Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
> Home > About GEUS > Departments > GEUS Nuuk > Stories from Greenlandic

Stories from Greenlandic

Udforskningen af Grønland og Grønlands geologi er fuld af fascinerende fortællinger - om Jordens skabelse, om et skatkammer af mineraler, om bjergtagende natur og foruroligende klimaforandringer. I radio- og tv-programmer kan du selv høre og se nogle af dem. Her møder du forskere fra GEUS sammen med andre eksperter, der har Grønland som arbejdsområde.
Grønlands tilblivelse I
Grønland er ikke blot fuld af smukke og meget betagende landskaber. Landet er som en åben bog, der fortæller den kyndige læser – geologen – om Jordens historie næsten helt tilbage fra skabelsen for godt 4 milliarder år siden. DR programmet Natursyn handler om bogen skrevet af Niels Henriksen: Grønlands geologiske udvikling - fra urtid til nutid, der fortæller denne historie videre til interesserede ikke-eksperter. I programmet fortæller Henrik Højmark Thomsen om ideen med bogen og giver eksempler på bogens indhold.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn om Grønlands tilblivelse I.

Grønlands geologi viser spor af jordens udvikling helt tilbage fra de ældste tider, lige efter planetens skabelse, og er derfor et skatkammer for videnskaben. Udover en enestående geologisk historie indeholder Grønland muligheder for råstoffer, og derfor foregår der en grundig udforskning af Grønlands undergrund. Geologen Niels Henriksen har arbejdet i det store, barske og smukke land i 40 år. I denne udgave af Natursyn fortæller Niels Henriksen om geologernes arbejde i Grønland. Anledningen er hans bog: Grønlands geologiske udvikling - fra urtid til nutid. 
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn om Grønlands tilblivelse II.

De grønlandske råstoffer har gennem historien skæppet godt i statskassen. I midten af 1800-tallet opdagede man kryolit i den grønlandske jord, og dermed begyndte et mineeventyr, der fik pengene til at flyde direkte ned i lommerne på den danske stat og private investorer. I DR radioprogrammet Alle Tiders Historie fortæller lederen af Afdelingen for Petrologi og Malmgeologi på GEUS, statsgeolog Karen Hanghøj om kryoliteventyret. 
Hør DR radioprogrammet på P1: Alle Tiders Historie. Indslaget om Kryolitminen starter 18:30 minutter inde i udsendelsen.

Grønlands undergrund rummer store rigdomme af mineraler og olie, og mange selskaber er i gang med at finde forekomsterne. Jagten på Grønlands mineraler og naturrigdomme er for alvor sat ind. Med det varmere klima, bliver Grønland nemmere tilgængeligt, og der er god grund til at interessere sig for Grønlands undergrund, for der findes store forekomster af vigtige mineraler og metaller.
Se filmen om Grønlands skatte.

Ishavet smelter! Med reportagerne fra Polarhavet og eksperter i studiet fortæller P1 Tema historien om den globale opvarmning set fra de polare egne. I klippet "Når polarområderne kommer ud af dybfryseren" kan du blandt andet høre om Danmarks og Grønlands muligheder for at gøre krav på områder af Polarhavet, hvor der måske ligger store ressourcer gemt i havbunden. Her fortæller seniorforsker Trine Dahl-Jensen fra GEUS om undersøgelserne på havisen i det utilgængelige Polhav.
Læs historien og hør P1 Tema programmet: Ishavet smelter.

Den 31. juli 2012 startede den svenske isbryder Oden ud på et togt til Polhavet nord for Grønland. Bag togtet – LOMROG III – stod det danske kontinentalsokkelprojekt i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat. Kontinentalsokkelprojektets hovedopgaver under togtet var at indsamle data, som er nødvendige for at dokumentere et eventuelt dansk/grønlandsk krav om en udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil. Et tv-hold fra DR fulgte forskernes arbejde gennem det kolde, hvide isdækkede hav. 
Se tv-dokumentarprogrammet på DR2 Deadline: Erobringstogt til Nordpolen.

Et internationalt forskerhold arbejdede i maj 2004 på havisen nord for Grønland for at undersøge Polhavets klima og ændringer i havisen. I DR tv-programmet Viden Om kan du følge forskernes arbejde i den hvide sneørken og høre om undersøgelser af borekerner fra Polhavets bund.
Se tv-programmet Viden Om: Klimaet set fra en isflage.

Gletsjere er nogle af de mest spektakulære elementer i det arktiske landskab. De er voldsomme og smukke på en gang, og deres liv er bestemt af klimaet. I DR programmet Natursyn kan du høre om gletsjernes tilstand i Grønland, på Svalbard og om isens samspil med klimaet. 
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Floder af is.

Hvis Indlandsisen på Grønland smelter, stiger verdenshavende 7 meter, men vi ved ikke ret meget om, hvad der får den til at smelte. Rundt omkring på indlandsisen står der nu 14 små vejrstationer, der hjælper lederen af det første danske overvågningsprogram for den grønlandske indlandsis Andreas Ahlstrøm med at aflure isens hemmeligheder. PROMICE hedder programmet, der holder øje med, hvad der sker på isen.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Den levende indlandsis.

Indlandsisen på Grønland svinder ind i disse år, men hvordan foregår det, og hvor hurtigt sker det? For at forstå mekanismerne bag isens forsvinden har vi brug for at vide, hvad der sker ved isens rand, hvor den flyder ud i havet i form af gletsjere. I DR programmet Natursyn kan du høre om undersøgelserne på Indlandsisen i Grønland og lytte til isens egen stemme.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Indlandsis på skrump.

Mens klimaforhandlinger ofte står i stampe, fortsætter klimaforskningen med uformindsket styrke - og her er danske forskere godt med. I Grønland er danske forskere i gang med at skaffe bedre målinger af, hvor stor afsmeltningen er på Indlandsisen. I DR programmet Klima og Miljø fortæller forskere fra blandt andet GEUS om deres arbejde.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Klima og Miljø: Danske forskere sikrer bedre klimamodeller.

Ilulissat Isfjord i Vestgrønland blev i 2004 optaget på UNESCO's Verdensarvsliste over unikke kultur- og naturområder. Isfjorden er et billedskønt område, hvor isfjelde fra en af verdens hurtigste isbræer skaber et enestående dramatisk sceneri, men også udgør et rigt livsgrundlag for mennesker og dyr. I programmet Natursyn kan du høre om isfjordens helt specielle natur, og hvordan den blev Grønlands første Verdensarvsområde.
Historien er tilgængelig som podcast, hør DR radioprogrammet Natursyn: Ilulissat Isfjord.

Geologer arbejder ind imellem i isbjørne-land, og mødet med de store rovdyr sætter ofte dybe spor i erindringen. Igennem DR programmet Natursyn kan du høre nogle historier om mødet med vilde isbjørne.
Historien er tilgængelig som podcast, hør DR radioprogrammet Natursyn: Isbjørne-historier.

GEUS Nuuk
c/o Grønlands Naturinstitut 
Postboks 570 
3900 Nuuk, Grønland 
Stories from Greenlandic