Nyheder

Tilbage

25. marts 2014
E-learningsprogram om jordskælv og pladetektonik
"Når jorden skælver" er et e-learningsprogram, som indeholder både generel teori og konkret viden om nogle af de største jordskælvskatastrofer i de senere år.
20. marts 2014
Kongeriget vokser: Kontinentalsokkelkrav nord for Færøerne godkendt i New York.
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) har nu afsluttet behandlingen af den første af Rigsfællesskabets delsubmissioner med krav om rettigheder til kontinentalsokkel uden for 200 sømil (M). Dette skete ved udstedelse af en CLCS-rekommandation, der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M, som regeringen sammen med landsstyret havde foreslået i den submission, som blev indleveret til De Forenede Nationers generalsekretær den 29. april 2009.
14. marts 2014
Hæderspris for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
--> Opdateret 4. april - 12. marts 2014
Udbud af Sundhedsordning og svar på spørgsmål
GEUS' velfungerende Sundhedsordning sættes nu i udbud. Interesserede leverandører inden for området opfordres til at byde på opgaven.
7. marts 2014
Nyt E-handels-system til olieindustrien.
GEUS lancerer et nyt system til on-line levering af data til olieindustrien.
24. februar 2014
Reduktion af næringsstofbelastningen i Østersøen
Et nyt projekt Soils2Sea skal udvikle nye metoder til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra landbrugsjorde til Østersøen.
4. februar 2014
Bulletin No. 30: Stratigraphic landscape analysis, thermochronology and the episodic development of elevated, passive continental margins.
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 30 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the beginning of week 7 (11.02.14). The price for the 150 pages long printed version is DKK 250 excluding VAT and postage.
3. februar 2014
Drejebog om Geotermi
Drejebog til alle der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt er nu tilgængelig
30. januar 2014
New results from North Greenland added to the Zinc data Package
Recent fieldwork in North East Greenland adds new data to already established data package on zinc.
28. januar 2014
Velbesøgt Kulturnat på GEUS i Nuuk
På Kulturnatten i Nuuk lagde ikke mindre end 924 videbegærlige borgere vejen forbi Naturinstituttet, hvor GEUS har sit kontor.
23. januar 2014
Millionstøtte fra VILLUM FONDEN til to yngre forskere fra GEUS
Seniorforsker Simon Stisen og postdoc Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget 10,7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.
7. januar 2014.
Et gigantisk grundvandsmagasin er fundet i Indlandsisen
Forskere har i Sydgrønland fundet et grundvandsmagasin i Indlandsisen som skønsmæssigt er halvanden gange Danmarks areal. "Det var en kæmpe overraskelse," siger forskningsprofessor Jason Box fra GEUS, som var en af forskerne.
18. december 2013
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2012
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2012 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 25 år med systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
17. dec. 2013
Legater til flittig geologistuderende
Geologistuderende Aaju Sofinuraq Simonsen fik den 6. december 2014 overrakt et legat fra Ole Verner Nielsens familiefond og Humlebæk-Nivå Rotary Klub.
253 - 266 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)