Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer > Grundvandsovervågning > Tekniske anvisninger - interkalibreringer

​Tekniske anvisninger og interkaliberinger for grundvandsovervågning GRUMO

Formålet med en teknisk anvisning er at opstille entydige anvisninger for gennemførelsen af prøvetagning, analyser, kvalitetssikring og overførsel af data. En teknisk anvisning er bindende for programmets deltagere.
Målgruppen for denne tekniske anvisning er de personer og institutioner, der skal forestå etablering, prøvetagning, analyse, kvalitetssikring og dataoverførsel. Samtidig tjener anvisningen som teknisk dokumentation for de vilkår, hvorunder grundvandsovervågningen er foregået. Den tekniske anvisning for prøvetagning af grundvand og pejling af grundvandsspejl er fra 2012. Den tekniske anvisning for etablering af stationsnet mangler opdatering, og her gælder fortsat den gamle Tekniske anvisning fra 2004.
Der udarbejdes også tekniske anvisninger for selve datahåndteringen. Den tekniske anvisning for pejledata er fra 2014, mens de tekniske anvisninger for kemiske vandanalyser og boringsdata stadig er under udarbejdelse. Disse vil blive lagt på nettet i takt med at de færdiggøres, der henvises indtil videre til JUPITER hjemmesiden.

 
Datateknisk anvisning for kemidata

Den datatekniske anvisning for kemidata er knyttet til grundvand, der indsamles i NOVANA programmets grundvandsovervågning - GRUMO og LOOP. Anvisningen dækker dataflowet fra vandprøven i udleverede flasker indsamles i felten til kvalitetssikrede data ligger i den fælles offentlige database (JUPITER).

Anvisningen kan ligeledes anvendes i forbindelse med boringskontroldata og andre undersøgelser af grundvandets kvalitet.


Andre tekniske anvisninger

Engelske udgaver af tekniske anvisninger/Technical Guidances in English

Tekniske anvisninger - interkalibreringer