Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning

International kapacitetsopbygning indenfor forskning og forvaltning af vandressourcer samt kurser for myndigheder og rådgivere i hydrologisk modellering m.m.

Der er mange globale vandudfordringer herunder pres på ferskvandsressourcen, dårlig vandkvalitet og uønskede effekter af klimaændringer og menneskelig aktivitet. Kapacitetsopbygning på vandområdet gennem uddannelse, træning og læring er derfor særlig vigtig.

Kort om GEUS aktiviteter

Som en naturlig del af sit virke uddanner GEUS internationale Ph.d. studerende, udbyder international masteruddannelse i vandressourcer, afholder træningsaktiviteter og workshops i udlandet, og arrangerer kurser i Danmark.

Uddannelse i vandressource forvaltning

GEUS tilbyder en international master uddannelse indenfor vandressourcer sammen med Geocenter Danmark partneren Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og GTS-instituttet DHI. Uddannelsen indeholder kurser i fx hydrologi, hydrogeologi, geofysiske målemetoder, grundvandskemi, integreret hydrologisk modellering og forvaltning af vandressourcer. Se mere om uddannelsen her.

Uddannelse af PhD og masterstuderende i Danmark

GEUS samarbejder med alle Danmarks universiteter om uddannelse af master og Ph.D. studerende. Særligt indgår GEUS i Geocenter Danmark, hvor det sammen med Københavns Universitet og Aarhus Universitet, er med til at uddanne en lang række master og Ph.D. studerende indenfor vandressourcer.

International kapacitetsopbygning indenfor vand

GEUS afholder træningsforløb indenfor geologisk tolkning af overfladenær geofysik for internationale samarbejdspartnere i fx Thailand. Og GEUS arbejder med international kapacitetsopbygning indenfor emnet ”naturlige farer og samfundets modstandsdygtighed over for katastrofer” med fokus på oversvømmelser og tørke. Der har været afholdt workshops om best practice indenfor emnet i Sydøstasien, Italien og Mexico. Derudover arbejder GEUS med e-learning af internationale studerende indenfor samme emne.

Indenfor international forskningsmæssig kapacitetsopbygning er GEUS ansvarlig for uddannelsen af Ph.d.ere indenfor emnerne ”forekomsten og dannelse af salt grundvand i Western Province” i Zambia, ”klimatilpasning indenfor vandressourcer og landbrug” i Tanzania og ”vandkvalitetsproblemer som følge af arsen og salt grundvand i grundvandsmagasinerne omkring den Røde Flod i Vietnam.

Kurser i Danmark indenfor vand

GEUS udbyder jævnligt kurser indenfor bl.a. hydrologisk modellering for kommuner og rådgivere i Danmark.
Kapacitetsopbygning