Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandkvalitet

Vandkvalitet

Undersøgelser af transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i vandmiljøet og jorden med henblik på grundvandsbeskyttelse.

De geologiske formationers sammensætning har en afgørende betydning for kvaliteten af grundvand, der strømmer gennem lagene. Menneskenes aktivister på jordoverfalden har ligeledes en betydning, idet kemiske stoffer kan udvaskes til grundvandet og påvirke kvaliteten.

Kort om GEUS aktiviteter

GEUS indsamler som landets fagdatacenter viden om grundvandets kvalitet igennem overvågningsprogrammer, og forsker i hvad der kan skabe uønsket vandkvalitet i grundvandszonen. Dette gælder naturlige geokemiske processer, der påvirker vandets kemiske sammensætning, omsætning af nitrat fra landbrugsarealer, udvaskning af pesticider, samt udvaskning af miljøfremmede stoffer.

Geologiske processer og vandkvalitet

I Danmark oppumpes grundvand fra geologiske lag, som varierer meget i sammensætning. Disse geologiske formationers indhold af mineraler og indlejret organisk stof har en afgørende betydning for kvaliteten af det oppumpede grundvand. GEUS har i en årrække undersøgt disse forhold. Et eksempel er undersøgelsen af en øget iltning af de reducerede lag i kalkmagasiner, og den følgende frigivelse af sulfat, nikkel og dannelse af hårdt grundvand. Et andet eksempel er undersøgelsen af naturligt forekommende arsen i dansk grundvand, og grundvand i Vietnam (se Kapacitetsopbygning).

Miljøfremmede stoffer i grundvand

I det moderne samfund benytter vi en række kemiske forbindelser i industriproduktion, i produktion af fødevarer og energi samt i husholdninger. Erfaringen har vist, at håndteringen af disse stoffer ikke altid foregår uden spild, så rester kan forekomme i grundvandet. GEUS har en betydelig ekspertise i miljøfremmede stoffers skæbne i grundvandet. Et eksempel er hvordan pesticider eller deres nedbrydningsprodukter omsættes og bindes til jord- og sedimentpartikler. GEUS driver et varslingssystem, hvor man kan måle om pesticider udvaskes til grundvandet, som en del af sine overvågningsprogrammer. Risici ved anvendelsen af nye kemiske forbindelser indgår løbende i GEUS arbejde, og senest er risikoen for udvaskning af medicinrester undersøgt i særligt sårbare grundvandsmagasiner.

Næringsstoffer i grundvand

Udvaskning, transport og omsætning af næringsstoffer som fx nitrat er også et af institutionens forskningsområder. Fx kan der udregnes nationale estimater for nitrattransport og omsætning heraf i grundvandet  med DK-modellen som rygrad til beskrivelse af de overordnede strømningsforhold.

 

Vandkvalitet