Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandets kredsløb > Rapporter

Rapporter om Vandets kredsløb

Udvalgte faglige rapporter i GEUS' egne rapportserier eller i andre rapportserier med et GEUS bidrag.

Rapporter:
Højberg, A. L., Olsen, M. and Henriksen, H.J. (2012) Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse - Analyse af mulighed for optimering af DK-model (Horsens Fjord opland), GEUS report 2012/115.

Henriksen HJ, Iversen CH, Wernberg T (2011) Usikkerheder på indvindings- og grundvandsdannende oplande. GEUS særrapport 2011.

Kidmose J, Nyegaard P, Højbjerg AL, Troldborg L (2011) Gennemgang af den geologiske og hydrostratigrafiske model for Jylland. DK-Model 2009. GEUS rapport 2011/11

Refsgaard JC, Stisen S, Højberg AL, Olsen M, Henriksen HJ, Børgesen CD, Vejen F, Kern-Hansen C Blicher-Mathiesen G (2011) Vandbalance i Danmark. Vejledning i opgørelse af vandbalancen ud fra hydrologiske data for perioden 1990-2010. GEUS rapport 2011/77

Højberg AL, Ondracek M, Nyegaard P, Troldborg L, Stisen S, Christensen BSB (2010) DK-model2009 – Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland. GEUS rapport 2010/79.

Højberg AL, Nyegaard P, Stisen S, Troldborg L, Ondracek M, Christensen BSB (2010) DK-model2009 – Modelopstilling og kalibrering for Midtjylland. GEUS rapport 2010/78.

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S, Christensen BSB (2010) DK-model2009 – Sammenfatning af opdateringen 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/81.

Nilsson B, Engesgaard P, Kidmose J, Frandsen M, Landkildehus F, Jeppesen E, Søndergaard M (2010) Overvejelser om grundvandsindsivningen til Vængsø. GEUS rapport 2010/26.


Nyegaard P, Troldborg L, Højberg AL (2010) DK-model2009 - Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/80.

Refsgaard JC, Troldborg L, Henriksen HJ, Højberg AL, Møller RR, Nielsen AM (2010) God praksis i hydrologisk modellering. Geo-Vejledning 7. 56 sider plus appendices. GEUS.

Troldborg L, Højberg AL, Nyegaard P Stisen S, Christensen BSB, Ondracek M (2010) DK-model2009 – Modelopstilling og kalibrering for Fyn. GEUS rapport 2010/76.

Jørgensen LF, Sandersen P, Sørensen J, Troldborg L, Ditlefsen D, Højberg AL, Møller RR, Iversen CH (2009) Dokumentation af informationer om modeller – sikring af fremtidig genanvendelse. Projekt udført for By- og Landskabsstyrelsen. GEUS rapport 2009/87

Troldborg L, Nyegaard P, Stisen S (2009) National vandressource model - Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen. GEUS rapport 2009/2

Højberg AL, Troldborg l, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S, Christensen BSB, Nørgaard A (2008) National Vandressource Model. Sjælland, Lolland, Falster og Møn – Opdatering januar 2008. GEUS rapport 2008/65, bilag.

Stisen S, Troldborg L, Henriksen HJ (2008) Screeningsundersøgelse og vandbalanceopgørelse for KE's indvindingsområde – Hydrologiske modelberegninger. GEUS rapport 2008/81

Nilsson B, Jensen P, Sonnenborg T, Kidmose J, Karan S, Engesgaard P (2007) Bestemmelse af grundvandstilstrømningen til Skærsø. GEUS rapport 2007/65.

Dahl M, Nilsson B, Platen-Hallermund Fv, Banke M, Engesgaard P, Sonnenborg T, Wohlfeil-Müller DI, Fuglsang A, Tornbjerg H, Ovesen NB, Kronvang B, Christensen S (2005) Afslutning af Ådalstypologi (Grundvands-Overfladevand Interaktion). Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr.17.

Sonnenborg TO, Henriksen HJ (red.)(2005) Håndbog i grundvandsmodellering. GEUS Rapport, 2005/80.

Nielsen K, Andersen HE, Larsen SE, Kronvang B, Stjernholm M, Styczen M, Poulsen RN, Villholth K, Krogsgaard J, Dahl-Madsen KI, Friis-Christensen A. Uhrenholdt T, Hansen IS, Pedersen SE, Jørgensen O, Windolf J, Jensen MH, Refsgaard JC, Hansen JR, Ernstsen V, Børgesen CD, Wiggers L (2004) Odense Fjord. Scenarier for reduktion af næringsstoffer. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 485, 246 sider.

Nielsen K, Thorsen M, Markager SS, Jensen JP, Søndergaard M, Refsgaard JC, Styczen M, Dahl-Madsen KI, Børgesen CD, Wiggers L, Pedersen SE, Madsen HB (2003) Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU 455, 114 sider.


Artikler mv.:
Refsgaard JC, Auken E, Gertz F (2012) Nitratreduktion i grundvand som et virkemiddel. Vand & Jord 19(3), 107-111

Gravesen P, Binderup M, Nilsson B, Pedersen SAS, Thomsen HS, Sørensen A, Nielsen OK, Hannesson H, Breddam K, Ulbak K (2011) Slutdepot for Risøs radioaktive affald. Geoviden 2.

Dahl M, Hinsby K, Refsgaard JC (2010) Beskyttelse af vådområder og overfladevand. Vand & Jord 1, 28-31

Engesgaard P, Jensen JK, Karan, S, Kidmose J, Nilsson B (2009) Varme som tracer for udveksling mellem grundvand og overfladevand. Vand & Jord, Årg. 16, nr. 3, 109-113.


Henriksen HJ (2009) Kampen om det livsvigtige ferskvand - Samvirke. 2009.

Jørgensen LF, Hansen KR, Brandt G (2009) Integreret overvågning af grundvand. danskVAND 77, 4, 22-26. DANVA - Dansk Vand og Spildevandsforening.

Sonnenborg TO, Jensen KH, Søgård H, Friborg T, Engesgaard PK, Kidmose J (2009) Fremtidens vandressourcer i Danmark. Geoviden nr. 2.

Windolf J, Ovesen NB, Troldborg L, Henriksen HJ (2009) Ferskvandsafstrømning. Vand & Jord 3, 100-103.

Gundersen P, Sonnenborg TO, Refsgaard JC (2008) Nye skove ændrer ikke grundvandsdannelsen på lerjord. Skoven 08/08, 361-363.

Jørgensen LF, Refsgaard JC, Højberg AL (2008) Fra forskning til Vandrammedirektiv. Vand & Jord 1, 9-12.

Kidmose J (2007) Grundvandsstrømning ved Hampen sø. www.lake-restoration.net

Henriksen HJ, Højberg AL, Troldborg L (2003) Bag om drikkevandet. Aktuel Naturvidenskab, 4, 6-10.

Højberg AL (2003) Erkend usikkerhederne. Jord & Viden, 15, 8-10.

Plauborg F, Refsgaard JC, Henriksen HJ, Blicher-Mathiesen G, Kern-Hansen C (2002) Vandbalance på mark- og oplandsskala. DJF rapport. Markbrug nr. 70.

Hinsby K, Binzer K (2001) (red.). Ferskvand: samfundets vigtigste ressource - geologi og grundvandsmodeller. Temanummer, Geologi - Nyt fra GEUS, nr. 1, 2001.Engelsksprogede udgivelser:
Dahl M, Hinsby K (2013) Typology of groundwater-surface water interaction (GSI typology) – with new developments and case study supporting implementation of the EU Water Framework and Groundwater Directives. In Ribeiro L et al. (eds) Groundwater and Ecosystems, IAH – Selected papers on Hydrogeology, Taylor & Francis, 358 pp.


van der Keur P, Refsgaard JC, Højberg AL (2011) Drainage in MIKE SHE, a sensitivity study for model domain grid size. Explored for a sub basin of the DK-model Area 3 (Funen). GEUS report 2011/141

Højberg, AL, Refsgaard JC, Jørgensen LF, van Geer F, Zsuffa I (2010) Good practice in joint use of monitoring and modelling. In: Vanrolleghem PA, Modelling Aspects of Water Framework Directive Implementation Volume 2. IWA Publishing, London, UK, 81-134.

Refsgaard JC, Højberg AL, Jørgensen LF (2010) Data availability and accessibility in view of model–based water management. In: Vanrolleghem PA, Modelling Aspects of Water Framework Directive Implementation Volume 2. IWA Publishing, London, UK, 28-80.

Refsgaard JC, van der Sluijs JP, Højberg AL, Vanrolleghem PA (2010) Uncertainty analysis in model–based water management: Better modelling practices. In: Vanrolleghem PA, Modelling Aspects of Water Framework Directive Implementation Volume 1. IWA Publishing, London, UK, 271-331.

Scholten H, Refsgaard JC (2010) Quality assurance in model–based water management: Better modelling practices. In: Vanrolleghem PA, Modelling Aspects of Water Framework Directive Implementation Volume 1. IWA Publishing, London, UK, 1-91.

Hinsby K, Jørgensen LF (2009) Groundwater monitoring in Denmark and the Odense Pilot River Basin in relation to EU legislation. In: Quevauviller Ph et al. (eds) Groundwater Monitoring. Wiley, 450 pp.

Gooddy D, Hinsby K (2008) Organic Quality of Groundwaters. In: Edmunds WM, Shand P (eds.) Natural Groundwater Quality. Wiley-Blackwell, 488 pp.

Hinsby K, Rasmussen ES (2008) The Miocenene sand aquifers, Jutland, Denmark. In: Edmunds WM, Shand P (eds.) Natural Groundwater Quality. Wiley-Blackwell, 488 pp.

Refsgaard JC, Kovar K, Haarder E, Nygaard E (2008) Calibration and Reliability in Groundwater Modelling. Credibility of Modelling. Proceedings from ModelCARE2007, Copenhagen 9-13 September 2007. IAHS Publication 320, 358 pp.

Hinsby K, Purtschert R, Edmunds WM (2007) Groundwater age and quality. In: Quevauviller Ph (ed) Groundwater Science and Policy. RSC publishing, 766 pp.


Refsgaard JC (2007) Hydrological Modelling and River Basin Management. Doctoral Thesis. Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS). Special Issue. Copenhagen.

Refsgaard JC, Højberg AL (2006) NORDIC WATER, Experiences and Challenges in Implementation of the EU Water Framework Directive. Proceedings of the XXIV Nordic Hydrological Conference, Vingsted, Denmark, 6-9 August 2006. Nordic Association for Hydrology, NHP Report No. 49. 736 pp.

Buckley DK, Hinsby K, Manzano M (2001) Application of geophysical borehole logging techniques to examine coastal aquifer palaeohydrogeology. In: Edmunds and Milne (Eds.): Palaeowaters in Coastal Europe: evolution of groundwater since the late Pleistocene. Geological Society, London, Special Publication, no. 189, p. 251-270.

Edmunds WM, Hinsby K, Marlin C, Melo T, Manzano M, Vaikmae R, Travi Y (2001) Evolution of groundwater systems at the European coastline. In: Edmunds and Milne (Eds.): Palaeowaters in Coastal Europe: evolution of groundwater since the late Pleistocene. Geol. Soc. Spec. Publ., 189, p. 289-312.

Hinsby K, Edmunds WM, Loosli HH, Manzano M, Melo MTC, Barbecot F (2001) The modern water interface: recognition, protection and development - Advance of modern waters in European coastal aquifer systems. In: Edmunds and Milne (eds.): Palaeowaters in Coastal Europe: evolution of groundwater since the late Pleistocene. Geol. Soc. Spec. Publ., 189, p. 271-288.

Hinsby K, Harrrar WG, Nyegaard P, Konradi P, Rasmussen ES, Bidstrup T, Gregersen U, Boaretto E (2001) The Ribe formation in western Denmark: Holocene and Pleistocene groundwaters in a coastal Miocene sand aquifer. In: Edmunds and Milne (eds.): Palaeowaters in Coastal Europe: evolution of groundwater since the late Pleistocene. Geol. Soc. Spec. Publ., 189, p. 29-48.


Hansen S, Thirup C, Refsgaard JC, Jensen LS (2001) Modelling nitrate leaching at different scales – application of the DAISY model. In: Schaffer MJ, Ma L and Hansen S (Eds.) Modelling Carbon and Nitrogen Dynamics for Soil Management. Lewis Publishers, 511-547.

Refsgaard JC (2001) Discussion of model validation in relation to the regional and global scale. In: Anderson MG and Bates PD (Eds.) Model Validation: Perspectives in Hydrological Science. John Wiley and Sons, 461-483.

Refsgaard JC (2001) Towards a formal approach to calibration and validation of models using spatial data. In: Grayson R and Blöschl G (Eds.) Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and Modelling. Cambridge University Press, 329-354.
Rapporter