Nyheder

Tilbage

17. sept. 2014
Nitratreduktion i jordlagene – kan vi udpege hvor? Invitation til seminar
Resultaterne fra et nitratreduktionsprojekt præsenteres på et seminar på Aarhus Universitet, torsdag den 9. oktober 2014. Læs program og tilmeld dig.
16. sept. 2014
Udveksling af geologisk viden og know-how i Arktis
I Nuuk blev uge 37 brugt på intens workshop med udveksling af viden om geologi, mineralressourcer og geovidenskab. I samarbejde med Canada-Nunavut Geoscience Office (CNGO) afholdt GEUS den 8.- 12. september en workshop på Grønlands Naturinstitut med spændende oplæg fra begge sider af Davis Strædet.
15. september 2014
Syv nye professorer i geologi på IGN
Med udnævnelsen af fem professorer og to adjungerede professorer i geologi bliver de fire forskningsgrupper i Sektion for Geologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) alle markant styrket. Sektionen inviterer alle interesserede til at deltage i den fælles tiltrædelsesforelæsning, som holdes den 3. oktober 2014.
1. september 2014
En mørk fremtid
Sneen på indlandsisens overflade er blevet mørkere de seneste 10 år.
29. august 2014
Evaluering af råstof trustfond i Verdensbanken
GEUS skal i gang med at evaluere Verdensbankens råstof trustfond, som skal sikre at råstofrige udviklingslande får noget ud af, at deres råstoffer bliver udnyttet.
28. august 2014
Fint besøg på Grønlands Naturinstitut og GEUS Nuuk
Tirsdag den 19. august underskrev Grønland og Danmark en femårig samarbejdsaftale på råstofområdet. I den forbindelse fik GEUS Nuuk fint besøg. En større delegation med klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen besøgte Grønlands Naturinstitut. I september 2013 oprettede GEUS et kontor i lokaler på Naturinstituttet med det formål styrke opbygningen af viden om geologi og råstoffer i Grønland.
27. aug. 2014
Øjenvidner til jordskælvssværm
En tidlig morgen i juli i Sydøstgrønland var tre geologer fra GEUS øjenvidner i til en sværm af små jordskælv, mens de lå i soveposerne i deres telte i god kontakt med underlaget.
19. august 2014
Ny samarbejdsaftale styrker råstofudviklingen i Grønland
En ny og forbedret platform for samarbejde er nøgleordet i den nye samarbejdsaftale, der er indgået mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
16. august 2014 - opdateret 18/8 kl. 11
Jordskælv ryster Bornholm
Natten mellem fredag og lørdag d 16. august 2014 kl 00:36 blev Bornholm rystet af et lille jordskælv. Jordskælvet havde sit epicenter ca. 10 km syd for Dueodde og målte 2.6 på Richterskalaen. Selvom jordskælvet var lille, kunne det tydeligt mærkes på Bornholm. Jordskælvet blev registreret på seismografer så langt væk som i Norge.
3. juli 2014
Den danske havbund - nyt nummer af Geoviden
Dyr og planter lever på havbunden og vi henter grus og sand op fra havet. Få svar på hvordan maringeologerne undersøger havbunden.
2. juli 2014
Årsberetning 2013 for GEUS
GEUS' Årsberetning 2013 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
19. juni 2014
Mød GEUS' forskere om bord på forskningsskibene Dana og Oden
GEUS' maringeologer er om bord på Dana i weekenden 21. og 22. juni med en udstilling, der giver publikum et indblik i nogle af de marine forskningsområder, der arbejdes med på GEUS, bl.a. med Dana som platform. Og på Skandinaviens største isbryder Oden vil GEUS' forskere fortælle om kortlægningen af den arktiske havbund under fire togter for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Det foregår på Åbent-Skibs-Dag tirsdag den 24. juni.
17. juni 2014
Uran som energikilde - ny udgave af URAN-hæfte
Internationalt er interessen for uran som energikilde stigende. Det skyldes især det forhold, at en række lande udbygger deres energiforsyning baseret på kernekraft, både for at sikre tilstrækkelig energi og for at fremstille energi med lav CO2-udledning. Men interessen skyldes også, at andre lande har besluttet at udfase kernekraft for at minimere de risici for mennesker og miljø, der er forbundet med brug af kernekraft.
13. juni 2014
Nyt forskningsprojekt i genfrysning af smeltevand på Grønlands indlandsis
Forskere på GEUS, DMI og DTU-Artek har netop fået en bevilling på 6 mio. kr til forskning i hvor meget af smeltevandet, som dannes på Indlandsisens overflade, der genfryses eller indfanges i sneen og udsætter tidspunktet, hvor det løber ud i verdenshavet. Vi kender endnu ikke præcise tal for, hvor meget der indfanges, og hvor meget der løber ud. Med det nye forskningsprojekt vil vi få en bedre forståelse af, hvor meget afsmeltningen vil bidrage til forandringer i havniveau i en varmere verden.
225 - 238 af 854 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)