Nyheder

Tilbage

26. august 2013
Beviser for et hidtil ukendt meteorbombardement
Analyser af bjergarter fra Grønland viser, at Jorden oplevede et hidtil ukendt meteorbombardement
31. juli 2013
Kort over nitrat i Danmarks grundvand
Kort over nitrat i Danmarks grundvand giver mulighed for hurtigt at få et overblik over både regionale og lokale forhold
12. juli 2013
Ny viden på vej om den danske havbund
Et nyt digitalt GIS-baseret sedimentkort over de danske farvande er under udarbejdelse og forventes klar ved udgangen af 2013. Det er data indsamlet de seneste 13 år der nu vil blive gjort tilgængelige. Kortet vil skabe bedre mulighed for forvaltning af vores havbund både hvad angår udnyttelse af ressourcer i nogle områder og beskyttelse i andre.
12. juli 2013
Broen over Watson-floden et år efter: Alt ånder igen fred og idyl
Ekstrem afsmeltning fra Grønlands Indlandsis i 2012 fik Watson-floden ved Kangerlussuaq til at oversømme byens bro. Præcist et år efter er tingene ved at være tilbage til normale tilstande.
9. juli 2013
Brat start på smeltesæsonen i Grønland
I løbet af de første tre uger af juni har Indlandsisen i Grønland haft en kraftig afsmeltning, som dog nu igen er vendt tilbage til mere normale værdier.
5. juli 2013
Aftale om samarbejde med Indonesien
Rammen for et fremtidigt samarbejde mellem Geological Agency of Indonesia og GEUS blev underskrevet den 25. juni. Vand og energi er på programmet.
3. juli 2013
Bulletin No. 28: Review of Survey activities 2012
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 28 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the middle of July 2013.The bulletin describes the activities of the Survey in 2012 in 17 papers. The price for the printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.
3. juli 2013
Kraterstrukturer, meteoritter og chokeffekter - læs bladet Geoviden
Bladet Geoviden nr 2, 2013 fortæller om Kraterstrukturer, meteoritter og chokeffekter. Læs bl.a. om Trusler og gaver fra rummet.
21. juni 2013
Hjemmeside samler viden om isen i Arktis
På polarportal.dk kan man hente den seneste viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker Indlandsisen og havisen i Arktis.
14. juni 2013
Grønland under lup
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark
7. juni 2013
Ressourcer til samfundet - Årsberetning 2012
Mineraler, miljø- og klimaforandringer, vandressourcer og energiforsyning og -lagring er alle områder, der står højt på samfundets dagsorden; temaer GEUS' har som strategiske indsatsområder. Vi leverer viden og rådgiver om samfundets ressourcer, som grundlag for politiske beslutninger og til løsning af konkrete opgaver.
30. maj 2013
Svampemiddel er fundet i grundvandet
Nye målinger viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet på to marker, hvor midlet er brugt mod skimmel i kartofler.
30. maj 2013
Nemmere at kortlægge grundvand i verdens fattige lande
GEUS skal deltage i et nyt projekt om grundvand, der forener geologisk viden med avanceret software. Højteknologifonden investerer 7 mio. kr. i projektet. DTU, GEUS og I•GIS A/S bidrager med hver deres ekspertise. Et af målene med projektet er at sætte geologer med mindre viden i stand til at bygge geologiske grundvandsmodeller af høj kvalitet.
28. maj 2013
Forskerne er overraskede over hvor få store istider de finder spor efter
Indlandsisen i Sydvestgrønland nåede en stor udbredelse allerede for omkring 4,5 millioner år siden, men den nåede kun stor størrelse fem gange. Nye tolkninger af seismiske data fra havbunden ud for sydvest Grønland giver ny viden om Indlandsisens historie.
281 - 294 af 845 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)