Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Overvågnings-programmer > Landovervågning (LOOP)

​Landovervågning (LOOP)

​Formålet med LOOP er at følge udviklingen i landbrugets nærringstofstab til vandmiljøet siden vedtagelsen af første vandmiljøplan i 1987.
Kontakt

Seniorforsker
Birgitte Hansen, CV
Mail: bgh@geus.dk
Telefon 2055 5245

 
Formål
En nærmere beskrivelse af LOOP programmet findes på DCE’s hjemmeside ved AU. Her beskrives bl.a. at resultaterne fra landovervågningen rapporteres i en årlig Landovervågningsrapport, som udgives af DCE ved AU. Data anvendes i mange sammenhænge, herunder til evaluering af de nationale Vandmiljøhandlingsplaner, den årlige rapportering til EU i forbindelse med Danmarks Undtagelse fra Nitratdirektivet, den generelle rapportering til Nitratdirektivet og andre internationale direktiver, oplandsanalyser med hensyn til hele næringsstofkredsløbet fra mark til vandløb og andre specifikke analyser omkring pesticider og næringsstoffer.

Grundvandets indhold af kvælstof måles i landovervågningsoplandene i overvågningsboringer (grundvandsreder), der er filtersat mellem ca. 1,5 og 5 m under terræn og for en enkelt lokalitet i LOOP 4, Lillebæk er der grundvandsboringer med filter i 7 og 11 m under terræn.

Det øvre grundvands kvalitet overvåges pt. i ca. 20 grundvandsindtag i hvert af de 5 LOOP-oplande som prøvetages op til 6 gange om året. Grundvandet analyseres for forskellige kvælstof- og fosforforbindelser og der analyseres også for grundvandets øvrige hovedbestanddele dog med en lavere analysefrekvens.

 

Stationsnet for grundvandsovervågningen i Danmark i 1988-2012  

Stationsnet for landovervågningen i Danmark. I de fem oplande overvåges det øvre grundvand med målinger i vandkredsløbet.

 

Etableringsrapporter for jordvandsstationer og grundvandsstationer

GEUS udgav i 1989 etableringsrapporter for 6 LOOP-oplande

Grundvandsmodellering

 

Renovering


Faglig vurdering af grundvandsboringer og pejleboringer i Landovervågningen (LOOP) 2010
 
GEUS har i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøministeriet udarbejdet en GEUS-rapport, som indeholder en faglig vurdering af grundvandsboringer og pejleboringer i Landovervågningen (LOOP).Interkalibrering


Den 10. maj 2016 blev der afholdt et interkalibreringsmøde for grundvand ved LOOP 4 ved Lillebæk på Fyn.


 

Fra interkalibreringsmøde i maj 2016 på Fyn. Foto af Birgitte Hansen​.

I Danmark drikker vi grundvand.
Derfor passer vi godt på det!

LOOP 4: Lillebæk, Fyn

Fra interkalibreringsmøde i maj 2016 på Fyn. Foto af Birgitte Hansen.

LOOP 4: Lillebæk, Fyn  

LOOP 4: Lillebæk, Fyn. Lokaliseringen
af aktive og passive grundvands-
boringer per 2010.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto


 

Overordnet definition af vandtyper  

Overordnet definition af vandtyper.
Fra LOOP-rapport 2010
Forstør foto 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Landovervågning (LOOP)