Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Serviceydelser > Databanker og formidling > Olie og gas data > Boringsdata - dybe boringer - Grønland

Boringsdata - dybe boringer - Grønland

Levering af data fra frigivne vurderings- og efterforskningsboringer
GEUS kan mod betaling levere data fra frigivne efterforsknings- og vurderingsboringer. Det drejer sig primært om boringer udført for at efterforske olie og gas, men også data fra boringer med andet formål fx geotermisk energi og CO2 lagring kan leveres.

Data vil oftest være frigivet til levering omkring 5 år efter at boringen er afsluttet.

Data kan leveres ved henvendelse til Undergrundsarkivet

Boringsdata - informationer (Well Data Summary Sheets).

Produkter

Boringspakker
I en boringspakke har vi samlet alle basis data fra en boring:

  • Kopier af alle rapporter som GEUS har modtaget fra operatøren i henhold til Undergrundsloven (dog ikke boreprogram, borestedsundersøgelser og tolkningsrapporter) i PDF format.
  • Scannede kernefotos i TIFF/JPEG format.
  • Alle logs i TIFF/PDF format (skannet, raster).
  • Digitale logdata i original format (fx LIS/DLIS/LAS/ASCII)
  • VSP data i original format (fx SEG-Y)
  • GEUS splejsede logdata i LAS format
  • Deviation/position data in LAS/ASCII format.
Alle data frigivet senere end 2004 har gennemgået en speciel kvalitetskontrol, og leveres med et udvidet sæt metadata og indeks til de leverede data i boringspakken.

Bemærk: Ikke alle ovennævnte typer af data fremstilles fra alle boringer, og det er ikke sikkert, at GEUS har modtaget alle ovennævnte data for en given boring.

Prisen for en boringspakke afhænger af, hvor mange data den består af. Ved køb af en boringspakke opnås en stor rabat i forhold til at købe dele af pakken fx alle rapporter eller en enkelt rapport. Priserne for de enkelte boringer fremgår af nedenstående:

Prisliste over boringspakker - Grønland

Hellefisk-1 DKK
13,500
Ikermiut-1 DKK
13,500
Kangâmiut-1 DKK
13,500
Nukik-1 DKK
13,500
Nukik-2 DKK
13,500
Qulleq-1 DKK
26,932
GRO-3 DKK
22,500

Ved køb af grønlandske boringer kontakt venligst Undergrundsarkivet

Enkelt logs, rapporter, fotos, etc.
Gennem Frisbee er det også muligt at købe de enkelte dele af en boringspakke. Priserne er noget højere da man ikke opnår den rabat der gives ved køb af hele boringspakken.

Leveringsbetingelser
Alle data der sælges forbliver GEUS ejendom. Køberen har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge eller udlåne data, der købes af GEUS.
For yderligere information se GEUS_Leveringsbetingelser_Version_20_08_2014.pdf
Alle priser er beregnet for ét selskab og er eksklusiv moms.

Grupperabat
Hvis data skal indgå i en database der er fælles for fx. en gruppe af selskaber i en licens, skal hvert selskab købe en kopi. Første selskab betaler data, og der kan opnås grupperabat i forhold til de listede priser:

  • Første selskab betaler 100%
  • Andet selskab betaler 70% (af den fulde pris)
  • Tredje og efterfølgende selskaber betaler 45% (af den fulde pris)

For yderligere information kontakt venligst:

Geofysisk afdeling - Undergrundsarkivet
e-mail: info-data@geus.dk

 

 Relevante links

 
Boringsdata - dybe boringer - Grønland