Nyheder

Tilbage

19. august 2014
Ny samarbejdsaftale styrker råstofudviklingen i Grønland
En ny og forbedret platform for samarbejde er nøgleordet i den nye samarbejdsaftale, der er indgået mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
16. august 2014 - opdateret 18/8 kl. 11
Jordskælv ryster Bornholm
Natten mellem fredag og lørdag d 16. august 2014 kl 00:36 blev Bornholm rystet af et lille jordskælv. Jordskælvet havde sit epicenter ca. 10 km syd for Dueodde og målte 2.6 på Richterskalaen. Selvom jordskælvet var lille, kunne det tydeligt mærkes på Bornholm. Jordskælvet blev registreret på seismografer så langt væk som i Norge.
3. juli 2014
Den danske havbund - nyt nummer af Geoviden
Dyr og planter lever på havbunden og vi henter grus og sand op fra havet. Få svar på hvordan maringeologerne undersøger havbunden.
2. juli 2014
Årsberetning 2013 for GEUS
GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
19. juni 2014
Mød GEUS' forskere om bord på forskningsskibene Dana og Oden
GEUS' maringeologer er om bord på Dana i weekenden 21. og 22. juni med en udstilling, der giver publikum et indblik i nogle af de marine forskningsområder, der arbejdes med på GEUS, bl.a. med Dana som platform. Og på Skandinaviens største isbryder Oden vil GEUS' forskere fortælle om kortlægningen af den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Det foregår på Åbent-Skibs-Dag tirsdag den 24. juni.
17. juni 2014
Uran som energikilde - ny udgave af URAN-hæfte
Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.
13. juni 2014
Nyt forskningsprojekt i genfrysning af smeltevand på Grønlands indlandsis
Forskere på GEUS, DMI og DTU-Artek har netop fået en bevilling på 6 mio. kr til forskning i hvor meget af smeltevandet, som dannes på Indlandsisens overflade, der genfryses eller indfanges i sneen og udsætter tidspunktet, hvor det løber ud i verdenshavet. Vi kender endnu ikke præcise tal for, hvor meget der indfanges, og hvor meget der løber ud. Med det nye forskningsprojekt vil vi få en bedre forståelse af, hvor meget afsmeltningen vil bidrage til forandringer i havniveau i en varmere verden.
12. juni 2014
Havis og kulde blev for meget for vikingerne i Grønland
Ny dansk forskning viser, at is og kulde kan være blevet for meget for Vikingerne i Grønland.
11. juni 2014
Feltaktiviteter i Grønland 2014
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark
6. juni 2014
Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014/2)
Mens forskere og virksomheder leder efter holdbare alternativer til de fossile brændstoffer, er der fornyet interesse for andre teknologier for at løse verdens støt stigende energibehov med begrænset CO2-belastning. Rapporten 'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' forklarer i et nøgternt og letforståeligt sprog den del af den globale uranindustri, som omfatter uranefterforskning, brydning af uranforekomster og fremstilling af yellowcake, som er et halvfabrikata til den uranforbrugende industri, herunder særligt kernekraftværker.
2. juni 2014
Hjælp til udvikling af råstofsektoren i Nigeria og Tadsjikistan
To Verdensbank projekter, med GEUS som deltager, skal i gang med at udarbejde en køreplan for udnyttelsen af mineralske råstoffer i Nigeria og at hæve de miljømæssige, sociale og økonomiske standarder i Tadsjikistan´s råstofsektor.
26. maj 2014
Ny undersøgelse revitaliserer EU-investeringer i geovidenskabelig information
Et EU-projekt, med GEUS som deltager, har udviklet en plan for implementering af en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data, der skal samle data op fra tidligere, nuværende og fremtidige geovidenskabelige projekter, så de kan indgå i udviklingen af EU-politikker på relevante områder som mineralske råstoffer, jordbund, grundvand, energi og naturkatastrofer.
20. maj 2014
Oplev klimaets forandringer, mens de sker
Arktis er det sted på kloden, hvor den globale opvarmning slår stærkest igennem. Derfor lancerede forskere fra DMI, GEUS og DTU Space i samarbejde med energistyrelsen i 2013 hjemmesiden polarportal.dk, som rapporterer live fra klimaændringerne i Arktis. Nu er forskerne klar med en mere avanceret version af Polar Portal, hvor du via animationer kan følge forandringer i vejr, vind, havisens afsmeltning og Grønlands farve. Den nye version af polarportal.dk lanceres 20. maj.
13. maj 2014
Den Schibbye'ske Præmie til GEUS forsker
Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget en præmie for forskning i grænselandet mellem geologi og biologi
253 - 266 af 875 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)