Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Kortlægninger > Rapporter

​Rapporter

​Rapporter
Rapporter om 3D geologisk modelling
 • Kristensen, M., Vangkilde-Pedersen, T., Rasmussen, E. S., Dybkjær, K. & Andersen, L. T. 2014: Miocæn 3D opdateret 2014, GEUS rapport 1014/75. 160 pp​. Download rapport uden bilag 9 MB​​; Download bilag 1 Paneler 1,3 MBDownload bilag 2 Udbredelseskort 6 MB​
 • Kristensen, M., Vangkilde-Pedersen, T., Rasmussen, E. S., Dybkjær, K., Møller, I. & Andersen, L. T. 2015: Miocæn 3D, opdateret 2015, GEUS rapport 2015/90. 168 pp.
  Download rapport uden bilag 18 MB;
  Download bilag 1 Paneler 3,4 MB;
  Download bilag 2 Udbredelseskort 4,7 MB;
  Download bilag 3 Udbredelseskort for sand- og lerformationernes resistivitet 4,2 MB;
  Download plot af gamma-, resistivitets-, formations- og lithologisk log fra 95 boringer 14 MB
 • Jørgensen, F., Sandersen, P., Høyer, A.-S., Møller, R.R., Pallesen, T.M., He, X., Kristensen. M. & Sonnenborg, T. 2014: 3D geologisk model ved Tønder. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2014/39. 126 pp.
 • Lauritsen L.U. & Jørgensen, F. 2014: Geologiske modeller. Vand & Jord, 2. p 53-57.
 • Jørgensen, F., Møller, R.R., Høyer, A.H. & Christiansen, A.V. 2012: Geologisk model ved Ølgod og Skovlund – eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2012/82. 83 pp.
 • Møller, R.R. & Jørgensen, F. 2011: Geologisk model ved Egebjerg. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/37. 95 pp.
 • Jørgensen, F., Kristensen, M., Højberg A.L., Klint, K.E.S, Hansen, C., Jordt, B.E. Richardt, N og Sandersen, P. 2008. Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS. 176 pp. Download 5 MB​
 • Sandersen, P. 2013: Geologisk model for Svendborg by: Opdatering og viderebearbejdelse af eksisterende model. Rapport udarbejdet af GEUS for Region Syddanmark. 39 s., maj 2013.
 • Sandersen, P. 2014: Skitser til en rumlig geologisk model for Vejen området. Rapport udarbejdet af GEUS for Region Syddanmark. 86 s., marts 2014 (Foreløbig udgave).
 • Odense - Er under udarbejdelse!

Rapporter om Byens geologi og vand
Et VTU projektet fra Odense resulterede i udgivelsen af en synteserapport og seks delrapporter under fællesoverskriften Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb. Rapporterne kan hentes her:

 

Rapporter