Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandressource-forvaltning > Aktiviteter indenfor vandressource-forvaltning

Aktiviteter indenfor vandressourceforvaltning

​GEUS gennemfører forskning indenfor Vandrammedirektivområdet, samt integreret og adaptiv vandressourceforvaltning på oplandsniveau
 
 
Arbejdet sker både i Danmark, på EU plan og internationalt, og falder primært indenfor fire emner:
  • Implementering af Vandrammedirektivet
  • Integreret vandressourceforvaltning
  • Adaptiv vandforvaltning
  • Grundvandsbeskyttelse og -forvaltning

Implementering af EUs Vandrammedirektiv (WFD) omfatter udarbejdelse af vandplaner, der skal sikre, at søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylder miljømålet god (økologisk) tilstand inden år 2015. Heri indgår implementeringen af EUs Grundvandsdirektiv, der fokuserer på grundvandsbeskyttelse og bæredygtig grundvandsudnyttelse. Der er i Grundvandsdirektivet fokus på fastsættelse af kvalitetskrav, tærskelværdier og bestemmelse og styring af opadgående eller nedadgående tendenser.

Integreret vandressourceforvaltning (på engelsk: Integrated Water Resources Management, IWRM) opererer med tre overordnede formål for forvaltningen: økonomisk udvikling, social lighed og miljømæssig bæredygtighed. De tre delmål bliver tillagt forskellig vægt fra opland til opland afhængigt af politiske prioriteringer. Hvor hovedformålet i EUs Vandrammedirektiv er at opnå miljømæsig bæredygtighed, prioriterer udviklingslandene ofte økonomisk udvikling og social lighed.

Adaptiv vandforvaltning tager ligesom WFD og IWRM udgangspunkt i integreret vandforvaltning, men lægger derudover stor vægt på en eksplicit håndtering af forskellige usikkerheder, der er forbundet med data, modeller og beslutningsprocesser. Nøgleordet i adaptiv vandforvaltning er LÆRING, dels med vægt på forståelsen af de komplekse hydrologiske-teknologiske-økonomiske systemer, og dels med vægt på håndtering af relationerne mellem interessenter, myndigheder og forskere i kollektive læringsprocesser.

Aktuelle projekter (i alfabetisk rækkefølge):

Serviceydelser:

  • International master i vandressourcer i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
  • Kurser målrettet kommuner, f.eks. Grundkursus i grundvandsmodellering for vandforvaltere og planlæggere i kommuner.

 

Aktiviteter indenfor vandressource-forvaltning