Nyheder

Tilbage

19. marts 2018
Geologipris for undersøgelse af strandvolde i Danmark
Professor Lars B Clemmensen fra Københavns Universitet har modtaget Danmarks Geologipris 2017 for sine banebrydende undersøgelser af strandvolde dannet siden sidste istid i Danmark.
19. marts 2018
Nyt nummer af Geoviden om geologer på feltarbejde
Feltarbejde spiller en stor rolle i geologers forskning og praktiske arbejde. I felten omsættes geologiske teorier til konkrete eksempler – og måske danner feltarbejdet grundlag for nye idéer?
14. marts 2018
Forekomst af desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon i grundvandet
Resultater fra screeningsundersøgelse viser, at nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon er meget udbredt i det danske grundvand.
2. marts 2018
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
2. marts 2018
Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016
Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.
2. marts 2018
Bestil en forsker under Forskningens Døgn, 20-26. april 2018
Under Forskningens Døgn kan du bestille en forsker fra GEUS. Det giver dig mulighed for at høre om Danmarks eksotiske fortid og om forskernes store udfordringer med at undersøge isen i Grønland.
21. feberuar 2018
Adgang til GEUS’ webservices genoprettet

31. januar 2018
Bulletin 39 is now available
Lithostratigraphy, geology and geochemistry of the volcanic rocks of the Vaigat Formation on Disko and Nuussuaq, Paleocene of West Greenland by A.K. Pedersen, L.M. Larsen & Gunver K. Pedersen.
19. januar 2018
Digitale jordartskort fra GEUS er nu gratis
De digitale jordartskort over Danmark i målestoksforholdet 1:25 000 og 1: 200 000 kan nu downloades gratis fra GEUS' hjemmeside.
3. januar 2018
Nyt forskningsprogram lanceret
Porteføljen af forskningsprojekter er udvidet markant i Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC). Det skyldes opstart af forskning inden for det nyeste arbejdsprogram; Tight Reservoir Development. Målet er bedre forståelse af Nedre Kridt reservoiret.
20. december 2017
Årets VAP-rapport: Fortsat fund af 1,2,4-triazol
Årets rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser bl.a. fortsat fund af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet både under sandjorde og opsprækkede lerjorde.
19. december 2017
Nyt nummer af Geoviden om byen og dens undergrund.
Byen og dens undergrund – beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi er emnet, der behandles i det nye temanummer af Geoviden.
14. december 2017
Målinger viser kraftig stigning af isafsmeltningen fra Indlandsisen
Afstrømningen af smeltevand fra Indlandsisen i Grønland er steget kraftigt siden 2003, det viser et nyt studie, som er publiceret i det internationale tidsskrift Science Advances.
12. december 2017
Ny bog: A Symphony of Scenic Beauty – Avannaarsua: Greenland's Farthest North
Den nye bog fra GEUS er en hyldest til det allernordligste Grønlands enestående geologi, landskaber, ismasser og natur. Gennem flotte billeder og korte tekster rejser læseren igennem denne ufremkommelige ødemark, hvis landskaber og natur er vitaminer for øjne og sjæl.
1 - 14 af 875 nyheder
Arkivsider: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)