Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord > Indeks, vandressourcer, Danmark

VANDRESSOURCER, DANMARK

 
Indeks til danske aktiviteter indenfor vandressourcer. Grundvandsgruppen. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)Grundvandskortlægning - Den gebyrfinansierede kortlægning - status, ERFA-grupper, projekter, resultater, metoder og standardergrundvandsovervågning Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand national vandressource model projekt kupa Den Danske Nationalkomite
Grundvands-
overvågning
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand National Vandressource Model Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA) Den Danske Nationalkomité
International Association of Hydrogeologists


 • Uddannelse og kurser
  • MSc in Geology and Geoscience. International Master in Water Resources
   We welcome national and international students to our International Masters in Water Resources. Our mission is to provide education at the cutting edge integrating teaching and research.
  • Kurser i vandressourcer - Målgruppen er medarbejdere i kommuner, statslige miljøcentre, regionerne, vandforsyningerne, private rådgivere og landbrugskonsulenter. Kurserne henvender sig til personer med en teknisk og/eller naturvidenskabelig uddannelse, som ønsker at få opdateret eller udvidet deres viden inden for vandressourceplanlægning, vandindvindingstilladelser, kortlægning af grundvandsressourcen, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt overvågning af grundvandets kvantitet og kvalitet.
 • Nyhedsbrev
  • Vand & Data
   Nyhedsbrev med oplysninger om GEUS' aktiviteter på vand og data området.
 • Forskningsprojekter
  • MIRESOWA - Microbial remediation of contaminated soil and water resources
  • PATHOS - Leaching of pathogens and estrogens from manure separation products to freshwater
  • GENEPEASE - GENomic tools for assEssment of Pesticide Effects on the Agricultural Soil Ecosystem
  • NICA - a research project on nitrate reduction in geologically heterogeneous catchments
  • BIOTREAT - Biotreatment of drinking water resources polluted by pesticides, pharmaceuticals and other micropollutants
  • KIMONO - Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvands-oversvømmelser af punktkildeforureninger i kystzonen
  • HOPE - Center for Hydrology - Hydrological Observatory
  • HYACINTS - HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales

PDF-filer (Portable Document Format) skal læses med en pdf-reader. Du kan bruge Acrobat Reader Xpdf eller GSview
Indeks, vandressourcer, Danmark