Forsiden Udskriftsvenlig version af NYHED fra GEUS
www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1107760341&cgifunction=form
Udskriftsdato: torsdag den 22. marts kl. 12.55
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K - Tlf.: 38142000 - Fax: 38142050 - E-post: geus@geus.dk

7. februar 2005
Ny digital kompilation af diamantdata fra Vestgrønland
GEUS har offentliggjort en ny digital kompilation af diamantdata fra Vestgrønland, der indeholder et væld af data fra mineselskabernes efterforskning og GEUS´ egne data:

Jensen, S.M., Secher, K., Rasmussen, T.M. & Schjøth, F. 2004: Diamond exploration data from West Greenland: 2004 update and revision. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2004/117, 90 pp. (1 DVD included)

Den nye datakompilation på DVD er en opdateret og revideret udgave af en lignende datasamling som blev publiceret i 2003. Efter udløb af fortrolighedsperioden for mange selskabsrapporter er mange nye efterforskningsdata nu tilgængelige, og den nye datasamling er næsten fordoblet i forhold til 2003 versionen.

Læs mere om den nye digitale datasamling (på engelsk)