Nyheder

Tilbage

14. januar 2015
Svar på kritik af pesticidforekomst i grundvand
GEUS har på det seneste været en del i medierne i forbindelse med kritik af vores rapport fra grundvandsovervågningen. Vi bringer her vores svar på kritikken og et notat til Miljøministeriet om rapporten fra grundvandsovervågningen 2013.
30. december 2014
GEUS' tidligere bestyrelsesformand Per Buch Andreasen er død.
GEUS modtog med sorg budskabet om, at tidligere bestyrelsesformand Per Buch Andreasen er død. Per Buch blev 77 år og døde søndag formiddag d. 28. december på Herlev Hospital af en lungebetændelse efter en svær infektion og blodforgiftning.
19. december 2014
Guld, genbrug og globalisering - Fakta om mineralske råstoffer
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er klar med de første faktablade, der i kort form beskriver, hvordan det forholder sig med en række af verdens vigtigste mineralske råstoffer. Hvor kommer de fra, hvor meget findes der af dem på verdensplan, hvilke lande udvinder råstofferne og hvilke forbruger dem? Hvilken betydning har globaliseringen for forsyningssikkerheden, og i hvilket omfang er genbrug rentabelt? Faktabladene giver de vigtigste nøgletal for de enkelte mineraler og giver - til tider overraskende - svar på deres udbredelse, anvendelse, produktionsforhold og forsyningsrisiko.
15. decenber 2014
Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nord for Grønland indgivet til FN
Regeringen har den 15. december 2014 sammen med Grønlands Selvstyre afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst.
11. dec. 2014
Nyt EU superkonsortium skal sikre Europas forsyning med råstoffer
EU sætter råstofferne højt på agendaen med en ny stor milliard satsning. GEUS er med i det vindende konsortium RawMatTERS, som skal sikre Europas fremtidige forsyning med mineralske råstoffer samt skabe vækst og arbejdspladser.
11. dec. 2014
Polar Portalens sæsonrapport 2014 er klar
Polarportal.dk offentliggør nu årets sæsonrapport. Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres.
10. dec. 2014
Hold julesulet i skak og oplev, hvordan Danmark blev til.
Tag på en tur ud i det danske landskab og få brændt lidt kalorier af. På en ny hjemmeside kan du få inspiration til ture med seværdig geologi og få at vide, hvordan du finder stederne. Se fx vulkanske askelag, istidslandskaber, jordskælvssøer og kæmpesten.
8. dec. 2014
NITRAT – nyt nummer af Geoviden
Nitrat er et stof, som vi jævnligt hører om i dagspressen, men det er sjældent i en positiv omtale. Det hænger sammen med, at indtagelse af nitrat i for store mængder er skadeligt for vores helbred. Men hvor kommer nitraten fra, hvordan cirkulerer den rundt i miljøet og hvordan kan vi begrænse dens tilstedeværelse?
4. dec. 2014
Nyt forskningsprojekt skal sikre de nordiske lande mod naturkatastrofer
Det fælles nordiske forskningsprojekt NORDRESS, med GEUS som deltager, skal undersøge de nordiske landes robusthed over for naturkatastrofer for at øge samfundssikkerheden.
1. december 2014
Mod en ny regulering af nitrat, som tilgodeser både landbrug og miljø
Forskningsprojektet TReNDS skal i gang med at udvikle metoder og redskaber, som skal gøre det muligt at regulere landbrugets nitratudledning på en ny differentieret måde, der både tilgodeser landbruget og miljøet. Innovationsfonden støtter projektet med 15 mio. kr.
26. nov.2014
GEUS fortier ikke noget om grundvandet
GEUS foretager en faglig korrekt behandling af data i Grundvandsovervågningsprogrammet (GRUMO) og Pesticidvarslingssystemet (VAP), og vi fortier ikke noget om grundvandet.
4. november 2014
Konsekvenser af og kamp mod global kviksølvforurening
TV-programmet: De ufødte børn

Den globale kviksølvforurening og konsekvenserne af den er på programmet ”De ufødte børn”, som DR1 sendte den 3. november 2014. GEUS har i mange år arbejdet med at reducere kviksølvforureningen fra små-skala guldminedrift i udviklingslande, som er en af de store kilder til forureningen.
4. november 2014
Grønlandsisens smeltning undersøges med droner
Grønlands indlandsis smelter hurtigere end nogensinde før. En del af afsmeltningen skyldes udbredelsen af mørk is. Dansker droner har hen over sommeren filmet omfanget af den mørke is.
3. november 2014
Nordisk geologi på nettet
Nu kan du følge med i nyheder indenfor geologi i de fire nordiske lande Finland, Norge, Sverige og Danmark. Det foregår gennem et nyhedsmodul på hjemmesiderne fra landenes Geologiske Undersøgelser.
211 - 224 af 862 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)