Nyheder

Tilbage

9. juni 2015
Grønland under lup
Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark.
8. juni 2015
Vind formidlingspris for bedste arktiske artikel
Skriv en god artikel med arktisk relevans og indsend den til Arktisk Institut senest 1. oktober 2015, så deltager du i konkurrencen om Arktisk Instituts Formidlingspris på 10.000 kr.
1. juni 2015
Notat om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013.
Notat fra GEUS vurderer om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013 er repræsentativ med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand.
29. maj 2015
Rare Earth Element (REE) exploration in Greenland
A report by Center for Minerals and Materials (MiMa) summarizes the current status of Rare Earth Element (REE) exploration in Greenland and the development of advanced projects in the permitting process. There has been substantial progress in the definition of REE resources by exploration companies in recent years. Furthermore, the potential for additional discoveries is described based on an assessment of the geological REE endowment of Greenland. The REE are of critical importance for the manufacturing of many electronic products in the high-tech and green-tech industries. Currently, mining and processing of REE is strongly concentrated in China.
20. maj 2015
GEUS forskere 'indvier' Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland
Havisændringer i de seneste århundreder og årtusinder vil blive rekonstrueret fra 37 sedimentkerner, som netop er hentet op fra havbunden i Wandelhavs området.
19. maj 2015
Ny opgørelse af danske råstoffer skal sikre forsyning og bæredygtig udnyttelse
Sand og grus er fundamentale råstoffer i alle moderne samfund, og forbruget vil øges i fremtiden. Indvindingen er ofte i konflikt med andre arealinteresser, særligt i et lille land som Danmark. Trods store tilgængelige mængder af disse råstoffer er det en stor udfordring at sikre den fremtidige forsyning. I Danmark, indvindes der årligt ca. 27 mio. m3 af sand, grus og sten, samt ca. 5 mio. m3 granit, kridt, kalk, ler og salt. Ny opgørelse giver overblik over hvor de danske råstoffer findes og ressourcernes størrelse, og denne viden kan bruges til langsigtede prioriteringer og til at sikre en fremtidig og bæredygtig råstofforsyning.
12. maj 2015
Inge Lehmanns 127 års fødselsdag
Den 13. maj 2015 er det 127 år siden, at den kendte danske seismolog Inge Lehmann blev født. Det fejres blandt andet af Google.
1. maj 2015
Vulkansk aktivitet satte gang i jordskælv i Europa
Danske forskere har påvist at store dele af Europa blev hjemsøgt af en byge af jordskælv for 201 millioner år siden.
24. april 2015
GEOPARK ODSHERRED - Danmarks første geopark. Nyt nummer af Geoviden
Den 22. september 2014 fik Danmark sin første geopark - Geopark Odsherred. Geologien og landskabets dannelse er grundlæggende elementer i geoparker, og i dette tilfælde er det Odsherredbuerne, der er rygraden i det unikke landskab, der udgør Geopark Odsherred. Men geoparken har meget mere at byde på, både hvad angår geologi, kulturhistorie, landskabskunst og lokale råvarer.
21. april 2015
Verdens første videokanal for geovidenskab
UNDERGROUND CHANNEL. I dag lanceres verdens første online videokanal med fokus på geovidenskab. Bag kanalen står en række af Danmarks stærkeste forskningsinstitutioner på området. Gennem filmmediet vil UNDERGROUND CHANNEL give svar på komplicerede spørgsmål om klodens udfordringer såsom klimaforandringer, råstofudnyttelse, sikring af rent drikkevand og forståelse af voldsomme fænomener som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier.
13. april 2015
Ny dataportal over grønlandske rubinforekomster
En ny dataportal over rubinforekomsterne i Vestgrønland indeholder oplysninger om forekomsternes geologi, mineralogi og geografiske positioner, og henviser til publikationer og andet kildemateriale.
7. april 2015
Ny hjemmeside samler rigsfællesskabets arktiske forskning
ISAAFFIK Arctic Gateway er navnet på en ny arktisk webportal, der åbner den 8. april og som bliver et dynamisk værktøj for alle, der arbejder i Arktis.
26. marts 2015
Der er her til morgen observeret rystelser på Bornholm.
Søværnet har bekræftet at de har bortsprængt gammel ammunition ved Nyker rev, lige nord for Rønne, i fire separate sprængninger mellem kl 7 og 8 om morgenen d 26/3.
25. marts 2015
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2013
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2013, er nu tilgængelig på nettet på GEUS hjemmeside. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted siden 1989 med systematisk dataindsamling og rapportering.
169 - 182 af 855 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)