Nyheder

Tilbage

8. september 2017
Positiv konklusion på ekstern undersøgelse af overvågning og indberetning af nitrat i grundvand
GEUS er tilfreds med de positive konklusioner i rapporten, der er resultatet af den eksterne undersøgelse af overvågning og indberetning af nitrat i grundvand, som Miljø- og Fødevareministeriet har bedt COWI om at gennemføre.
7. september 2017
Brugen af batterier er i hastig vækst
Med udviklingen af grønne og mobile teknologier er der sket en eksplosion i anvendelserne af batterier. Et nyt faktaark fra Videncenter for Mineraler og Materialer (MiMa) stiller skarpt på batterier, deres anvendelse, og på hvordan det ser ud med forsyningen af råstoffer til fremstilling af dem på et konkurrencepræget hastigt voksende marked.
31. august 2017
Regeringen sikrer 'Mineral Intelligence' på finansloven
Regeringen prioriterer Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)'s arbejde med 'Mineral Intelligence' i sit finanslovsforslag for 2018. Det skal sikre, at danske myndigheder fortsat er i stand til at træffe beslutninger i sager, der vedrører mineralske råstoffer, på et detaljeret og veloplyst grundlag.
25. august
Mulig sammenhæng mellem demens og litium i drikkevandet
En gruppe danske forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og GEUS har i et nyt studie vist, at naturligt forekommende litium i vores drikkevand muligvis påvirker udbredelsen af sygdommen demens i den danske befolkning.
22. august
Kobbertyverier – hvad er det med det der kobber?
For bare få år siden var tyveri af kobberkabler fra jernbanenettet konstant i medierne. Ny teknologi har gjort det muligt at finde tyvene, og tyverierne har derfor aftaget. Men hvad er det, der gør det rødbrune metal så attraktivt for tyvene, og hvad bruger vi det egentlig til? Det giver nyt Faktaark fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) svar på.
21. august
Der var bid under Limfjorden
Et tørvelag i en borekerne fra bunden af Limfjorden ud for Fur viser, at der for ca. 10.000 år siden var land her med moseområder. Borekernen fortæller geologerne om ændringerne i klimaet og miljøet.
17. august 2017
Feltrapport fra den første Camp Century Climate Monitoring Programme ekspedition
I løbet af sommeren 2017 har GEUS ledet en succesfuld ekspedition til Camp Century i Nordgrønland som opstart på klimamonitoreringsprogrammet.
27. juli 2017
Nyt skanning electron mikroskop til forbedret mineralogisk analyse kommer snart til GEUS
GEUS har købt et ZEISS Sigma 300VP Field Emission Skanning Elektron mikroskop, så vi nu kan tilbyde at lave automatiserede mineralogiske analyser af tyndslib og polerede blokke, hvilket er relevant for minedrift og mineralefterforskning, så vel som undersøgelser af reservoir bjergarter (i olie og gas sektoren eller indenfor geotermisk energi).
13. juli 2017
42 Nationale Geologiske Interesseområder på Sjælland og øerne
Geologisk Set Sjælland og øerne, den sidste bog i 'Geologisk Set'-serien er nu trykt.
12. juli 2017
Bulletin 38: Review of Survey activities 2016 (RoSa)
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 38 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available in print by mid August. The price for the 76 pages long printed version is DKK 200 excluding VAT and postage.
6. juli 2017
Nyt nummer af Geoviden, som handler om Læsø.
Læsø er noget helt for sig selv. Havet har skabt den og den har i mange år forsynet landet med det dyrebare salt.
4. juli 2017
Ny dansk olie- og gasstrategi
Den nye olie- og gasstrategi 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark - Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af vores ressourcer?' er nu offentliggjort. GEUS' baggrundsrapport kan hentes her.
20. juni 2017
Første ekspedition med Camp Century Climate Monitoring Programme
Efter planen tager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på ekspedition til Camp Century d. 12. juli til 9. august denne sommer. Formålet er at igangsætte 'Camp Century Climate Monitoring Programme', der er etableret af den danske regering efter aftale med den grønlandske regering.
20. juni 2017
Feltaktiviteter i Grønland 2017
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Mineraler, energi, klima og miljø er på programmet.
15 - 28 af 866 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)