Nyheder

Tilbage

28. januar 2014
Velbesøgt Kulturnat på GEUS i Nuuk
På Kulturnatten i Nuuk lagde ikke mindre end 924 videbegærlige borgere vejen forbi Naturinstituttet, hvor GEUS har sit kontor.
23. januar 2014
Millionstøtte fra VILLUM FONDEN til to yngre forskere fra GEUS
Seniorforsker Simon Stisen og postdoc Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget 10,7 millioner kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.
7. januar 2014.
Et gigantisk grundvandsmagasin er fundet i Indlandsisen
Forskere har i Sydgrønland fundet et grundvandsmagasin i Indlandsisen som skønsmæssigt er halvanden gange Danmarks areal. "Det var en kæmpe overraskelse," siger forskningsprofessor Jason Box fra GEUS, som var en af forskerne.
18. december 2013
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2012
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2012 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 25 år med systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
17. dec. 2013
Legater til flittig geologistuderende
Geologistuderende Aaju Sofinuraq Simonsen fik den 6. december 2014 overrakt et legat fra Ole Verner Nielsens familiefond og Humlebæk-Nivå Rotary Klub.
16. december 2013
Jordbund – læs bladet Geoviden
Geoviden bladet nr. 4 2013 handler denne gang om jordbund, som er de øverste meter af jordskorpen.
4. dec. 2013
Aminosyrer afslører Indlandsisens ændringer
En ny metode til at datere gamle muslingeskaller afslører, at den grønlandske Indlandsis nåede et minimum for mellem 3000 og 5000 år siden.
3. dec. 2013
Ny vurdering af Danmarks skifergas potentiale
Nyt estimat af den tekniske indvindbare skifergasressource i Danmark er offentliggjort af USGS på et møde på GEUS i dag den 3. december 2013.
27. november 2013
International videnskabelig guldmedalje til dansk forskningsprofessor
Kim H. Esbensen GEUS har modtaget Pierre Gy Sampling Gold Medal for sin omfattende undervisning i og nye anvendelser af teorien bag repræsentativ udtagning af prøver.
27. november 2013
Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland indgivet til FN
Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).
21. nov. 2013
Nye telefonnumre
Da GEUS er gået fra fastnet til mobil har GEUS-medarbejderne fået nyt nummer
18. november 2013
Fortsat markant udvaskning af svampemiddel
En ny rapport fra "Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand" (VAP) er nu tilgængelig. Varslingssystemet undersøger om godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig anvendelse i landbruget i Danmark.
12. november 2013
Bulletin No. 29: Tectono-magmatic evolution of the younger Gardar southern rift, South Greenland.
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 29 is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the beginning of December 2013. The price for the 124 pages long printed version is DKK 240 excluding VAT and postage.
5. november 2013
Pris for mangeårig forskning i Grønlands gletsjere
Ved et isforskermøde i Finland modtog Anker Weidick den 31. oktober Richardson medaljen fra International Glaciological Society (IGS) for sin store indsats med at kortlægge ændringerne af Grønlands gletsjere.
253 - 266 af 845 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)