Nyheder

Tilbage

12. juni 2014
Havis og kulde blev for meget for vikingerne i Grønland
Ny dansk forskning viser, at is og kulde kan være blevet for meget for Vikingerne i Grønland.
11. juni 2014
Feltaktiviteter i Grønland 2014
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark
6. juni 2014
Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014/2)
Mens forskere og virksomheder leder efter holdbare alternativer til de fossile brændstoffer, er der fornyet interesse for andre teknologier for at løse verdens støt stigende energibehov med begrænset CO2-belastning. Rapporten 'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' forklarer i et nøgternt og letforståeligt sprog den del af den globale uranindustri, som omfatter uranefterforskning, brydning af uranforekomster og fremstilling af yellowcake, som er et halvfabrikata til den uranforbrugende industri, herunder særligt kernekraftværker.
2. juni 2014
Hjælp til udvikling af råstofsektoren i Nigeria og Tadsjikistan
To Verdensbank projekter, med GEUS som deltager, skal i gang med at udarbejde en køreplan for udnyttelsen af mineralske råstoffer i Nigeria og at hæve de miljømæssige, sociale og økonomiske standarder i Tadsjikistan´s råstofsektor.
26. maj 2014
Ny undersøgelse revitaliserer EU-investeringer i geovidenskabelig information
Et EU-projekt, med GEUS som deltager, har udviklet en plan for implementering af en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data, der skal samle data op fra tidligere, nuværende og fremtidige geovidenskabelige projekter, så de kan indgå i udviklingen af EU-politikker på relevante områder som mineralske råstoffer, jordbund, grundvand, energi og naturkatastrofer.
20. maj 2014
Oplev klimaets forandringer, mens de sker
Arktis er det sted på kloden, hvor den globale opvarmning slår stærkest igennem. Derfor lancerede forskere fra DMI, GEUS og DTU Space i samarbejde med energistyrelsen i 2013 hjemmesiden polarportal.dk, som rapporterer live fra klimaændringerne i Arktis. Nu er forskerne klar med en mere avanceret version af Polar Portal, hvor du via animationer kan følge forandringer i vejr, vind, havisens afsmeltning og Grønlands farve. Den nye version af polarportal.dk lanceres 20. maj.
13. maj 2014
Den Schibbye'ske Præmie til GEUS forsker
Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget en præmie for forskning i grænselandet mellem geologi og biologi
9. maj 2014
Konference om landmanden som vandforvalter - 17/6 2014 Aarhus Universitet Foulum
Vi håndterer bedst klimaudfordringer som fx oversvømmelser i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.
24. april 2014
Da bjergene blev gennemsigtige - nyt nummer af Geoviden
Hvad sker der, når kontinenter kolliderer? Hvem fandt ud af det? - og hvordan gjorde de? Det kan du læse om i det nye nummer af Geoviden: Kontinenter i kollision - da bjergene blev gennemsigtige.
24. april 2014
7. danske udbudsrunde - data og information
Få adgang til data og information på ny webside, som er relevant for olie/gas efterforskning
7. april 2014
Bestyrelsesformanden for GEUS Minik Rosing modtager Tøger Seidenfaden-prisen
Bestyrelsesformanden for GEUS professor Minik Rosing fra Geologisk Museum har modtaget Tøger Seidenfaden-prisen på 25.000 kr.
3. april 2014
Vurdering af uran-potentialet i Grønland
GEUS har udgivet en rapport med en overordnet geologisk vurdering af uran potentialet i Grønland, som er baseret på eksisterende data og viden om de geologiske miljøer.
29. marts 2014
Danmarks Geologipris for studiet af magmabjergarter i det Nordatlantiske område.
Professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet har modtaget Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
26. marts 2014
Østgrønland fjelde er meget unge
Ny forskning viser, at fjeldene i Østgrønland blev dannet for 'kun' 10 millioner år siden. De lagde efterfølgende fundamentet for, at Indlandsisen kunne blive skabt.
239 - 252 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)