Nyheder fra GEUS

Tilbage

15. decenber 2014

Dansk/grønlandsk krav på kontinentalsokkel nord for Grønland indgivet til FN

Regeringen har den 15. december 2014 sammen med Grønlands Selvstyre afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nord for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 895.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst.
Det videnskabelige datamateriale, der betegnes "submission", blev indgivet til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (the Commission on the Limits of the Continental Shelf, "CLCS") gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

Læs pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1418619412&cgifunction=form

Startside