Job-nyt-møder-presse > Nyheder, side 22
16. december 2010
Faldende indhold af nitrat i grundvandet
Mængden af nitrat i grundvandet falder generelt i takt med brugen af nitrat i landbruget. Det sker især i det yngre oxiderede grundvand, medens indholdet er stigende i det meste af det ældre tilsvarende grundvand.
6.december 2010
Dansk/færøske krav på kontinentalsokkel syd for Færøerne indgivet til FN
Færøernes krav på en del af kontinentsoklen i Atlanterhavet vest for Scotland er indgivet til FN. Område er omkring 14 gange større end Danmark. Det er det andet af fem områder, Kongeriget Danmark gør krav på.
December 1, 2010
Rare Earth Minerals workshop Nov. 30 - Dec. 2 2010

1. december 2010
Minex 38

30. november 2010
NW European winter climate - colder in the coming 2-3 decades?

26. oktober 2010
Konference-magasin om klimatilpasning
Det kan betale sig med en tidlig indsats frem for at reparere på de skader, der løbende vil opstå som følge af klimaændringerne. Men det betyder samtidig et mere usikkert beslutningsgrundlag.
11. oktober 2010
Peter Appel tildelt Nairamdal-medaljen af Mongoliets regering
Mongoliets præsident afsluttede sit besøg i København med at overrække Peter Appel fra GEUS en medalje for hans indsats med small-scale mining i Mongoliet og de kviksølvrelaterede problemer.
27. september 2010
Beskyttelse af historiske skibsvrag
Under havet er der gået pæleorm i fortidsminderne, så gamle skibsvrag bliver spist. projektet Wreck Protect samler data om pæleormene for at finde ud af om klimaændringerne er en del af årsagen og for at finde en tilgang til løsninger.
27. september 2010
Den geologiske kortlægning af Østdanmark er afsluttet.
Efter 122 år, ti millioner jordprøver og kilometer nok til tre rejser rundt om Jorden er den geologiske kortlægning af Østdanmark nu afsluttet. Det blev markeret med en mindeplade ved lodshuset på Albuen ved Nakskov Fjord.
23. september 2010
International forskningsevaluering af programområdet Energiråstoffer
En international evaluering af forskningen på programområdet Energiråstoffer viser, at GEUS fremviser høj forskningskvalitet på energiområdet. Det omfatter både olie og gas samt geotermisk energi.
23. september 2010
Sammenligning af overvågningsprogrammer
Forskellige lande har forskellig tilgang til overvågning af miljøet. Derfor har GEUS og tre andre institutioner lavet en rapport, som sammenligner fire landes overvågningsprogrammer.
20. september 2010
Sikring af rent dansk grundvand mod udvaskning af godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter
Varslingssystemet VAP viser, at de fleste pesticider og deres nedbrydningsprodukter ikke udgør et problem for drikkevandet. 22 % af stofferne findes dog i grundevandet i koncentrationer over de tilladte for drikkevand.
16. september 2010
GEUS skal assistere Nigerias små-skala minedrift
De fleste miner i Nigeria er små miner som bruger lavt uddannet arbejdskraft og som er vigtige for lokalsamfundet. GEUS skal lave en håndbog om god praksis for at højne sikkerheden i minerne og afhjælpe de socioøkonomiske problemer omkring dem.
14. september 2010
EuroGeoSurvey årsmøde på GEUS
GEUS er vært for et stort møde i EuroGeoSurvey, som en er paraplyorganisation for de nationale geologiske undersøgelser i EU-landene. I den forbindelse kommer de besøgende geologer rundt til fire danske specialiteter.
295 - 308 af 691 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)