Nyheder fra GEUS

Tilbage

4. juli 2017

Ny dansk olie- og gasstrategi

Den nye olie- og gasstrategi 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark - Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af vores ressourcer?' er nu offentliggjort. GEUS' baggrundsrapport kan hentes her.

Den nye olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS. GEUS har leveret input til dele af strategien og forventes også at skulle indgå i udmøntningen af flere af anbefalingerne.

GEUS' baggrundsrapport 'Vurdering af tilstedeværende olie/gas ressourcer i dansk Nordsø vest for 6°15'Ø' kan læses her:
geus-baggrundsrapport-olie-gas-ressourcer_juli-2017.pdf (~2Mb)

Læs mere og hent strategien på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/om-olie-og-gas

Kontakt
Vicedirektør Flemming G. Christiansen, GEUS
Tlf. 20108390
E-mail fgc@geus.dk

Presse- og kommunikationschef Mette Buck Jensen, GEUS
Tlf. 61666159
E-mail meb@geus.dk

Startside