Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Serviceydelser > Databanker og formidling > Olie og gas data > Danmark - Data aflevering (Undergrundsloven)

Danmark - Data aflevering (Undergrundsloven)

Olie- og gasdata - Retningslinjer for aflevering af data til GEUS

I henhold til BEK nr. 56 af 04/02/2002 - Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund (§ 34 bekendtgørelsen), skal en kopi af alle prøver og andre data indsamlet fra undersøgelser i den danske undergrund vederlagsfrit afleveres til GEUS så snart de foreligger.
Detaljer om hvilke data der skal afleveres og hvilke formater de skal afleveres i, findes i Bilag 1 til BEK nr. 56.

Hvis der er spørgsmål til, hvilke rapporter og data, der skal afleveres eller til datamedie eller format kontakt da venligst GEUS: info-data@geus.dk

Data & medier

Aflevering: Data fra boringer
Rapport: 1 papirudgave og 1 elektronisk udgave fx i Pdf format.
Analog log: 1 papirudgave og gerne også i Tiff og Pdf format.
Digitale data: Alle log data og VSP data skal afleveres på CD-Rom, DVD eller USB i fx LIS/DLIS/LAS/SEGY/ASCII format.

Aflevering: Seismiske data og data fra andre geofysiske undersøgelser
Rapport: 1 papirudgave og 1 elektronisk udgave fx i Pdf format.
2D data: Hvis der fremstilles papirudgaver af stackede og migrerede seismiske linjer skal disse afleveres.
Digitale data: 2D/3D seismiske data og andre geofysiske data skal afleveres i følgende format/datamedie. Se Seismic and other geophysical data to be submitted to GEUS.

Data må ikke fremsendes i komprimeret form (fx zip-filer).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specielt vedrørende USB disk / USB stick
Data bør inddeles i grupper fx 1 mappe pr. boring eller seismisk undersøgelse. Hver mappe navngives med entydigt navn. Hvis flere data typer leveres på samme boring eller seismisk undersøgelse bør hver data type have en undermappe, der navngives med entydigt navn (fx Wireline).
Følgebrev bør ledsages af en detaljeret liste (File tree) over indhold af USB disk, som minimum en liste over mapper og undermapper.

Specielt vedrørende Rapporter
Papir- og elektronisk udgave fremsendes ikke i samme forsendelse
Hvis papir udgaven og den elektroniske udgave ikke fremsendes samtidigt skal dette fremgå af følgebrev for begge forsendelser.

Indlejrede links i rapporter
Det bør udgås at bruge indlejrede links i rapporter, hvis dette ikke er muligt, skal alle filer, der linkes til, afleveres på samme medie som den rapport disse indgår i, og sammenhængen bør fremgå tydeligt af indholdsfortegnelse og filnavngivning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forsendelse af data til GEUS

Leveringsadresse:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Varemodtagelsen
Rigensgade 13
1316 København K.
Att.: Marianne M. Hansen

Forsendelse af fortrolige data:
Data bør sendes med kurér i en solid indpakning (papkasse eller foret kuvert)

Følgebrev:
Et følgebrev, der detaljeret beskriver indholdet af pakken skal medsendes alle forsendelse. Følgebrevets primære funktion er indledningsvis at tjekke de emner, der fremsendes.
Der bør være en præcis overskrift, der refererer til data fx Boringsnavn eller indsamlingsnavn (togtnavn), samt oplysning om hvilken tilladelse eller licens data fremsendes i henhold til.
Der bør være minimum en linje med beskrivelse af data per vedlagt emne. Eksempel på liste over fremsendte emner:

Licens 9/99, Well name, Reports & Wireline log data
1 hard copy: Final well report well#1
1 DVD: Final well report well#1 in WORD & PDF format embedded links (files in separate folder
1 hard copy: Wireline log X well #1
1 DVD: wireline logs x, y, z in LIS format

Genfremsendelse af data
Hvis data fremsendes flere gange fx fordi der er sket en ændring, skal det fremgå af følgebrev, at der er sket en ændring samt oplyses, hvilke data der erstattes, og hvornår disse blev fremsendt oprindeligt.

GEUS modtagelse af data

Bekræftelsen af modtagelse:
Når data modtages hos GEUS, vil følgebrevet blive datostemplet, og det kontrolleres, om de medsendte data svarer til beskrivelsen, samt om antallet af kolli passer. Senest 1 uge efter modtagelsen, vil GEUS sende en underskrevet kopi af følgebrevet retur til afsenderen (som scannet dokument i Pdf format sendt vedhæftet en mail).

Det bekræftes kun om GEUS har modtaget de i følgebrevet beskrevne data/antal kolli. Hvis den efterfølgende kvalitetskontrol viser at der er fejl eller mangler i de fremsendte data, vil GEUS kontakte afsender.

For yderligere information kontakt venligst:

GEUS - Undergrundsarkivet
e-mail: info-data@geus.dk

 

 Relevante links

 
Danmark - Data aflevering (Undergrundsloven)