Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
> Home > Projects

​GEUS Projects

 

 Search for projects

 
 and/or 

Searching made 129 hits, with
Type: 'Water and Soil'
Project Contact Start End Type
24 WMS WFS tjenester til Miljøcentrene Bjarni Pjetursson 2009 2010
Databanks and Dissemination
Water and Soil
Åbenrå KS af Geologisk model Peter Sandersen 2013 2014
Water and Soil
Afholdelse er EVA - kurser Torben Obel Sonnenborg 2006 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Capacity Building
ANDROID Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Water and Soil
Capacity Building
Arbejdsprogram Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2011
Mappings
Water and Soil
Monitoring Tools
Capacity Building
Arsen i kalk-sand Claus Kjøller 0001 N/A
Water and Soil
Water quality
Arsen styregruppe, 2003-8 projekt 07109 Lærke Thorling Sørensen 2007 2009
Water Technology
Water and Soil
Water quality
Mappings
Water Resource Management
AS - GIS-temaer over udbredelse af grundvandsmagasiner Thomas G Vangkilde-Pedersen 2010 2015
Water and Soil
Water Resource Management
Mappings
AS - Kortlægningstemaer, arealudpegning, øvrige data, projektledelse Thomas G Vangkilde-Pedersen 2008 2015
Mappings
Water and Soil
Water Resource Management
AS Geologiske modeller Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Water and Soil
Mappings
Databanks Water and Soil
Databanks
Databanks and Dissemination
ASEM Waternet Per Rasmussen 2005 2009
Water and Soil
Capacity Building
Water Resource Management
Bæredygtig vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2012 2013
Water and Soil
Water cycle
Water Resource Management
BaltCICA (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region) Klaus Hinsby 2009 2012
Climate adaptation
Nature and Climate
Water cycle
Water and Soil
Water Resource Management
Basisanalyse, kemisk tilstand 2014 Lærke Thorling Sørensen 2014 2014
Water and Soil
B-Boringer og prøvetagningssteder Martin Hansen 2012 2014
Databanks Water and Soil
Databanks
Databanks and Dissemination
Water and Soil
BLST Adgang til Jupiterdata Bjarni Pjetursson 2009 2009
Water quality
Water and Soil
Borearkivet Lasse Martin Rasmussen 1999 N/A
Databanks
Databanks and Dissemination
Water and Soil
Databanks Water and Soil
CATALYST Peter Van Der Keur 2011 2013
Water and Soil
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Capacity Building
Centre for Lake Restoration Bertel Nilsson 2006 2010
Water and Soil
Water cycle
CLEAR 2 - Centre for Lake Restoration fase 2 Bertel Nilsson 2011 2016
Water cycle
Water and Soil
Water Resource Management
Climate change impacts on ecological conditions in stream Lars Troldborg 2007 2009
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
CLIVET - Tanzania Simon Stisen 2009 2015
Water Resource Management
Water and Soil
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water cycle
Capacity Building
CLIWAT - Adaptive and sustainable water management and protection of society and nature in an extreme climate Klaus Hinsby 2008 2012
Water Resource Management
Water and Soil
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water cycle
CRES - Centre for Regional change in Earth Systems Jens Christian Refsgaard 2009 2015
Water and Soil
Nature and Climate
Water cycle
Climate and Water
Climate adaptation
Diadem projekt Martin Hansen 2013 2014
Water and Soil
Databanks and Dissemination
Databanks Water and Soil
Databanks
Digital klargøring og indlæsning af eksterne jordprøvebeskrivelser for NS Claus Becher Ditlefsen 2011 2014
Water and Soil
Mappings
DKM afgrænsning af grundvandsforekomster Lars Troldborg 2013 2014
Water Resource Management
Water and Soil
DKmodel beregninger til DMU Lars Troldborg 2011 2011
Water cycle
Water and Soil
DK-model2010 Anker Lajer Højberg 2010 2011
Water cycle
Water and Soil
DNMARK Birgitte Guldberg Hansen 2013 2017
Capacity Building
Water and Soil
Monitoring Tools
Water quality
Water Resource Management
Water cycle
Mappings
Drift og brugersupport på Rapportdatabasen Martin Hansen 2009 2015
Water and Soil
Databanks and Dissemination
Drift og support på Modeldatabasen Martin Hansen 2010 2015
Databanks and Dissemination
Water and Soil
Effektive metoder til miljøovervågning og måling af vand- og stofbalancer i søer Bertel Nilsson 0001 N/A
Water and Soil
Water cycle
EmiReg - Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering Anker Lajer Højberg 2014 2018
Water Resource Management
Water and Soil
Water quality
ERGO - Effective high-resolution Geological Modelling Flemming Voldum Jørgensen 2013 2016
Nature and Climate
Water and Soil
eWater Martin Hansen 2006 2008
Water and Soil
Faskiner - Dokumentation og måling af faskiner Bertel Nilsson 2015 2016
Water and Soil
GATØ - GIS Bertel Nilsson 2013 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
Geologisk opdatering af DK-model Bornholm Lars Troldborg 2008 2008
Water and Soil
Water cycle
Geophysical Relational Database for Thailand Martin Hansen 2011 2012
Databanks and Dissemination
Mappings
Water and Soil
Geovejledning i kemisk grundvandskortlægning Birgitte Guldberg Hansen 2008 2009
Water Resource Management
Water and Soil
Water quality
Mappings
Geovejledning vedr. potentialekortlægning Susie Birgitte Mielby 2008 2009
Water and Soil
Mappings
Water cycle
GERDA 2010 - MRS Data Martin Hansen 2010 2014
Databanks and Dissemination
Mappings
Water and Soil
GERDA 2010 - Seismik Martin Hansen 2010 2010
Databanks and Dissemination
Mappings
Water and Soil
GERDA Drift Martin Hansen 2009 2015
Databanks Water and Soil
Databanks
Databanks and Dissemination
Water and Soil
Ghana GROUNDWATER DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE Peter Sandersen 2015 2019
Water and Soil
Nature and Climate
Capacity Building
Climate and Water
GKO - Formidling og datatilgængelighed Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Water and Soil
Mappings
GKO Koordination af grundvandskortlægningen Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2016
Mappings
Water and Soil
GNOI overvågning - Urup Dam Bertel Nilsson 2013 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
GOI Operationalisering - fortsættelse fra 2008 Klaus Hinsby 2008 2010
Water and Soil
Water cycle
Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 1 Lars Troldborg 2010 2013
Water and Soil
Nature and Climate
Water cycle
Climate and Water
Climate adaptation
Grundvandsovervågning Lærke Thorling Sørensen 1987 2022
Water and Soil
Monitoring Tools
Mappings
Water Resource Management
Water cycle
Water quality
GWM network - Network on bridging the state of practice with the state of science of groundwate modelling Anker Lajer Højberg 2015 2015
Water and Soil
HOBE- a Hydrological Observatory and Exploratorium Torben Obel Sonnenborg 2007 2019
Water and Soil
Water cycle
Horsens fjord model Hans Jørgen Henriksen 2010 2010
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water cycle
Water and Soil
Hvordan skelner man mellem pesticidflade og -punktkilder Lærke Thorling Sørensen 2011 2011
Water quality
Water and Soil
Capacity Building
Monitoring Tools
Mappings
Water Resource Management
HYACINTS Lisbeth Flindt Jørgensen 2008 2013
Water and Soil
Water cycle
Nature and Climate
Climate and Water
Climate adaptation
HydroCast - Hydrological Forecasting and Data Assimilation Jens Christian Refsgaard 2012 2016
Water cycle
Water and Soil
Nature and Climate
Climate and Water
Climate adaptation
HydroReview Torben Obel Sonnenborg 2013 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Mappings
Water cycle
HYGEM - Integrating geophysics, geology, and hydrology for improved groundwater and environmental management Ingelise Møller Balling 2012 2017
Water and Soil
Mappings
Water Resource Management
Indlæsning af ikke indberetningspligtige boringer. Kravspecifikation Martin Hansen 2011 2011
Resources on land - Denmark
Mineral resources
Water quality
Water and Soil
Jod i det hydrologiske kredsløb og human sundhed Birgitte Guldberg Hansen 2011 2014
Water Resource Management
Water and Soil
Water quality
Water cycle
Mappings
Jupiter - Modeldatabase nøgletabel Martin Hansen 2010 2010
Databanks and Dissemination
Water and Soil
Jupiter database - udvikling og vedligeholdelse Martin Hansen 2002 N/A
Water and Soil
KFT grundvandmodellering Hans Jørgen Henriksen 2010 2011
Water and Soil
Nature and Climate
Water cycle
Climate and Water
Climate adaptation
KFT videreudvikling Hans Jørgen Henriksen 2011 2012
Climate and Water
Nature and Climate
Climate adaptation
Water and Soil
Water cycle
KIMONO - Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen Hans Jørgen Henriksen 2010 2012
Climate monitoring
Nature and Climate
Water and Soil
Water cycle
KINDRA - Knowledge Inventory for hydrogeology research Klaus Hinsby 2015 2018
Water and Soil
Water Resource Management
Klimaændringer i Billund/Grindsted Torben Obel Sonnenborg 2012 2013
Water cycle
Water and Soil
Nature and Climate
Climate adaptation
Klimatilpasning Region Syd Torben Obel Sonnenborg 2012 2012
Water and Soil
Nature and Climate
Water cycle
Climate adaptation
Kobling af grundvandsforekomster Anker Lajer Højberg 2008 2018
Monitoring Tools
Water and Soil
Water Resource Management
KOMPLEKS Flemming Voldum Jørgensen 2008 2012
Water and Soil
Korttjenester til MC 2011 Bjarni Pjetursson 0001 N/A
Water and Soil
Databanks and Dissemination
Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Lisbeth Flindt Jørgensen 2008 2009
Water and Soil
Mappings
Landmanden som vandforvalter Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Capacity Building
Water and Soil
Water cycle
LOOP - styregruppeopgaver, rapportering og databehandling Birgitte Guldberg Hansen 2007 N/A
Water and Soil
Water cycle
Water quality
Monitoring Tools
LOOP-modellering Heidi Christiansen Barlebo 0001 N/A
Water cycle
Water and Soil
Water quality
Mapping of buried valleys in Denmark 2010-2014 Flemming Voldum Jørgensen 0001 N/A
Water and Soil
Mekong BDP3 Danida Missioner Jens Christian Refsgaard 2010 2012
Water and Soil
Capacity Building
Water Resource Management
Mere vand fra skove Torben Obel Sonnenborg 2012 2013
Water cycle
Water and Soil
MioMod - Muliple environmental tracer analysis and geological modelling of the deep Miocene aquifer within t Torben Obel Sonnenborg 2005 2010
Water and Soil
Water cycle
Modeldatabase udvikling 2011 Martin Hansen 2011 2011
Databanks and Dissemination
Mappings
Water and Soil
MonNO3 2. workshop Lærke Thorling Sørensen 2009 2010
Water Resource Management
Water and Soil
Monitoring Tools
Water quality
Motorvej 2 - Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg, fase 2 Lars Troldborg 2013 2016
Climate and Water
Nature and Climate
Water cycle
Water and Soil
Climate adaptation
Motorvej fase 3 Lars Troldborg 2016 2020
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water cycle
Water and Soil
Myndighedsbehandling af sager for naturstyrelsen Lærke Thorling Sørensen 2015 N/A
Water cycle
Water and Soil
Mappings
Water Resource Management
Capacity Building
Water quality
NAG-CITY Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2016
Land
Nature and Climate
Climate and Water
Mappings
Water and Soil
Water cycle
Water Resource Management
NeWater Hans Jørgen Henriksen 2005 2009
Water and Soil
Water Resource Management
Water cycle
NEWSPAD Simon Stisen 2013 2016
Water cycle
Water and Soil
NICA: Nitrate reduction in geologically heterogeneous catchments Lisbeth Flindt Jørgensen 2010 2014
Water cycle
Water and Soil
Water Resource Management
Water quality
Nitratdirektiv Rapportering mv. Lærke Thorling Sørensen 2012 2016
Water and Soil
Monitoring Tools
Water quality
Water Resource Management
NORDRESS Hans Jørgen Henriksen 2014 2019
Climate adaptation
Nature and Climate
Water Resource Management
Water and Soil
NOVANA modellering og opgradering af nationale vandressourcemodel Anker Lajer Højberg 2005 2012
Water cycle
Water and Soil
Water Resource Management
NST Effekt af vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2013 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
NST modelstrategi 2013-14 - Oplandsmodel til belastning og virkemidler Anker Lajer Højberg 2013 2015
Water and Soil
Water quality
Water cycle
Water Resource Management
NST modelstrategi 2013-14 - RunningWaters Heidi Christiansen Barlebo 2013 2014
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
NST modelstrategi 2013-14 Udvikling oplandsmodel Lars Troldborg 2013 2014
Water quality
Water and Soil
Water cycle
Water Resource Management
Økohydrologiske forudsætninger for habitatdirektivets moser og kildevæld - kobling af data fra delprogrammer for grundvand, ferskvand og naturtyper Bertel Nilsson 2007 2009
Water and Soil
Water cycle
Opdatering af Miocæn 3D-modellen 2011-2015 Thomas G Vangkilde-Pedersen 2011 2015
Mappings
Water and Soil
Energy
Opstilling af geologisk model, hydrogeokemisk model og grundvandsmodel for Tønder-området Flemming Voldum Jørgensen 2012 2013
Water and Soil
Overvågningsdataflow GRUMO Lærke Thorling Sørensen 2007 2017
Water quality
Water and Soil
Monitoring Tools
Mappings
Water Resource Management
PhD scholarship in aquatic ecology and hydrogeology Bertel Nilsson 2010 2013
Water cycle
Water and Soil
PRECIOUS - Prediction of Climatic Impacts on Pesticide Leaching to the Aquatic Environments Hans Jørgen Henriksen 2008 2012
Water and Soil
Water quality
Water Resource Management
Prøvebeskrivelse - Boreprøvelaboratoriet Henrik Jønsson Granat 2000 N/A
Mappings
Water and Soil
Nature and Climate
Databanks and Dissemination
Land
Real-tids varslingssystem baseret på hydrologisk modellering Hans Jørgen Henriksen 2012 2014
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water and Soil
Water cycle
REGEOCITIES Thomas G Vangkilde-Pedersen 2012 2015
Water and Soil
Energy
Geothermics and geothermal energy
Water Resource Management
Regional Groundwater Vulnerability Mapping Heidi Christiansen Barlebo 2010 2011
Water and Soil
Mappings
Water cycle
SaltCoast Torben Obel Sonnenborg 2014 2018
Water quality
Water and Soil
Water cycle
Climate and Water
Nature and Climate
Scenarier markvand - Markvandingsscenarier for Jylland Hans Jørgen Henriksen 2015 2015
Water and Soil
Soils2Sea Jens Christian Refsgaard 2014 2018
Water quality
Water and Soil
Water cycle
Water Resource Management
Solrød Bæk Heidi Christiansen Barlebo 2013 2013
Water Resource Management
Water and Soil
Climate adaptation
Nature and Climate
Climate and Water
Water cycle
SPACE - Spacial calibration and evaluation in distributed hydrological modeling using satellite remote sensing data Simon Stisen 2014 2019
Water Resource Management
Water and Soil
Water cycle
STAIR 3D - Stochastic 3-D geological modelling constrained with airborne electromagnetic data and borehole data Ingelise Møller Balling 2011 2013
Water and Soil
Mappings
Water Resource Management
Styregruppe for geofysiksamarbejdet Thomas G Vangkilde-Pedersen 2007 2015
Mappings
Water and Soil
SUBSOL Klaus Hinsby 2015 2018
Water Technology
Water and Soil
Water Resource Management
Water quality
Svendborg - Geologisk modellering Peter Sandersen 2013 2013
Water and Soil
Tjekliste sammentolkning Birgitte Guldberg Hansen 2011 2012
Water and Soil
Mappings
Water Resource Management
TReNDS - Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales Anker Lajer Højberg 2015 2018
Water and Soil
Water quality
Water Resource Management
Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2015
Water and Soil
Nature and Climate
Mappings
Water cycle
Climate and Water
Climate adaptation
Water Resource Management
Udvikling af en urban-hydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand og Thomas G Vangkilde-Pedersen 2013 2013
Climate adaptation
Nature and Climate
Water and Soil
Water Technology
Udvikling af overvågningsprogram for GNOI 2013-15 Lærke Thorling Sørensen 2012 2012
Water and Soil
Monitoring Tools
Capacity Building
Mappings
Water quality
Water Resource Management
Water cycle
Vandindvinding II - Effekt af vandindvinding Hans Jørgen Henriksen 2014 2014
Water and Soil
Water Resource Management
Varslingssystem VAP Annette Elisabeth Rosenbom 2000 2018
Monitoring Tools
Water and Soil
Vasby Mose - Bevaring og udbredelse af naturtypen rigkær i Vasby Mose Bertel Nilsson 2015 2016
Water and Soil
Water cycle
Vejen Peter Sandersen 2013 2014
Water and Soil
Vejledning i kortlægning af kalkmagasiner Thomas G Vangkilde-Pedersen 2010 2010
Water and Soil
Mappings
VIETAS II. Water Resources Research in Vietnam - The mobilisation of arsenic Jens Christian Refsgaard 2008 2012
Water cycle
Water and Soil
Water quality
Capacity Building
Vurdering af danske grundvandsmagasiners følsomhed overfor vejsalt Birgitte Guldberg Hansen 2008 2008
Water and Soil
Water quality
Mappings
Water cycle
Water4Coasts Klaus Hinsby 2013 2015
Water and Soil
Nature and Climate
Monitoring Tools
Capacity Building
Water quality
Water Technology
Mappings
Water cycle
Sea and coastal
Climate and Water
Climate adaptation
GEUS projects