Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Publikationer > Populærvidenskab > Diverse artikler > Sprækker under jorden

Sprækker under jorden

 
En GEUS-geolog studerer sprækker i en udgravning på en mark i Jylland. Artikel om GEUS arbejde i felten
Fra MEGAFONEN oktober 2002

Birthe Ougaard

Hullet åbner sig som et kæmpe krater i marklandskabet. Der er lavet hylder så de ihærdige forskere an komme ned og op af det 5 meter dybe hul. Hul som undersøges for sprækker


En GEUS-geolog studerer sprækker i en udgravning på en mark i Jylland. Sammen med syv kolleger skal han beskrive jorden og pesticiders vandring ned til grundvandet.

"Jeg skal kikke på sprækker, og du skal være velkommen til at kikke med." Sådan lød det imødekommende svar fra geolog på GEUS, Knud Erik Klint, da jeg ringede og spurgte om jeg måtte følge KUPA-projektet. KUPA står for Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer.

I dag har man ikke en metode til at undersøge hvilke områder der er mest følsomme overfor pesticider i grundvandet, så det er GEUS i øjeblikket ved at undersøge sammen med Dansk JordbrugsForskning, som er en institution under Fødevareministeriet. Der er tale om et stort forskningsprojekt der løber over tre-et-halvt år og koster ca. 50 mio. kr. Man har udvalgt 28 typiske jordområder i Danmark - både sandjord og lerjord. Her undersøger man i hvilke mængder pesticider trænger fra jordoverfladen ned til grundvandsspejlet. Overordnet handler det om at sikre rent drikkevand i hanerne.

Hul på en mark i Jylland
Vi aftaler at jeg skal besøge feltarbejdet i Mammen. Knud Erik Klint henter mig Bjerringbro Station, og vi skramler af sted i GEUS' nusset-hvide folkevognsrugbrød hvor sikkerhedshjelmen ligger trygt og godt i vindueskarmen. Knud Erik Klint kan ikke lige med sikkerhed huske hvor feltarbejdet foregår, men da han ser en gravko hæve sig over det flade, uendelige marklandskab, udbryder han: "Der er hullet".
Hullet er 10 x 10 meter og 5 meter dybt. For at det er muligt at komme ned i hullet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde - og ikke mindst op igen - laves der indvendige hylder langs kanten i hullet. Gravkoen er ved at lave en halvanden meter bred hylde 1,70 meter under jordoverfladen, og endnu en 3,40 meter under jordoverfladen. Når man står i bunden af hullet, er jordoverfladen i første sals højde, og man føler sig meget lille.

Ekspert i sprækker
Teamet består af tre teknikere og en geolog fra Danmarks JordbrugsForskning samt to laboranter og en geolog fra GEUS.
Dagen før har laboranterne, Per Jensen og Hans Jørgen Lorentzen, hældt farve ud på jorden via et Storm P-agtigt - og yderst effektivt - vandingsanlæg GEUS selv har lavet. Anlægget kan simulere det kraftigste regnskyl som kommer i løbet af et, fem eller tyve år. Hvad der svarer til det kraftigste regnskyl i tyve år, er hældt ud på 4 m2 jord i form af blå og grøn farve. Opgaven er at se hvordan det trænger ned gennem jordlagene for dermed at få indtryk af pesticidernes vandring.
Folkene fra DJF tager sig af at lave en geologisk beskrivelse af de øverste 1½ meter. Hydrologerne undersøger hvor meget væske der flyder ned i jorden, mens geologen undersøger hvordan og hvorfor væsken flyder fra jordoverfladen til grundvandet.
Knud Erik Klint laver en geologisk beskrivelse af jorden fra 1½ meter til 5 meters dybde. Alle hjælper til med at gøre overfladen klar til de videnskabelige undersøgelser. Sporene fra gravkoens grab fjernes med skuffejern på de lodrette sider. Da siderne er klar, kratter Knud Erik Klint i jorden med sin kniv og leder efter sprækker. Han er ekspert i sprækker og kan ud fra karakteren af sprækker klassificere dannelsesmiljøet. "Sprækker opstår på tre måder. Nogle sprækker kommer fra jordskælv, andre fra frost og udtørring af jorden, og atter andre stammer tilbage fra istiden. Der kan være store og små sprækker, vandrette og lodrette. Alt sammen har betydning for pesticiders vandring ned til grundvandet," forklarer Knud Erik Klint.

Feltarbejde er teamwork
Jeg bliver smittet af teamets fascination af jorden. Der er ikke noget skurvognssnak over feltarbejdet. Al snakken handler om jorden og hullet. Jeg har aldrig før studeret jorden under jorden og er fascineret af de mange farver. Det er kun de øverste 30-40 cm der er muldjord. Resten er ler, som skinner i forskellige rødlige og brunlige nuancer. Der er lange lodrette ormegange som er med til at lede regnvand - og pesticider - ned i jorden. Regnormene søger ned hvor der er frostfrit, og så ligger disse hermafroditter sammen to og to og hygger sig. Det er de fedeste, mest glinsende regnorme jeg har set. Regnormene trives, og det samme gør teamet. Knud Erik Klint har kun arbejdet med KUPA- projektet i et par måneder, mens de andre sammen har undersøgt 24 huller med sandjord i Jylland. Nu mangler kun de sidste 4 huller med lerjord - 2 i Jylland og 2 på Sjælland. Hver undersøgelse tager en uge. Første dag hældes væsken ud, anden dag graves hullet og de næste tre dage undersøges jorden, der tages prøver, jorden gennemfotograferes og beskrives, hullet dækkes til, der ryddes op og pakkes sammen. De kender hinanden rigtig godt og er enige om at planlægning er det vigtigste i teamwork. Og så er det vigtigt at alle ved hvem der gør hvad, og at kemien svinger.
"Ingen er chef. Vi har alle ansvar for vores eget område, og så hjælper vi hinanden. Det er vigtigt det fungerer godt når man arbejder så tæt sammen. Her er det ren luksus, for vi bor på den lokale kro og kan lukke døren til hotelværelset. Så er det anderledes tæt at være 3 uger på feltarbejde i Grønland og bo sammen i telt," siger Knud Erik Klint.

Variation på jobbet
Forskning og feltarbejde hænger sammen når man er ansat på GEUS. Knud Erik Klint er væk 3 måneder om året. Én uge pirker han med en kniv og studerer sprækker på nært hold i et 5 meter dybt hul i efterårsblæsten på en mark i Jylland. Ugen efter sidder han ved sin pc i Øster Voldgade og skriver lange, videnskabelige rapporter med et lix-tal så højt at almindelige mennesker kun fatter en brøkdel. Det er virkelig en kontrast der vil noget.
Efter tre timers studier i marken forlader jeg den imponerende udgravning med de syv mænd i kedeldragter. Fascinationen af jorden har bidt sig fast.

Sprækker under jorden