Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandressource-forvaltning > Rapporter

Rapporter mv. om Vandressourceforvaltning

Udvalgte faglige rapporter i GEUS' egne rapportserier eller i andre rapportserier med et GEUS bidrag samt populær formidling

Danske rapporter:

Hans Jørgen Henriksen, Simon Stisen, Peter van der Keur, Mehrdis Danapour, Xin He og Lars Troldborg: Operationalisering af ny viden til administration af indvindingstilladelser. Forprojekt: Spørgeskemaundersøgelse og interviews i kommunerne, samt usikkerhed på modelberegning af vandindvindingseffekter på vandløbenes økologiske forhold. GEUS rapport 2016/46

Birgitte Hansen & Flemming Larsen: Faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof i 2016-18. GEUS rapport 2016/4

Henriksen HJ, Stisen S, Troldborg L, He X, Jørgensen LF (2015): Analyse af øget vandindvinding til markvanding. Vandløbspåvirkning på ID15 niveau for nuværende markvanding samt 25%, 50% og 100% øget markvanding. GEUS rapport 2015/29, 64 pp inkl bilag.

Thorling L, Sørensen B (2014): Grundvandets kemiske tilstandsvurdering. Vandområdeplan 2015-2012 - data og metodevalg. Kemisk tilstand af danske grundvandsforekomster, samlet rapporter. GEUS rapport 2014/78, 37 pp + bilag.

Henriksen HJ, Rasmussen J, Olsen M, Jørgensen LF, Troldborg L (2014): Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering af grundvandforekomster. Udarbejdet for Naturstyrelsen. GEUS rapport 2014/74, 65 pp + bilag.

Troldborg L, Sørensen BL, Kristensen M, Mielby S (2014): Afgrænsning af grundvandsforekomster. Tredje revision af grundvandsforekomster i Danmark. GEUS rapport 2014/58, 46 pp + bilag.


Artikler mv.

Refsgaard JC, Jacobsen BH (2014) Ny, målrettet regulering af landbruget. Jyllandsposten, kronik, side 29, 9. oktober 2014

Refsgaard JC, Højberg AL (2013) Robuste og følsomme arealer: hvilke nye udfordringer får vi, når vi skal forsøge at udpege robuste og følsomme arealer - og kan vi gøre det tilstrækkelig nøjagtigt? Artikel   i JA´s faglige magasin moMentum, side 18-20. 

Refsgaard JC, Auken  E, Gertz F (2012) Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel. Artikel  i Jord og Vand nr. 3.

Jørgensen LF, Hansen KR, Brandt G (2009) Integreret overvågning af grundvand. danskVAND 77, 4, 22-26.

Jørgensen LF, Refsgaard JC, Højberg AL (2008) Fra forskning til Vandrammedirektiv. Vand & Jord 1, 9-12.

Geoviden nr. 1. 2006. Udnyttelse af vand i store flodbassiner: http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-1-2006.html. Pdf fil: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2006.pdf


Engelske udgivelser:

Henriksen HJ, Refsgaard JC (2013) Sustainable groundwater abstraction - a review report. GEUS rapport 2013/306.


Jensen KM, Lange RB, Refsgaard JC (2012) Pigs, Prawns and Power Houses: Politics in Water Resources Management. DIIS Working Paper 2012:3, 36pp

Blind MW, Refsgaard JC, Borowski I, De Lange W (2010) Narrowing the Science-Policy Gap – Experience from the Harmoni-CA Concerted Action. In: Quevauviller P (Ed) Water System Science and Policy Interfacing. RSC Publishing, Cambridge UK, 181-199

Krishnan S, Islam A, Machiwal D, Sena DP, Villholth KG (2009) Using the living wisdom of well drillers to construct digital groundwater data bases across Indo-Gangetic basin. In: A. Mukherji, K.G. Villholth, B.R. Sharma and J. Wang (Eds.): Groundwater Governance in the Indo-Gangetic and Yellow River Basins: Realities and Challenges. Taylor & Francis Group, 328 pp.

NeWater - Training booklet (2009) (synthesis no 11): http://www.newater.info/index.php?pid=1054

Mukherji A, Villholth KG, Sharma BR, Wang J (Eds) (2009) Groundwater Governance in the Indo-Gangetic and Yellow River Basins: Realities and Challenges. Series: IAH - Selected Papers on Hydrogeology, Volume 15. CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-415-46580-9. 328 pp.

Sun R, Liu Y, Qian Y, Villholth KG (2009) Agricultural groundwater issues in North China: A case study from Zhengzhou municipal area. In: A. Mukherji, K.G. Villholth, B.R. Sharma and J. Wang (Eds.): Groundwater Governance in the Indo-Gangetic and Yellow River Basins: Realities and Challenges. Taylor & Francis Group, 328 pp.

Villholth KG, Mukherji A, Sharma BR, Wang J (2009). The realities and challenges of contemporary groundwater-based smallholder irrigated farming across the Indus, Ganges and Yellow River Basins. Paper for the Joint IAHS & IAH International Convention, Hyderabad, India, Sep. 6-12, 2009.

WISE-RTD (2009): Webportal with focus on information relevant for the implementation of the European Water Framework Directive (WFD): http://www.wise-rtd.info/

Villholth KG (2008) Comprehensive Assessment of Consequences and Options for Agricultural Groundwater Use. In: M. Bhatnagar (Ed.): Groundwater Management: Sustainable Approaches. Icfai University Press, Hyderabad, India, pp 143 - 161.

Villholth KG (2008) Water and ethics in food production and provision - How to ensure water and food security and equity into the 2100 century In: Llamas, R, L. Martínez Cortina, and A. Mukherji (Eds): Water Ethics. Marcelino Botín Water Forum 2007. Taylor and Francis/Balkema, Leiden, the Netherlands, 368 pp.

Henriksen HJ, Rasmussen P, Brandt G, von Bulow D, Jensen FV (2007) Bayesian networks as a participatory modeling tool for groundwater protection. In: Castelletti A, Soncini-Sessa R (eds): Topics on system analysis and integrated water resources management. Elsevier Science, 304 pp.

Henriksen HJ, Rasmussen P, Brandt G, von Bulow D, Jensen FV (2007) NeWater - Uncertainty guidelines (2009)(synthesis no 2): http://www.newater.info/index.php?pid=1045

Bromley J (2005) MERIT guidelines: http://www.merit-eu.net/guidelines
Rapporter