Nyheder

Tilbage

15. decenber 2014
Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nord for Grønland indgivet til FN
Regeringen har den 15. december 2014 sammen med Grønlands Selvstyre afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst.
11. dec. 2014
Nyt EU superkonsortium skal sikre Europas forsyning med råstoffer
EU sætter råstofferne højt på agendaen med en ny stor milliard satsning. GEUS er med i det vindende konsortium RawMatTERS, som skal sikre Europas fremtidige forsyning med mineralske råstoffer samt skabe vækst og arbejdspladser.
11. dec. 2014
Polar Portalens sæsonrapport 2014 er klar
Polarportal.dk offentliggør nu årets sæsonrapport. Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres.
10. dec. 2014
Hold julesulet i skak og oplev, hvordan Danmark blev til.
Tag på en tur ud i det danske landskab og få brændt lidt kalorier af. På en ny hjemmeside kan du få inspiration til ture med seværdig geologi og få at vide, hvordan du finder stederne. Se fx vulkanske askelag, istidslandskaber, jordskælvssøer og kæmpesten.
8. dec. 2014
NITRAT – nyt nummer af Geoviden
Nitrat er et stof, som vi jævnligt hører om i dagspressen, men det er sjældent i en positiv omtale. Det hænger sammen med, at indtagelse af nitrat i for store mængder er skadeligt for vores helbred. Men hvor kommer nitraten fra, hvordan cirkulerer den rundt i miljøet og hvordan kan vi begrænse dens tilstedeværelse?
4. dec. 2014
Nyt forskningsprojekt skal sikre de nordiske lande mod naturkatastrofer
Det fælles nordiske forskningsprojekt NORDRESS, med GEUS som deltager, skal undersøge de nordiske landes robusthed over for naturkatastrofer for at øge samfundssikkerheden.
1. december 2014
Mod en ny regulering af nitrat, som tilgodeser både landbrug og miljø
Forskningsprojektet TReNDS skal i gang med at udvikle metoder og redskaber, som skal gøre det muligt at regulere landbrugets nitratudledning på en ny differentieret måde, der både tilgodeser landbruget og miljøet. Innovationsfonden støtter projektet med 15 mio. kr.
26. nov.2014
GEUS fortier ikke noget om grundvandet
GEUS foretager en faglig korrekt behandling af data i Grundvandsovervågningsprogrammet (GRUMO) og Pesticidvarslingssystemet (VAP), og vi fortier ikke noget om grundvandet.
4. november 2014
Grønlandsisens smeltning undersøges med droner
Grønlands indlandsis smelter hurtigere end nogensinde før. En del af afsmeltningen skyldes udbredelsen af mørk is. Dansker droner har hen over sommeren filmet omfanget af den mørke is.
4. november 2014
Konsekvenser af og kamp mod global kviksølvforurening
TV-programmet: De ufødte børn

Den globale kviksølvforurening og konsekvenserne af den er på programmet ”De ufødte børn”, som DR1 sendte den 3. november 2014. GEUS har i mange år arbejdet med at reducere kviksølvforureningen fra små-skala guldminedrift i udviklingslande, som er en af de store kilder til forureningen.
3. november 2014
Nordisk geologi på nettet
Nu kan du følge med i nyheder indenfor geologi i de fire nordiske lande Finland, Norge, Sverige og Danmark. Det foregår gennem et nyhedsmodul på hjemmesiderne fra landenes Geologiske Undersøgelser.
31. oktober 2014
GEUS og Asiaq fortalte gymnasieelever i Nuuk om is og klima
Klimaforandringernes meget konkrete natur blev demonstreret og illustreret på den første udgave af Climate Change Teaching in Greenland-dagen i Nuuk den 24. oktober. 200 elever fra Midtgrønlands Gymnasiale Skole (GU) var mødt op på Grønlands Naturinstitut, hvor de blandt andet blev præsenteret for en forsøgsopstilling, som viste mekanismen bag havniveaustigninger. Der var stor interesse for arrangementet, der havde Godthåbsfjorden som konkret udgangspunkt, og konsekvenserne af afsmeltningen af Indlandsisen blev ivrigt diskuteret.
17. oktober 2014
Frugtbart samarbejde mellem lokale stenentusiaster og geologer i Sydøstgrønland
Man behøver ikke at være geolog for at finde værdifulde mineraler i naturen. Til gengæld kræver det ofte geologisk ekspertviden at vurdere, hvorvidt et fund har mere end kuriøs eller æstetisk værdi. Og selv for geologer kræver interessante fund ofte indgående analyser og gentagne feltstudier for at be- eller afkræfte mineralers kommercielle værdi og udbredelse. Denne sommer kom der frugtbar synergi ud af lokale stenentusiasters og geologers fælles interesse for mineraler.
9. oktober 2014
Geopark Odsherred - Danmarks første geopark.
Mandag den 22. september 2014 fik Danmark sin første UNESCO-anerkendte Geopark - Geopark Odsherred - som nu er en blandt kun 111 geoparker på verdensplan!
225 - 238 af 873 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)