Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandteknologi

Vandteknologi

Forskning inden for rensning af vand og jord med mikrobielle metoder og in situ oprensningsmetoder.

Det kan være nødvendigt at rense, vand og jord for forurening, og GEUS arbejder med at udvikle metoder til vandrensning og til oprensning af forurenet jord.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS er en af landets førende aktører indenfor udvikling af miljøbioteknologiske metoder til rensning af grundvand og havvand. Den overordnede vision med denne forskning er at tilrette mikrobielle processer med det formål at opnå et renere vandmiljø.

Rensning af grundvand for miljøfremmede stoffer

GEUS har gennem en årrække drevet forskning i udnyttelse af mikrobielle processer med henblik på rensning af forurenet vand og jord. Der er på institutionen blevet opbygget en samling af bakteriekulturer, der er i stand til at nedbryde miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og oliestoffer. Der forskes i hvordan disse bakterier kan udnyttes bioteknologisk ved for eksempel at tilsætte dem til jord eller biologiske filtre.

Nogle drikkevandsboringer er forurenet med pesticidrester, og der bruges mange ressourcer på at sikre at grænseværdierne for pesticiderne i drikkevandet på 0,1 µm/l ikke overskrides. GEUS forsker i hvordan pesticidnedbrydende bakterier kan udnyttes på vandværkerne til rensning af pesticidforurenet grundvand.

Fjernelse af uorganiske næringsstoffer og metaller i vandbehandling

Danmarks drikkevandsforsyning er helt overvejende baseret på indvinding af grundvand. Der findes imidlertid en række uorganiske forbindelser i grundvandet, der ønskes fjernet inden vandet anvendes som drikkevand. GEUS forsker i mikrobiologisk omsætning af uorganiske forbindelser, herunder ammonium, jern og mangan i vandværkers sandfiltre. Det undersøges om processerne kan optimeres ved tilsætning af specifikke bakterier.

Nedbrydning af olie i det marine miljø

Forudsætningerne for at finde olie i farvandene omkring Grønland vurderes til at være særdeles gode og flere firmaer har i dag fået licenser til olieefterforskning. Man ved imidlertid meget lidt om potentialet for mikrobiel omsætning af olie i tilfælde af et olieudslip. GEUS arbejder med at udvikle nye beredskabsteknologier i forbindelse med oliespild både herhjemme og under arktiske forhold.

In situ oprensning af forurenet jord

GEUS udvikler metoder til in situ oprensning af forurenet jord. Der bliver arbejdet med metoder, som på forskellig måde kan øge gennemstrømningsevnen af jorden og dermed øge muligheden for at fjerne forureningen.

 

Vandteknologi