Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Vandets kredsløb

Vandets kredsløb

Modellering af vandets kredsløb og transport af stoffer, hydrologiske feltstudier og undersøgelser af udveksling mellem grundvand og overfladevand eller hav.

 

Der er brug for vand til at drikke, i landbruget, i naturen, i industrien, i husholdningen, til energi og til fornøjelse. Alle har brug for vand i de rette mængder de rette steder. Vand strømmer på jorden, i de øverste jordlag, i de dybere lag og ud til vandløb, søer eller hav, og kan transportere stoffer med sig. For at sikre alle behov for vand - også i fremtiden og under ændret klima - er det vigtigt at forstå vandkredsløbet.

Kort om GEUS aktiviteter

Ved hjælp af hydrogeologiske feltstudier og hydrologisk modellering opbygger GEUS viden om hele vandkredsløbet. GEUS laver kvantitative opgørelser af den danske vandressource, etablerer en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand/hav, modellerer vandets transport af stoffer, undersøger effekten af klimaændringer på vandkredsløbet og bidrager til klimatilpasning. Resultaterne indgår ofte i vandressourceforvaltning i Danmark. En del af aktiviteterne foregår internationalt og i forbindelse med kapacitetsopbygning i de pågældende lande.

Modellering af vandets kredsløb

GEUS modellerer vandkredsløbet for at kunne kvantificere mængden og kvaliteten af ferskvandsressourcen, kvantificere grundvandets påvirkning på overfladevand/hav samt vurdere usikkerhederne på størrelserne. Fokus er især på national skala, hvor GEUS har opbygget DK-modellen, der er en integreret overflade- grundvandsmodel, opstillet for hele Danmark. Modellen anvendes i forbindelse med den danske forvaltning af grundvandsressourcen og det danske vandplansarbejde og indgår i utallige forskningsprojekter.

Modellering af stoftransport

I forbindelse med beskyttelse af grundvand og overfladevand/hav mod forurening modellerer GEUS grundvandets transport af fx nitrat og pesticider. Da geologien er bestemmende for strømningsveje, har aktiviteterne på national skala særlig fokus på, hvilken detaljeringsgrad af geologi der kræves for at opnå tiltrækkelig lav usikkerhed på resultaterne. Dette er således et forskningsemne i flere projekter og indgår i nitratmodellering med DK-modellen til de nationale vandplaner.

Hydrogeologiske feltstudier

GEUS udfører hydrogeologiske feltstudier til bestemmelse af hydrologiske parametre, karakterisering af interaktionen mellem grundvand og overfladevand samt grundvand og saltvand og bestemmelse af strømningsveje fx i forbindelse med stoftransport. Feltstudierne bidrager også til opstilling af gode modeller for vandkredsløbet, idet dette kræver en god hydrogeologisk forståelse af systemet og kendskab til de rette parametre.

Klimaeffekter på vandkredsløbet og klimatilpasning

GEUS arbejder med hydrologisk modellering for at kvantificere klimaændringernes effekt på vandkredsløbet og som bidrag til klimatilpasning, se Klimaeffekter på vandkredsløbet og Værktøjer og løsninger til klimatilpasning.
Vandets kredsløb