Nyheder

Tilbage

20. december 2015
Fakta om uran
Alle ved da, hvad uran er? Eller gør vi?
18. december 2015
Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort
Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.
17. december 2015
Den sidste bog i Geologisk Set-serien
Den sidste bog i Geologisk Set-serien, Geologisk Set Sjælland og øerne, er nu så langt fremme i produktionsprocessen, at Geografforlaget har annonceret den på deres hjemmeside.
16. dec. 2015
Indlandsisens afsmeltning i det 20. århundrede
Et nyt studie publiceret i Nature viser hvor meget is, der er forsvundet fra Indlandsisen i Grønland siden år 1900.
7. dec. 2015
INDLANDSISEN før og nu. Nyt nummer af Geoviden
Dette nummer af Geoviden præsenterer 4 metoder til at kortlægge ændringer af isen og klimaet. Flyfotos, sedimentkerner fra fjorde og søer, samt datering vha. kosmisk stråling er på programmet. Nyd billedmaterialet.
3. dec. 2015
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2014
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2014, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Som noget nyt udkommer der i år også en Resumerapport, med det formål at kunne formidle bredere, hvor fokus er på overvågningens resultater, mens de mere tekniske aspekter alene rapporteres i hovedrapporten. Rapporterne, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur – NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted siden 1989 med systematisk dataindsamling og rapportering.
1. dec. 2015
Oscar hyldet med en Oscar
Ved et møde i Dansk Geologisk Forening blev grønlandsgeologen Niels Henriksen, også kaldet Oscar, hyldet af sine kolleger med en statuette af sig selv for hans seneste bog Grønlands geologi udforskes.
30. nov. 2015
COP 21: Climate Change and Climate Solutions
Arctic climate change and climate change solutions are on the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) programme at COP 21 in Paris.
26. nov. 2015
Velbesøgt Science-dag i Nuuk
Geologerne fra GEUS har deltaget i Science-dag på Grønlands Naturinstitut og i Uddannelsesdagen på Nuuk Gymnasium.
25. nov 2015
Ny bog: Grønlands geologi udforskes
En ny bog: "Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde" er netop udkommet. Bogen fortæller om geologernes arbejde på mange ekspeditioner i alle dele af Grønland i løbet af næsten 70 somre.
23. nov. 2015
Job ved GEUS: Direktør
GEUS søger ny direktør. Ansøgningsfrist 21. december.
20. nov. 2015
7th Mineral Resource Assessment Workshop: Assessment of the Ti-V potential in Greenland
A workshop on assessment of the magmatic Ti-V potential in Greenland will be held at Geological Survey and Denmark and Greenland (GEUS) from 25 - 27 November 2015.
16. nov. 2015
Gult lys for dansk industris adgang til vigtige mineralske råstoffer
En ny råstofanalyse viser, at der ikke er problemer med forsyningen af de fire mest betydningsfulde metaller, som dansk industri anvender. Til gengæld er der forsyningsrisiko for nogle af de legeringsmetaller, som indgår i ståltyper, som er meget anvendte i danske industrivirksomheder.
11. nov. 2015
Spor af gamle tsunamier fundet på Rømø
Danmark blev for 8.200 år siden ramt af tsunamier fra det såkaldte Storegga-skred på havbunden vest for Norge.
141 - 154 af 868 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)