Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer > Grundvandsovervågning > Nitratdirektivet

​Det Europæiske perspektiv på udviklingen i overvågningen af nitrat og effekten af Nitratdirektivets indsatsplaner. Internationale MonNO3 workshop i Holland, 2003 og 2009.
Redegørelse for overvågningen af nitrat i grundvand og overfladevand i Nordeuropa og de virkemidler, der er anvendt for at opfylde kravene i nitratdirektivet.

Det europæiske perspektiv
Medlemsstaterne i EU er forpligtigede til at overvåge indholdet af nitrat i overfladevand og grundvand og effekten af deres indsatsplaner/vandmiljøplaner. Resultaterne af overvågningen skal rapporteres til EU kommissionen. Medlemsstaterne har imidlertid deres egne fortolkning af, hvorledes overvågningen skal gennemføres, idet der ikke er nogen retningslinjer for, hvorledes overvågningen skal udføres, hverken i direktivet eller i EU-guidelines.

Redegørelse for overvågning
De fleste stater har øget deres overvågningsindsats overfor vandkvaliteten over årene. Denne forøgelse er en konsekvens af diskussioner mellem medlemsstaterne og EU kommissionen om, hvorledes de politiske reguleringer skulle fastsættes, herunder fx harmonikravene. Medlemsstaterne prøver at dokumentere den miljømæssige effekt af deres valgte virkemidler ved hjælp af resultaterne fra en ekstra overvågningsindsats. En anden årsag til en øget overvågning er, at de medlemsstater, der for nylig har tilsluttet sig EU, har haft et behov for at tilpasse deres overvågningssystemer til relevante EU direktiver.

To internationale MonNO3 workshop
Det hollandske overvågningsinstitut, RIVM, organiserede to workshops sammen med DMU, Århus Universitet og GEUS, begge fra Danmark, samt landbrugsøkonomisk institut LEI, der er en del af Wageningen Universitet i 2009. Tolv lande fra Nordvest - og Centraleuropa var involveret i den 2. 'MonNO3' workshop. Fokus var især på udveksling af viden og fakta om overvågningen af effekten af den førte politik i de forskellige lande. Derudover blev der fokuseret på brugen af overvågningsdata til andre formål end at skaffe viden om status og trends for vandkvaliteten, for eksempel data, der kan understøtte valget af indsatsprogrammer.

Nitratdirektivet