Nyheder fra GEUS

Tilbage

2. marts 2018

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016

Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.

Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser ift. nitrat og pesticider, pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Læs sammenfatningen af rapporten (pdf)

Og find rapporten samt bilag og andet her


Kontakt
Seniorrådgiver og geokemiker Lærke Thorling, GEUS
Tlf. 2055 5260
Email:lts@geus.dk

Kommunikations- og pressechef Mette Buck Jensen, GEUS
Mobil: 6166 6159
Email:meb@geus.dk

Startside