Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
> Home > Data and maps > JUPITER

Velkommen til Jupiter - Danmarks geologiske & hydrologiske database

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder over over 280.000 boringer med bl.a. følgende informationer:

 • teknisk opbygning af boringen,
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • geologisk beskrivelse,
 • vandstandspejlinger og
 • grundvandskemiske prøver og analyser.
Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer:
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • drikkevandskemiske prøver og analyser,
 • oppumpede vandmængder og
 • tilladelser til vandindvinding.

English version (Google translate)

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen.

Home