Nyheder

Tilbage

25. marts 2015
Glyphosat - en sjælden gæst i grundvandet
Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 ligger nu klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig landbrugsdrift med godkendte doser.
23. marts 2015
Havfænomen kan give mere ekstremt vejr i Nordatlanten
Issmeltningen på Grønland kan føre til mere ekstremt vejr i det nordlige Atlanterhav.
22. marts 2015
Guldfund nær Rødekro i Sønderjylland
Der er fundet guld i en grusgrav nær Rødekro, og der kan være meget mere i den danske undergrund.
22. marts 2015
Geologiske ændringer skabte grobund for Indlandsisen
Ny forskning med dansk deltagelse viser, hvorfor Indlandsisen i Grønland blev dannet. Geologiske ændringer og klimaet er på spil.
18. marts 2015
Mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme lerområder
b>GEUS har for Naturstyrelsen undersøgt mulighederne for at udpege pesticidfølsomme lerområder ud fra eksisterende data. Resultaterne er publiceret i rapporten: Vurdering af mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme lerområder (SFO-ler) på grundlag af eksisterende data.
18. marts 2015
Borgermøder om uran i Sydgrønland
GEUS deltager i en række borgermøder i Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Narsarsuaq om uran fra d. 23. marts til d. 26 marts 2015.
14. marts 2015
Studie af grønlandsis udløser geologipris
Professor Kurt H. Kjær fra Staten Naturhistoriske Museum har modtaget Danmarks Geologipris 2014 for sit store arbejde med at kortlægge gletsjernes historie i Grønland.
13. marts 2015
Bestil en forsker under Forskningens Døgn
I anledning af det årlige arrangement Forskningens Døgn d. 23. - 25. april 2015 kan alle bestille en forsker fra GEUS. De mulige emner er grundvand, vandforbrug, vandkraft, kviksølvforurening og Himalaya's opståen. Bestilling af forskerne lukker 31. marts.
6. marts 2015
National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort
Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.
3. marts 2015
Greenland Day ved canadisk mine- og mineralmesse
Råstofdepartementet i Nuuk og GEUS driver en stand og afholder en særlig Greenland Day ved den store mine- og mineralmesse - PDAC i marts 2015 i Toronto
26. februar 2015
Mangel på mineralske råstoffer kan forsinke omstilling til grøn energi
Blog indlæg om mineralske råstoffers betydning for den grønne energiomstilling.
20. feb. 2015
Vi bad om 1 god, men fik 25 - Video om forskningstogt i Grønland
Se videoen. To forskere fra GEUS har hentet et væld af oplysning om fortidens is- og klimaforhold op fra havbunden i Inglefield Bredning i Nordvestgrønland. Arbejdet foregik fra forsvarets inspektionsfartøj Knud Rasmussen.
12. februar 2015
Evolution of the Danish coastal landscape – Ph.D. defense
Lasse Sander defends his PhD thesis: Beach ridge and lagoon systems as indicator of sea-level changes -The Holocene evolution of the coastal landscape in Denmark.
28. januar 2015
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 32
A catalogue of Danian gastropods from the Baunekule facies, Faxe Formation, Denmark by Bodil W. Lauridsen and K.I. Schnetler - Bulletin 32 - is now available on www.geus.dk and the printed version will be available from the beginning of February 2015. The price for the printed version is DKK 240 excluding VAT and postage.
183 - 196 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)