Nyheder

Tilbage

27. juli 2015
Støtte til grønlandsk rubinforskning
Majken D. Poulsen fra GEUS har fået bevilget støtte fra Grønlands Forskningsråd til sit Ph.d.-projekt om rubiner.
20. juli 2015
Nepal jordskælvet 2015 seismologisk set
Læs om jordskælvet den 25. april 2015 i Nepal
14. juli 2015
Indlandsisen påvirkes kraftigt af sensommerregn
Regn påvirker både smeltning og bevægelse af Indlandsisen i Grønland.
13. juli 2015
Årsberetning 2014 for GEUS
GEUS' Årsberetning 2014 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.
3. juli 2015
Kviksølv. Nyt nummer af Geoviden
Kloden er ved at blive kraftigt forurenet med kviksølv, hvilket har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for befolkningen – også hjemme hos dig! – fordi kviksølv er en nervegift. Kviksølvforureningen kommer naturligt fra vulkanudbrud, men det er de menneskeskabte kilder, kulafbrænding og guldminedrift, der er langt de værste syndere.
29. juni 2015
Information om uran
I en pressemeddelelse dateret d. 26. juni 2015 har en række organisationer – Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark, Vedvarende Energi og Fåreholdergruppen i Narsaq og Qassiarsuk områder – under overskriften “Sydgrønlandsk informationsturné om uran var ikke neutral” forholdt sig kritisk til de borgermøder, som GEUS i samarbejde med DCE og AAU har deltaget i.
25. juni 2015
Uro i undergrunden i Sønderjylland
Efter den seneste istid buldrede det i undergrunden under Sønderjylland ved Tinglev og Løgumkloster. Derfor er landskabet i området fyldt med huller og forhøjninger, viser ny forskning.
16. juni 2015
Ækvator var ugæstfri for dinosauerne
Dinosauerne holdt sig væk fra ækvator i 30 millioner aar.
9. juni 2015
Grønland under lup
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark.
8. juni 2015
Vind formidlingspris for bedste arktiske artikel
Skriv en god artikel med arktisk relevans og indsend den til Arktisk Institut senest 1. oktober 2015, så deltager du i konkurrencen om Arktisk Instituts Formidlingspris på 10.000 kr.
1. juni 2015
Notat om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013.
Notat fra GEUS vurderer om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013 er repræsentativ med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand.
29. maj 2015
Rare Earth Element (REE) exploration in Greenland
A report by Center for Minerals and Materials (MiMa) summarizes the current status of Rare Earth Element (REE) exploration in Greenland and the development of advanced projects in the permitting process. There has been substantial progress in the definition of REE resources by exploration companies in recent years. Furthermore, the potential for additional discoveries is described based on an assessment of the geological REE endowment of Greenland. The REE are of critical importance for the manufacturing of many electronic products in the high-tech and green-tech industries. Currently, mining and processing of REE is strongly concentrated in China.
20. maj 2015
GEUS forskere 'indvier' Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland
Havisændringer i de seneste århundreder og årtusinder vil blive rekonstrueret fra 37 sedimentkerner, som netop er hentet op fra havbunden i Wandelhavs området.
19. maj 2015
Ny opgørelse af danske råstoffer skal sikre forsyning og bæredygtig udnyttelse
Sand og grus er fundamentale råstoffer i alle moderne samfund, og forbruget vil øges i fremtiden. Indvindingen er ofte i konflikt med andre arealinteresser, særligt i et lille land som Danmark. Trods store tilgængelige mængder af disse råstoffer er det en stor udfordring at sikre den fremtidige forsyning. I Danmark, indvindes der årligt ca. 27 mio. m3 af sand, grus og sten, samt ca. 5 mio. m3 granit, kridt, kalk, ler og salt. Ny opgørelse giver overblik over hvor de danske råstoffer findes og ressourcernes størrelse, og denne viden kan bruges til langsigtede prioriteringer og til at sikre en fremtidig og bæredygtig råstofforsyning.
183 - 196 af 877 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)