Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandkvalitet > Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland 6 rapporter

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland (hovedrapport)

GEUS specialrapport september 2006. Resume af delprojekternes resultater og konklusioner samt perspektivering. Og de seks delrapporter fra delprojekterne

Hjemtag (download) rapporten i pdf-format:
Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, hovedrapport
Resume af delprojekternes resultater og konklusioner samt perspektivering. Kurt Klitten, Flemming Larsen og Torben O. Sonnenborg. September 2006.

geus_special_rap_sept_2006-dk.pdf (pdf fil ~ 28 Mb)

PDF-filer kræver et separat program. Hvis du ikke allerede har et program til at vise pdf-filer kan du hjemtage (downloade): Acrobat Reader eller GSview

Forord

Denne hovedrapport er udarbejdet som afrapportering af projektet "Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland". Projektet har været finansieret af Københavns Energi, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, og det er gennemført i et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Danmarks Tekniske Universitet i perioden fra august 2002 til november 2005.

Det overordnede formål med projektet er at tilvejebringe en større viden om karakteren af saltvandsgrænsen og dybden til denne i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland med henblik på at kunne vurdere mulighederne for en bæredygtig udnyttelse af de dybere og uforurenede dele af disse grundvandsmagasiner /1/. Indenfor de tre amter er projektet geografisk begrænset til det område, hvor Skrivekridt og Danienkalk udgør den prækvartære overflade. Området Hornsherred er imidlertid ikke medtaget i undersøgelsen, idet der herfra foreligger for få oplysninger om de hydrogeologiske forhold i kalkmagasinerne.

Projektet har været opdelt i to faser. Den første fase havde som hovedformål at systematisere og analysere eksisterende data og viden om saltvand i projektområdet, men inkluderede også ny dataindsamling i form af udførelse af geofysiske undersøgelser af dybe boringer og elektromagnetiske sonderinger (TEM-kortlægning). I projektets anden fase er der gennemført undersøgelser ved Stevns Klint og i et værkstedsområde ved Karlslunde, sydøst for Roskilde. Formålet med disse aktiviteter har været at undersøge de processer, som har kontrolleret udvaskningen af residualt saltvand fra Danienkalk og Skrivekridt. En forståelse af disse processer er en forudsætning for at kunne udvikle en metode til prognosticering af fremtidig kloridbelastning af eksisterende og nye grundvandsindvindinger fra kalk og kridt.

Foruden denne hovedrapport er der udsendt seks delrapporter med følgende titler:

 • Delrapport 1:
  Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne, Torben Bidstrup & Kurt Klitten
  geus_rap_2006_16-dk.pdf (pdf fil ~ 1,4 Mb)
 • Delrapport 2:
  Undersøgelse af saltvandsgrænsen ved hjælp af geofysisk borehulslogging, Kurt Klitten & Christian Steen Wittrup
  geus_rap_2006_17-dk.pdf (pdf fil ~ 3,2 Mb)
 • Delrapport 3:
  Undersøgelse af saltvandsgrænsen med transiente elektromagnetiske (TEM) sonderinger, Lene H. Poulsen, Christian Wittrup, Kurt Klitten & Flemming Larsen
  geus_rap_2006_18-dk.pdf (pdf fil ~ 29 Mb)
 • Delrapport 4:
  Simulering af nuværende og historiske strømnings- og potentialeforhold, Lars Troldborg
  geus_rap_2006_19-dk.pdf (pdf fil ~ 4,6 Mb)
 • Delrapport 5:
  Grundvandstyper i kalkmagasinerne, Flemming Larsen & Kenneth Berger
  geus_rap_2006_20-dk.pdf (pdf fil ~ 1,2 Mb)
 • Delrapport 6:
  Saltvandsudvaskning i Danienkalk og Skrivekridt - Detailundersøgelser i Karlslunde værkstedsområde, Flemming Larsen, Torben Sonnenborg, Peter Madsen, Kristoffer A. Ulbak & Kurt Klitten
  geus_rap_2006_21-dk.pdf (pdf fil ~ 2,8 Mb)


Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland 6 rapporter