Nyheder

Tilbage

26. maj 2014
Ny undersøgelse revitaliserer EU-investeringer i geovidenskabelig information
Et EU-projekt, med GEUS som deltager, har udviklet en plan for implementering af en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data, der skal samle data op fra tidligere, nuværende og fremtidige geovidenskabelige projekter, så de kan indgå i udviklingen af EU-politikker på relevante områder som mineralske råstoffer, jordbund, grundvand, energi og naturkatastrofer.
20. maj 2014
Oplev klimaets forandringer, mens de sker
Arktis er det sted på kloden, hvor den globale opvarmning slår stærkest igennem. Derfor lancerede forskere fra DMI, GEUS og DTU Space i samarbejde med energistyrelsen i 2013 hjemmesiden polarportal.dk, som rapporterer live fra klimaændringerne i Arktis. Nu er forskerne klar med en mere avanceret version af Polar Portal, hvor du via animationer kan følge forandringer i vejr, vind, havisens afsmeltning og Grønlands farve. Den nye version af polarportal.dk lanceres 20. maj.
13. maj 2014
Den Schibbye'ske Præmie til GEUS forsker
Sofia Ribeiro fra GEUS har modtaget en præmie for forskning i grænselandet mellem geologi og biologi
9. maj 2014
Konference om landmanden som vandforvalter - 17/6 2014 Aarhus Universitet Foulum
Vi håndterer bedst klimaudfordringer som fx oversvømmelser i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor man bringer de forskellige aktørers viden i spil med henblik på at finde løsninger, der giver en win-win situation for alle involverede.
24. april 2014
Da bjergene blev gennemsigtige - nyt nummer af Geoviden
Hvad sker der, når kontinenter kolliderer? Hvem fandt ud af det? - og hvordan gjorde de? Det kan du læse om i det nye nummer af Geoviden: Kontinenter i kollision - da bjergene blev gennemsigtige.
24. april 2014
7. danske udbudsrunde - data og information
Få adgang til data og information på ny webside, som er relevant for olie/gas efterforskning
7. april 2014
Bestyrelsesformanden for GEUS Minik Rosing modtager Tøger Seidenfaden-prisen
Bestyrelsesformanden for GEUS professor Minik Rosing fra Geologisk Museum har modtaget Tøger Seidenfaden-prisen på 25.000 kr.
3. april 2014
Vurdering af uran-potentialet i Grønland
GEUS har udgivet en rapport med en overordnet geologisk vurdering af uran potentialet i Grønland, som er baseret på eksisterende data og viden om de geologiske miljøer.
29. marts 2014
Danmarks Geologipris for studiet af magmabjergarter i det Nordatlantiske område.
Professor Christian Tegner fra Aarhus Universitet har modtaget Danmarks Geologipris 2013 for sine enestående studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
26. marts 2014
Østgrønland fjelde er meget unge
Ny forskning viser, at fjeldene i Østgrønland blev dannet for 'kun' 10 millioner år siden. De lagde efterfølgende fundamentet for, at Indlandsisen kunne blive skabt.
25. marts 2014
E-learningsprogram om jordskælv og pladetektonik
"Når jorden skælver" er et e-learningsprogram, som indeholder både generel teori og konkret viden om nogle af de største jordskælvskatastrofer i de senere år.
20. marts 2014
Kongeriget vokser: Kontinentalsokkelkrav nord for Færøerne godkendt i New York.
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) har nu afsluttet behandlingen af den første af Rigsfællesskabets delsubmissioner med krav om rettigheder til kontinentalsokkel uden for 200 sømil (M). Dette skete ved udstedelse af en CLCS-rekommandation, der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M, som regeringen sammen med landsstyret havde foreslået i den submission, som blev indleveret til De Forenede Nationers generalsekretær den 29. april 2009.
14. marts 2014
Hæderspris for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen fra GEUS modtog de 11. marts 2014 ATV Jord og Grundvands hæderspris for sin mangeårige og store indsats for udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet.
--> Opdateret 4. april - 12. marts 2014
Udbud af Sundhedsordning og svar på spørgsmål
GEUS' velfungerende Sundhedsordning sættes nu i udbud. Interesserede leverandører inden for området opfordres til at byde på opgaven.
225 - 238 af 836 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)