Nyheder

Tilbage

18. januar 2016
Lær om jordskælv og klima på Folkeuniversitetet
Foråret 2016 programmet for Folkeuniversitetet i København er ude. Lær om jordskælv og klimaændringer.
14. januar 2016
Foredragsaften i Katuaq i Nuuk: Udforskningen af Grønlands geologi
Onsdag den 20. januar 2016 inviterer Råstofdepartementet og GEUS til en aften i geologiens tegn, hvor der bl.a. er mulighed for at høre Niels Henriksen, som er forfatter til den nye bog Grønlands geologi udforskes.
13. januar 2016
10th Annual Meeting of Danish Water Forum 28 January 2016
Danish Water Forum organizes its 10th annual meeting on Thursday 28 January with presentation of issues within Danish water research and innovation.
12. januar 2016
Factors affecting mineral criticality: the US perspective - MiMa Meeting, 4. februar 2016 kl. 15
Ligesom Europa er man i USA helt klar over udfordringerne med at sørge for forsyninger af råstoffer, der er vitale for, at amerikanske virksomheder kan klare sig i en højteknologisk, globaliseret verden, hvor lokale interesser, uroligheder, politiske interesser og alt derimellem potentielt kan være med til at spænde ben for virksomheders og regeringers ønsker om vækst og velfærd. Torsdag den 4. februar holder direktøren for National Minerals Information Center, USGS, Steven Fortier, foredrag om det amerikanske syn på begrebet råstofkritikalitet.
11. januar 2016
Now available in Frisbee: 3D seismic data
We hereby announce that data from all released 3D seismic surveys is now available in the Frisbee system if the data has been submitted to GEUS.
6. januar 2016
GEUS registrerer kraftig rystelse fra Nordkorea d. 6. januar 2016
GEUS seismografer i Grønland og Danmark har i nat registreret en usædvanlig rystelse. Rystelsen stammer fra det nordlige Nordkorea og fandt sted kl 02:30 dansk tid. Området rammes normalt ikke af jordskælv, men er kendt som et sted, hvor Nordkorea tidligere har foretaget atomprøvesprængninger.
4. januar 2016
Ny undersøgelse viser, at Indlandsisen hurtigere kan frigive smeltevand
En ny undersøgelse publiceret i Nature Climate Change viser, at smeltevand fra Indlandsisen i Grønland kan frigives hurtigere end forventet på grund af massive islag i de overfladenære lag af sne og firn.
29. december 2015
Ny varslingsmodel skal forudsige oversvømmelser
Ny varslingsmodel, der også holder styr på vandet i jordlagene, kan hjælpe med til at forudsige oversvømmelser.
20. december 2015
Fakta om uran
Alle ved da, hvad uran er? Eller gør vi?
18. december 2015
Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort
Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.
17. december 2015
Den sidste bog i Geologisk Set-serien
Den sidste bog i Geologisk Set-serien, Geologisk Set Sjælland og øerne, er nu så langt fremme i produktionsprocessen, at Geografforlaget har annonceret den på deres hjemmeside.
16. dec. 2015
Indlandsisens afsmeltning i det 20. århundrede
Et nyt studie publiceret i Nature viser hvor meget is, der er forsvundet fra Indlandsisen i Grønland siden år 1900.
7. dec. 2015
INDLANDSISEN før og nu. Nyt nummer af Geoviden
Dette nummer af Geoviden præsenterer 4 metoder til at kortlægge ændringer af isen og klimaet. Flyfotos, sedimentkerner fra fjorde og søer, samt datering vha. kosmisk stråling er på programmet. Nyd billedmaterialet.
3. dec. 2015
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2014
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2014, er nu tilgængelig på GEUS hjemmeside. Som noget nyt udkommer der i år også en Resumerapport, med det formål at kunne formidle bredere, hvor fokus er på overvågningens resultater, mens de mere tekniske aspekter alene rapporteres i hovedrapporten. Rapporterne, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur – NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted siden 1989 med systematisk dataindsamling og rapportering.
127 - 140 af 862 nyheder
Tilbage til første side med nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)