Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Kortlægninger > Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2013/26

GEUS-rapport 2011/126. Afslutning af vurderingen af det oprindelige KUPA Sand koncept mht. sorptionens afhængighed af jordparametre. Godkendte pesticider og sårbarhedskortlægning (KUPA)


Download rapporten: geus_rap_2013_26.pdf (pdf-fil, ~ 0,7 Mb)

Godkendte pesticider og sårbarhedskortlægning (KUPA)

"GEUS har udgivet en rapport om sårbarhedskortlægning på sandjorde for pesticider, der i dag anvendes i landbruget. Rapporten er blevet til som et svar til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der ønskede en vurderingen af, hvorvidt det oprindelige KUPA Sand koncept dækker disse stoffer.

I forbindelse med gennemførelsen af "Vandmiljøplan II" og "Drikkevandsudvalgets betænkning fra 1997" fik de daværende amter til opgave at udpege de områder, som er særligt følsomme for bestemte typer af forurening, samt at prioritere den indsats der skal gennemføres i disse områder for at beskytte vandressourcen. Dette skulle ske på baggrund af en detailkortlægning, som amterne skulle gennemføre.I årene 2000-2003 udførtes et projekt "KUPA Sand", der havde til formål at etablere det nødvendige vidensgrundlag vedrørende risikoen for udvaskning af pesticider på sandede jorde og muligheden for at zonere på dette grundlag. Projektet og resultaterne er beskrevet i slutrapporten, som kan hentes på internettet (Nygaard 2004, http://kupa.dk/xpdf/KUPA_sand_slutrapport.pdf ).Til evaluering af det udviklede koncept ønskede Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen en vurderingen af, hvorvidt det oprindelige KUPA Sand koncept dækker de pesticider, der anvendes i landbruget i dag. I marts 2012 blev GEUS derfor bedt om at besvare en række spørgsmål, og konceptet blev undersøgt i forhold til en række pesticider og metabolitter. Detaljer om undersøgelsen og konklusionen på arbejdet finder du i denne rapport

"Danmarks Og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2013/26 Afslutning af vurderingen af det oprindelige KUPA Sand koncept mht. sorptionens afhængighed af jordparametre v/ Per Rosenberg, Kim Esbensen & René K. Juhler" http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/kupa_afrunding_geus_2013-17052013.pdf

En generel introduktion til KUPA projektet og de tilhørende rapporter kan findes på http://www.kupa.dk/

Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)