Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
> Home > Data and maps > Data collections from Greenland

Data collections from Greenland

An example of data collection - here from a two person field camp in southern West Greenland. Rock samples are registred, described and packed for shipping back to GEUS where further processing and analyses take place.
​Udvalgte geologiske, geofysiske og geokemiske data til vurdering af Grønland mineralpotentiale.
​Datasamlinger fra Grønland indeholder link til data og produkter, som er nyttige i vurderingen af Grønlands mineralpotentiale. Her finder du oversigt over geofysiske og geokemiske data, og du kan bestille datapakker med udvalgte geologiske, geofysiske og geokemiske data og oplysninger om mineraliseringer.
Produkterne består af rapporter, CD-ROMer og datadownload via nettet eller kombinationer af samme.
Data collections from Greenland